PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Podatki, finanse, przedsiębiorstwo | 62--75
Tytuł artykułu

Opodatkowanie dochodu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój cywilizacyjny i gospodarczy, jaki w naszym stuleciu stał się udziałem wielu państw świata, oraz ciągle rosnąca współzależność pomiędzy nimi, doprowadziły do znacznego umiędzynarodowienia współczesnej działalności gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do gwałtownego wzrostu wielkości trans- granicznego przepływu kapitału, siły roboczej, jak również wymiany towarów i usług. Rosnąca wciąż liczba zawieranych transakcji międzynarodowych oraz realizowanych zagranicznych inwestycji unaoczniła problem dotyczący właściwego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z takiego rodzaju działalności. Taka działalność jest bowiem związana z minimum dwoma państwami, co przekłada się na minimum dwie, czasami skrajnie różne, jurysdykcje podatkowe. Jurysdykcja podatkowa jest niczym innym jak elementem suwerenności państwowej, który ma charakter pierwotny, tzn. nie wypływa z żadnego odmiennego i zewnętrznego porządku prawnego. W związku z tym powszechnie uznaj e się, że prawo suwerennych państw do nakładania podatków jest nieograniczone. Dysponent pierwotnej jurysdykcji podatkowej suwerennie określa stosunek i zakres, w jakim czyni on użytek z przysługującego mu prawa do nakładania podatków. W świetle międzynarodowej działalności gospodarczej, każde państwo z osobna, działając w ramach przynależnej jurysdykcji podatkowej (autonomicznie wytyczając przesłanki powstawania obowiązku podatkowego), może opodatkowywać nie tylko dochody uzyskiwane przez własnych obywateli (rezydentów danego państwa) na własnym terytorium, ale również dochody uzyskiwane przez nich na terytorium innego państwo oraz dochody obywateli (rezydentów innego państwa) powstałe na własnym terytorium. Głównym zamierzeniem poniższych rozważań jest ukazanie wpływu globalnych regulacji na sposób oraz wysokość opodatkowania międzynarodowych transferów pieniężnych dokonywanych z tytułu zakupu/świadczenia usług (w tym świadczenia pracy), jak również pozostałych transakcji mających charakter stricte niematerialny przez polskich rezydentów podatkowych. W związku z tym podstawą problemową wymagającą przeprowadzenia wyczerpującej analizy stało się pojęcie "podwójnego opodatkowania", a także sposoby i metody jego unikania. Nadrzędnym celem przedstawionych rozważań jest szczegółowa weryfikacja postanowień międzynarodowych traktatów podatkowych zawartych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwami trzecimi oraz ich interpretacja z punktu widzenia zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Aleksandrowicz M., Fiszer J., Jędrzejewski S. (1992), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy", nr 6, s. 7-22.
 • Fiszer J. (1990), Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania, "Państwo i Prawo", nr 9, s. 92-101.
 • Fiszer J. (1991), Polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, "Państwo i Prawo", nr 2, s. 47-52.
 • Gliniecka J. (2005), Problem podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, "Państwo i Prawo", nr 59, s. 65-74.
 • Głuchowski J. (1988), Międzynarodowe prawo finansowe, PWN, Warszawa.
 • Głuchowski J. (2006), Prawo podatkowe, Wyd. 6, LexisNexis, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J. (2007), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gotz-Kozierkiewicz D. (1979), Ekonomiczne aspekty umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, "Studia Finansowe", nr 28, s. 133-136.
 • Lipowski T. (1999), Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, Nr 21, poz. 851 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, Nr 80, poz. 361 z późn. zm.
 • Wyrok z dnia 12 października 1932 r. Najwyższego Trybunału Administracyjnego, L. Rej. 11029/31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.