PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 93--124
Tytuł artykułu

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono zagadnienia związane z efektami zewnętrznymi, wynikającymi z obecności korporacji transnarodowych (KTN) w kraju goszczącym i podejmowanych przez nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Artykuł składa się z trzech części. Pierwszą z nich poświęcono kwestiom definicyjnym. Wyjaśniono w niej m.in. pojęcie efektów zewnętrznych i ich formę w postaci efektów spillover towarzyszących BIZ, przedstawiono także różnice, jakie pomiędzy tymi pojęciami występują. Ponadto zwrócono uwagę, że kraj goszczący nie osiąga korzyści z podejmowanych na jego obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sposób automatyczny, że jest to związane z podjęciem wielu działań zarówno ze strony rodzimych przedsiębiorstw, jak i polityków gospodarczych, mających na celu stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających m.in. absorpcję nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W części drugiej ukazano z kolei teoretyczne podstawy efektów spillover. Natomiast zamierzeniem zrealizowanym w części trzeciej było przedstawienie zagadnień związanych z pieniężnymi i technologicznymi efektami zewnętrznymi. W przypadku efektów pieniężnych poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób KTN generują tego rodzaju efekty, oraz jaki jest mechanizm ich powstawania. Scharakteryzowano także dwa podstawowe kanały, za pomocą których efekty te są przenoszone, tj. wertykalne powiązania popytowe i wertykalne powiązania podażowe oraz dokonano przeglądu wyników badań empirycznych w tym zakresie, po to, aby można było zdecydować, który z rodzajów powiązań występujących pomiędzy KTN i przedsiębiorstwami krajowymi jest bardziej prawdopodobnym źródłem tworzenia spillovers i przynosi pozytywne rezultaty. Analizując zaś efekty technologiczne skoncentrowano się przede wszystkim na trzech głównych kanałach ich transmisji, a mianowicie: efektach demonstracji, przepływie pracowników i efektach konkurencji. Przeprowadzoną w pracy analizę zakończono podsumowaniem, w którym zamieszczono rekomendacje dla polityki gospodarczej w zakresie stymulowania i wzmacniania efektów spillover na obszarze kraju goszczącego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses externalities resulting from the presence of transnational corporations (TNCs) in the host country and the foreign direct investment (FDI) they undertake. The study consists of three parts. The first part contains definitions and explains the concepts of externalities and spillover effects accompanying FDI. It also looks at the differences between these two concepts. The author points out that the host country does not automatically benefit from FDI undertaken on its territory. For that to happen, a number of activities must be undertaken by both domestic enterprises and economic policy makers aimed at creating appropriate conditions for the absorption of modern technology. The second part discusses the theoretical basis for spillover effects. The aim of the third part, meanwhile, is to examine issues related to pecuniary and technological externalities. In the case of pecuniary externalities, the question is raised of how transnational corporations generate such effects and what mechanisms they use. The two main channels through which these effects are passed have been identified, namely backward spillover and forward spillover links, and the results of empirical studies in this area have been reviewed in order to answer the question of which type of relationship between transnational corporations and domestic companies is more promising and produces positive results. The analysis of technological externalities focuses on the three main transmission channels: demonstration effects, movement of workers, and competition effects. The analysis concludes with a summary containing some recommendations for economic policy in stimulating and strengthening spillover effects in the host country. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93--124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2012], Introduction to economic growth, "Journal of Economic Theory", vol. 147, no. 2.
 • Aghion P., Howitt P. [1992], A model of growth creative destruction, "Econometrica", vol. 60, no. 2.
 • Aitken B. J., Harrison A. E. [1999], Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela, "American Economic Review", vol. 89, no. 3.
 • Alfaro L. [2014], Foreign direct investment: effects, complementarities, and promotion, Harvard Business School, Working Paper, no. 15-006.
 • Alfaro L., Chuvin J. [2017], Foreign direct investment, finance and economic development, chapter for Encyclopedia of International Economics and Global Trade, (September 2017). https://www.hbs.edu/faculty/Publication Files/FDICapital_Formatted_20170922_Final_W_c7fcb82c-f318-4632-a589-20118eaeebf8.pdf.
 • Andersen P., Ahmad S. A., Chan W. M. [2014], Revisiting the theories of internationalization and foreign market entry mode: a critical review, "International Journal of Business and Commerce", vol. 4, no. 01.
 • Andreu R., Sieber S. [2003], Knowledge integration across organizations: how different types of knowledge suggest different practices and different "integration trajectories, Lancaster University, 5th International Conference, Organizational Learning and Knowledge, 30th May-2nd June, https://warwick.a.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk5/papers/paper16.pdf.
 • Arrow K. J. [1962], The economic implications of learning by doing, "The Review of Economic Studies", vol. 29, no. 3.
 • Barney J. [1991], Firm resource and sustained competitive advantage, "Journal of Management", vol. 17, no. 1.
 • Barrios S., Görg H., Strobl E. [2011], Spillovers through backward linkages from multinationals: measurement matters!, "European Economic Review", vol. 55, no. 6.
 • Blalock G., Gertler P. J. [2008], Welfare gains from foreign direct investment through technology transfer to local suppliers, "Journal of International Economics", vol. 74, no. 2.
 • Blalock G., Simon D. H. [2009], Do all firms benefit equally from dawnstream FDI? The moderating effect of local suppliers capabilities on productivity gains, "Journal of International Business Studies", vol. 40, no. 7.
 • Blomström M. [1986], Foreign investment and productive efficiency: the case of Mexico, "The Journal of Industrial Economics", vol. 35, no. 1.
 • Blomström M., Kokko A. [1997], How foreign investment affects host countries, The World Bank, Policy Research Working Paper, no. 1745.
 • Blomström M., Persson H. [1983], Foreign investment and spillover efficiency in an underdeveloped economy: evidence from the Mexican manufacturing industry, "World Development", vol. 11, no. 6.
 • Blomström M., Sjöholm F. [1999], Foreign direct investment, technology transfer and spillovers. Does local participation with multinationals matter?, "European Economic Review", vol. 43, no. 4-6.
 • Blomström M., Wang J.-Y. [1989], Foreign investment and technology transfer: a simple model, NBER Working Paper Series, no. 2958.
 • Blomström M., Wolff E. N. [1994], Multinational corporations and productivity convergence in Mexico, w: Blomström M., Wolff E. N. (red.), Convergence for productivity: cross-national studies and historical evidence, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Buckley P. J. [2011], The theory of international business pre-Hymer, "Journal of World Business", vol. 46, no. 1.
 • Buckley P. J., Casson M. C. [1976], The future of multinational enterprise, Holmer and Meier Publishers, New York.
 • Buckley P. J., Hashai N. [2009], Formalizing internationalization in the eclectic paradigm, "Journal of International Business Studies", vol. 40, no. 1.
 • Bwalya M. S. [2006], Foreign direct investment technology spillovers. Evidence from panel data analysis of manufacturing firms in Zambia, "Journal of Development Economics", vol. 81, no. 2.
 • Castellani D. [2012], In praise of pecuniary externalities, "European Journal of Development Research", no. 24.
 • Caves R. E. [1974], Multinational firms, competition, and productivity in host-country markets, "Economica", vol. 41, no. 162.
 • Chudnovsky D., López A. [2000], Policy competition for foreign direct investment: the global and regional dimensions, CENIT, Buenos Aires.
 • Cieślik A. [2005], Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Ciołek D., Golejewska A. [2005], Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł przetwórczy w oparciu o dane panelowe z lat 1993-2002, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Coase R. H. [1937], The nature of the firm, "Economica", vol. 4, no. 16.
 • Crespo N., Fontoura M. P. [2007], Determinant factors of FDI spillovers - what do we really know?, "World Development", vol. 35, no. 3.
 • Dimelis S., Louri-Dendrinou E. [2001], Foreign direct investment and efficiency benefits: a conditional quantile analysis, CEPR Discussion Paper, no. 2868.
 • Djankov S., Hoekman B. [1999], Foreign investment and productivity growth in Czech enterprises, "World Bank Economic Review", vol. 14, no. 1.
 • Dries L., Swinnen J. F. M. [2004], Foreign direct investment, vertical integration and local suppliers: evidence from the Polish dairy sector, "World Development", vol. 32, no. 9.
 • Driffield N., Munday M., Roberts A. [2002], Foreign direct investment, transactions linkages, and the performance of the domestic sector, "International Journal of the Economics of Business", vol. 9, no. 3.
 • Du L., Harrison A., Jefferson G. [2012], Testing for horizontal and vertical foreign investment spillovers in China, 1998-2007, "Journal of Asian Economics", vol. 23, no. 3.
 • Dunning J. H. [1977], Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach, w: Ohlin B., Hesselborn P.-O., Wijkman M. P. (red.), The International of economic activity, Macmilian, London.
 • Dunning J. H. [1980], Toward an eclectic paradigm of international production: some empirical tests, "Journal of International Business Studies", vol. 11, no. 1.
 • Dunning J. H. [1988], The toward an eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions, "Journal of International Business Studies", vol. 19, no. 1.
 • Dunning J. H. [1998], Location and the multinational enterprise: a neglected factor?, "Journal of International Business Studies", vol. 29, no. 1.
 • Dunning J. H., Lundan S. M. [2014], Multinational enterprises and the global economy, second edition, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
 • Eden L. [2009], Letter from the editor-in-chief: FDI spillovers and linkages, "Journal of International Business Studies", no. 40.
 • Ekeledo I., Sivakumar K. [2004], International market entry mode strategies of manufacturing firms and services firms - a resource-based perspective, "International Marketing Review", vol. 21, no. 1.
 • Elboiashi H. [2015], The effect of FDI on economic growth and the importance of host country characteristics, "Journal of Economics and International Finance", vol. 7, no. 2.
 • Falkenberg L. E., Woiceshyn J., Karagianis J. [2003], Knowledge sourcing: internal or external, Lancaster University, 5th International Conference, Organizational Learning and Knowledge, 30th May-2nd June, https://warwick.a.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/olk5/papers/paper16.pdf.
 • Feinberg S. E., Majumdar S. K. [2001], Technological spillovers from foreign direct investment in the Indian pharmaceutical industry, "Journal of International Business Studies", vol. 32, no. 3.
 • Ferreira M. P., Pinto C. F., Gaspar L. P., Serra F. A. R. [2011], John Dunning's influence in international business/strategy research: a bibliometric study in the, "Journal of Strategic Management Education", vol. 7, no. 2.
 • Florczak W. [2009], Koncepcja wzrostu endogenicznego i gospodarki opartej na wiedzy w naukach ekonomicznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LXXX.
 • Forte R., Moura R. [2013], The effects of foreign direct investment on the host country's economic growth: theory and empirical evidence, "Singapore Economic Review", vol. 58, no. 03.
 • Fu X., Gong Y. [2009], Technology spillovers and productivity growth in China, "Asian Economic Papers", vol. 8, no. 2.
 • Gerschewski S. [2013], Do local firms benefit from foreign direct investment? An analysis of spillover effects in developing countries, "Asian Social Science", vol. 9, no. 4.
 • Girma S., Gong Y., Görg H., Lancheros S. [2014], Estimating direct and indirect effects of foreign direct investment on firm productivity in the presence of interactions between firms, Kiel Working Papers, no. 1961.
 • Giza W. [2013], Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Görg H., Greenaway D. [2016], Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?, w: Multinational enterprises and host country development, "World Scientific Studies in International Economics", vol. 53.
 • Görg H., Strobl E. [2002], Spillovers from foreign firms trough worker mobility: an empirical investigation, IZA Discussion Paper, no. 591.
 • Görg H., Strobl E. [2016], Multinational companies, technology spillovers and plant survival, w: Multinational enterprises and host country development, "World Scientific Studies in International Economics", vol. 53.
 • Gorodnichenko Y., Svejnar J., Terrell K. [2007], When does FDI have positive spillovers? Evidence from 17 emerging market economies, IZA Discussion Paper, no. 3079.
 • Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R. [2006], Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, "Ekonomista", nr 2.
 • Ha Y. J. [2012], Technology spillovers from foreign direct investment (FDI): the case of the Republic of Korea, University of Manchester, PhD dissertation, http://www.research.manchester.ac.uk/
 • Hanousek J., Kočenda E., Maurel M. [2011], Direct and indirect effects of FDI in emerging European markets: a survey and meta-analysis, "Economic Systems", vol. 35, no. 3.
 • Hansen M. T., Løvås B. [2004], How do multinational companies leverage technological competencies? Moving form single to interdependent explanations, "Strategic Management Journal", vol. 25, no. 8-9.
 • Harris R. [2009], Spillover and backward linkage effects of FDI: empirical evidence for the UK, University of Glasgow, SERC Discussion Paper, no. 16.
 • Haskel J. E., Pereira S. C., Slaughter M. J. [2007], Does inward foreign direct investment boost the productivity of domestic firms?, "The Review of Economics and Statistics", vol. 89, no. 3.
 • Havranek T., Irsova Z. [2012], Survey article: publication Bias in the literature on foreign direct investment spillover, "Journal of Development Studies", vol. 48, no. 10.
 • Hu A. G. Z., Jefferson G. [2002], FDI impact and spillover: evidence from China's electronic and textile industries, "The World Economy", vol. 25, no. 8.
 • Hymer S. H. [1960], The international operations of national firms: A study of direct foreign investment, The MIT Ph. D. Thesis.
 • Javorcik B., Spatareanu M. [2008], To share or not to share: does local participation matter for spillovers from foreign direct investment, "Journal of Development Economics", vol. 85, no. 1-2.
 • Javorcik B., Spatareanu M. [2011], Does it matter where you come from? Vertical spillovers from foreign direct investment and the origin of investors, "Journal of Development Economic", vol. 96, no. 1.
 • Kawa P. [2007], Nowe modele wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 758.
 • Keller W., Yeaple S. R. [2009], Multinational enterprises, internationale trade, and productivity growth: firm-level evidence from the United States, "Review of Economics and Statistics", vol. 91, no. 4.
 • Kłysik-Uryszek A. [2007], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle teorii J. H. Dunninga, "Acta Universitatis Lodziensis", no. 204.
 • Kohpaiboon A., Jongwanich J. [2013], Vertical and horizontal FDI technology spillovers: evidence from thai manufacturing, "Thammasat Economic Journal", vol. 31, no. 1.
 • Kokko A. [1996], Productivity spillovers from competition between local firms and foreign affiliates, "Journal of International Development", vol. 8, no. 4.
 • Kolasa M. [2007], How does FDI inflow affect productivity of domestic firms? The role of horizontal and vertical spillovers, absorptive capacity and competition, MPRA, NBP Working Paper, no. 42.
 • Konings J. [2001], The effects of foreign direct investment on domestic firms. Evidence from firm-level panel data in emerging economies, "Economics of Transition", vol. 9, no. 3.
 • Koo J. [2005], Technology spillovers, agglomeration, and regional economic development, "Journal of Planning Literature", vol. 20, no. 2.
 • Kugler M. [2006], Spillovers from foreign direct investment: within or between industries?, "Journal of Development Economics", vol. 80, no. 2.
 • Kurtishi-Kastrati S. [2013], The effects of foreign direct investments for host country's economy, "European Journal of Interdisciplinary Studies", no. 01.
 • Lenaerts K., Merlevede B. [2011], Horizontal or backward? FDI spillovers and industry aggregation, ETSG 2011 Copenhagen, Thirteenth Annual Conference, Copenhagen Business School and University of Copenhagen, Copenhagen, 8-10 September.
 • Lesher M., Miroudot S. [2009], Foreign direct investment spillovers and their inter-relationships whit trade, w: OECD investment policy perspectives 2008, OECD, Paris.
 • Lin P., Liu Z., Zhang Y. [2009], Do Chinese domestic firms benefits from FDI inflow? Evidence of horizontal and vertical spillovers, "China Economic Review", vol. 40, no. 7.
 • Lipsley R. E., Sjöholm F. [2005], The impact of inward FDI on host countries: why such different answer?, w: MoranT.H., Graham E., Blomström M. (red.), Does foreign direct investment promote development?, Peterson Institute, Washington.
 • Liu X., Buck T. [2007], Innovation performance and channels for international technology spillovers: evidence from high-tech industries, "Research Policy", vol. 36, no. 3.
 • Liu X., Wang C., Wei Y. [2009], Do local manufacturing firms benefit from transactional linkages with multinational enterprises in China?, "Journal of International Business Studies", vol. 40, no. 7.
 • Liu Z. [2008], Foreign direct investment and technology spillovers: theory and evidence, "Journal of Development Economics", no. 85.
 • Lucas R. E. [1988], On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", vol. 22, no.1, 3-42.
 • MacDougall G. D. A. [1960], The benefits and costs of private investment from abroad: a theoretical approach, "Economic Record", vol. 36, no. 73.
 • Managi S., Bwalya S. M. [2010], Foreign direct investment and technology spillovers in sub-Saharan Africa, "Applied Economic Letters", vol. 17, no. 6.
 • Meyer K. E. [2004], Perspectives on multinational enterprises in emerging economies, "Journal of International Business Studies", vol. 35, no. 4.
 • Meyer K. E., Sinani E [2009], When and where does foreign direct investment generate positive spillovers? A meta-analysis, "Journal of International Business Studies", vol. 40, no. 7.
 • Motohashi K., Yuan Y. [2010], Productivity impact of technology spillover from multinationals to local firms: comparing China's automobile and electronics industries, "Research Policy", vol. 39, no. 6.
 • Narula R., Driffield N. [2012], Does FDI cause development? The ambiguity of the evidence and why it matters, "The European Journal of Development Research", vol. 24, no. 1.
 • Narula R., Dunning J. H. [2009], Multinational enterprises, development and globalisation: some clarifications and a research agenda, United Nations University, UNU-MERIT, Working Paper Series, no. 023.
 • Newman C., Rand J., Talbot T., Tarp F. [2015], Technology transfers, foreign investment and productivity spillovers, "European Economic Review", vol. 76.
 • OECD [2002a], Foreign direct investment for development. Maximising benefits, minimizing costs, Paris.
 • OECD [2002b], The economics of international incentives, Paris.
 • Pack H. [1997], The role of exports in Asian development, w: Birdsall N., Jaspersen F. (red.), Pathways to growth: comparing East Asia and Latin America, Inter-American Development Bank, New York-Washington.
 • Penrose E. [1959], The theory of the growth of the firm, Basil Blackwell, Oxford.
 • Quynh B. T., Martens R. [2008], Reducing the vulnerability of capabilities through interfirm knowledge transfer, "Advances in Applied Business Strategy", no. 10.
 • Romer P. M. [1986], Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", vol.94, no.5.
 • Romer P. M. [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", vol. 98, no. 5.
 • Saggi K. [2002], Trade, Foreign direct investment, and international technology transfer: a survey, "The World Bank Research Observer", vol. 17, no. 2.
 • Schoors K., Van der Tol B. [2002], Foreign direct investment spillovers within and between sectors: evidence from Hungarian data, Ghent Universiteit, Working Paper, no. 157.
 • Sembenelli A., Siotis G. [2008], Foreign direct investment and mark-up dynamics: evidence form Spanish firms, "Journal of International Economics", vol. 76, no. 1.
 • Smarzynska-Javorcik B. [2004], Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillover trough backward linkages, "American Economic Review", vol. 94, no. 3.
 • Sönmez A. [2013], Multinational companies, knowledge and technology transfer. Turkey's automotive industry in focus, Springer.
 • Stančik J. [2009], FDI spillovers in the Czech Republic: takeovers vs. greenfields, European Economy, Economic Papers, no. 369.
 • Stoian C., Filippaios F. [2008], Dunning's eclectic paradigm: a holistic, yet context specific framework for analysing the determinants of outward FDI: evidence from international Greek investments, "International Business Review", vol. 17, no. 3.
 • Szczepkowska-Flis A. [2008], Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", r. LXX, z. 1.
 • UNCTAD [1996], Incentives and foreign direct investment, New York-Geneva.
 • UNCTAD [1999], World investment report: Foreign direct investment and the challenge of development, United Nations, New York-Geneva.
 • UNCTAD [2004], Incentives UNCTAD series on issues in international investment agreements, New York-Geneva.
 • UNCTAD [2005], World investment report: Transnational corporations and the internationalization of R&D, New York-Geneva.
 • Uttama N. P., Peridy N. [2010], Foreign direct investment and productivity spillovers: the experience of Asean countries, "Journal of Economic Integration", vol. 25, no. 2.
 • Vatn A., Bromley D. W. [1997], Externalities - a market model failure, "Environmental and Resource Economics", vol. 9, no. 2.
 • Vernon R. [1974], The location of economic activity, w: Dunning J. H. (red.), Economic analysis and the multinational enterprise, Allen and Unwin, London.
 • Wei Y., Liu X. [2006], Productivity spillovers from R&D, exports and FDI in China's manufacturing sector, "Journal of International Business Studies", vol. 37.
 • Williamson O. E. [1975], Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, Free Press, New York.
 • WTO [1996], Trade and foreign direct investment, PRESS/57, Geneva.
 • Xu X., Sheng Y. [2012], Productivity spillovers from foreign direct investment: firm-level evidence from China, "World Development", vol. 40, no. 1.
 • Yudaeva K., Kozlov K., Melentieva N., Ponomareva N. [2003], Does foreign ownership matter?: The Russian experience, "Economics of Transition", no. 11.
 • Żukowska-Gagelmann K. [2000], Productivity spillovers from foreign direct investment in Poland, "Economic Systems", vol. 24, no. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.