PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 179--210
Tytuł artykułu

Should the Government Provide Jobs for Everyone? Societal Expectations and Their Impact on Labour Market Institutions and Outcomes

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Oczekiwania społeczne wobec pełnego zatrudnienia. Ocena ich wpływu na instytucje oraz sytuację na rynku pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study explores whether and to what extent voters expect the government to provide jobs for everyone who wants to work. It examines the link between voter expectations and the labour market situation. It finds that the stronger the expectation of the government to provide a job for everyone in the mid-1990s was, the worse the labour market situation is today. Two hypotheses inspired by the theory of public choice are proposed to explain this relationship: (1) societal expectations were not correlated with reforms of labour market institutions in the next two decades; (2) support for the idea of the government providing a job for everyone was significantly lower among the employed (who in many countries constituted the majority of voters) than among other groups, and this difference did not depend on the labour market situation. The empirical analysis is based on a set of 29 indicators of labour market institutions and covers countries included in the Role of Government survey for 1996-2016 - conducted as part of the International Social Survey Programme. The obtained results are largely consistent with the stated hypotheses. (original abstract)
Okazuje się, że im silniejsze było w 1996 roku społeczne oczekiwanie, aby rządy poszczególnych krajów zapewniły pełne zatrudnienie, tym gorsza jest obecnie w tych krajach sytuacja na rynkach pracy. W artykule zaproponowano dwie komplementarne hipotezy, inspirowane teorią wyboru publicznego, które mogą pomóc wyjaśnić to zjawisko: (1) oczekiwania społeczne nie były skorelowane z reformami instytucji rynku pracy przeprowadzonymi w kolejnych dwóch dekadach; (2) poparcie dla idei zapewnienia przez rząd pełnego zatrudnienia jest niższe wśród osób pracujących (którzy w wielu badanych krajach stanowili większość wyborców) niż w przypadku pozostałych grup społecznych i różnica ta nie zależy od sytuacji panującej na rynku pracy. Analiza empiryczna bazuje na zestawie 29 wskaźników instytucji rynku pracy i obejmuje kraje, które w latach 1996-2016 wzięły udział w badaniu ankietowym pt. Oczekiwania wobec rządu (ang. Role of government) - będącego częścią Międzynarodowego programu sondaży społecznych (ISSP). Uzyskane rezultaty są w dużej mierze zgodne z przyjętymi hipotezami. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
179--210
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Agresti A. [2010], Analysis of ordinal categorical data, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Aleksynska M., Schindler M. [2011], Labor market regulations in low-, middle- and high-income countries: a new panel database, IMF Working Papers, vol. 11, issue 154.
 • Alesina A., Algan Y., Cahuc P., Giuliano P. [2015], Family values and the regulation of labor, Journal of the European Economic Association, vol. 13, issue 4: 599-630.
 • Algan, Y., Cahuc, P. [2009], Civic virtue and labor market institutions, American Economic Journal, vol. 1, no. 1: 111-145.
 • Anderson C. J., Pontusson J. [2007], Workers, worries and welfare states: social protection and job insecurity in 15 OECD countries, European Journal of Political Research, vol. 46, issue 2: 211-235.
 • Berglund T., Furåker B., Vulkan P. [2014], Is job insecurity compensated for by employment and income security?, Economic and Industrial Democracy, vol. 35, issue 1: 165-184.
 • Blanchard O., Bean C., Münchau W. [2006], European unemployment: the evolution of facts and ideas, Economic Policy, vol. 21, issue 45: 7-59.
 • Blanchard O., Wolfers J. [2000], The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence, The Economic Journal, vol. 110, issue 462: 1-33.
 • Blekesaune M. [2007], Economic conditions and public attitudes to welfare policies, European Sociological Review, vol. 23, issue 3: 393-403.
 • Boeri T. [2010], Institutional reforms and dualism in European labor markets, in: Card D., Ashenfelter O. (eds.), Handbook of labor economics, vol. 4B, North Holland, San Diego-Amsterdam: 1173-1236.
 • Boeri T., Cahuc P., Zylberberg A. [2015], The costs of flexibility-enhancing structural reforms: a literature review, OECD Economics Department Working Papers, no. 1264.
 • Boeri T., Conde-Ruiz J. I., Galasso V. [2012], The political economy of flexicurity, Journal of the European Economic Association, vol. 10, issue 4: 684-715.
 • Boeri T., Garibaldi P. [2007], Two tier reforms of employment protection: a honeymoon effect? Economic Journal, vol. 117, issue 521: F357-F385.
 • Boeri T., Van Ours J. [2008], The economics of imperfect labor markets, Princeton University Press.
 • Botero J. C., Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. [2004], The regulation of labor, The Quarterly Journal of Economics, vol. 119, issue 4: 1339-1382.
 • Cazes S., Nesporova A. [2003], Labour markets in transition: balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe, ILO, Geneva.
 • Cingranelli D. L., Richards D. L., Clay C. K. [2014], The CIRI human rights dataset, Version 2014.04.14, http://www.humanrightsdata.com (7.09.2015).
 • Clark A., Postel-Vinay F. [2009], Job security and job protection, Oxford Economic Papers, vol. 61, issue 2: 207-239.
 • Curto-Grau M. [2017], Voters' responsiveness to public employment policies, Public Choice, vol. 170, issue 1-2: 143-169.
 • Drazen A. [2000], Political economy in macroeconomics, Princeton University Press, Princeton.
 • Eichhorst W., Marx P. [2011], Reforming German labour market institutions: a dual path to flexibility, Journal of European Social Policy, vol. 21, issue 1: 73-87.
 • Emmenegger P. [2014], The power to dismiss. Trade unions and the regulation of job security in Western Europe, Oxford University Press, Oxford.
 • Esping-Andersen G. [1990], The three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge.
 • European Commission [2006], Employment in Europe 2006, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • European Commission [2007], Towards common principles of flexicurity: more and better jobs through flexibility and security, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • Fossati D. [2014], Economic vulnerability and economic voting in 14 OECD countries, European Journal of Political Research, vol. 53, issue 1: 116-135.
 • Giannelli G. C., Jaenichen U., Villosio C. [2012], Have labor market reforms at the turn of the millennium changed the job and employment durations of new entrants? Journal of Labor Research, vol. 33, issue 2: 143-172.
 • Grilli L., Rampichini C. [2012], Multilevel models for ordinal data, in: Kenett R. S., Salini S. (eds.), Modern analysis of customer surveys: with application using R, Jon Wiley & Sons, Chichester: 391-411.
 • Hedeker D. [2008], Multilevel models for ordinal and nominal variables, in: De Leeuw J., Meijer E. (eds.), Handbook of multilevel analysis, Springer: 237-274.
 • ILO [2017], ILOSTAT, http://www.ilo.org/ilostat (10.12.2017).
 • ISSP Research Group [1992], Role of government II-ISSP 1990, GESIS Data Archive, Cologne, ZA1950 Data file Version 1.0.0, doi:10.4232/1.1950.
 • ISSP Research Group [1999], International social survey programme: role of government III-ISSP 1996, GESIS Data Archive, Cologne, ZA2900 Data file Version 1.0.0, doi:10.4232/1.2900.
 • ISSP Research Group [2008], International social survey programme: role of government IV-ISSP 2006, GESIS Data Archive, Cologne, ZA4700 Data file Version 1.0.0, doi:10.4232/1.4700.
 • ISSP Research Group [2017], International social survey programme: work orientations IV-ISSP 2015, GESIS Data Archive, Cologne, doi: 10.4232/1.12744.
 • ISSP Research Group [2018], International social survey programme: role of government V-ISSP 2016, GESIS Data Archive, Cologne, doi: 10.4232/1.12994.
 • Kajzer A. [2007], Development of the Slovenian labour market in 1996-2006 and the main challenges of labour market policy, "Post-Communist Economies", vol. 19, issue 4: 471-482.
 • Keune M., Serrano A. [2014], The power to name and struggles over meaning: the concept of flexicurity, in: Keune M., Serrano A. (eds.), Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches. Towards new concepts and approaches for employment and social policy, Routledge, New York-London: 1-26.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. [2017], Employment protection legislation and its impact on the elasticity of employment in OECD countries, "Gospodarka Narodowa", vol. 289, no. 3: 29-53.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. [2008], The economic consequences of legal origins, "Journal of Economic Literature", vol. 46, issue 2: 285-332.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. [1999], The quality of government, "Journal of Law, Economics, and Organization", vol. 15, issue 1: 222-279.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. [2005], Unemployment. Macroeconomic performance and the labour market, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford.
 • Lehmann H., Muravyev A. [2012], Labour market institutions and labour market performance. What can we learn from transition countries?, "Economics of Transition", vol. 20, issue 2: 235-269.
 • Lucifora C., Moriconi S. [2015], Political instability and labour market institutions, "European Journal of Political Economy", vol. 39: 201-221.
 • Méda D. [2014], Quality of employment. An alternative to flexicurity?, in: Keune M., Serrano A. (eds.), Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches. Towards new concepts and approaches for employment and social policy, Routledge, New York-London: 173-195.
 • Mosley L. [2011], Labor rights and multinational production, Cambridge University Press.
 • Muravyev A. [2014], The evolution of the regulation of labour in the USSR, the CIS and the Baltic states, 1985-2009, Europe-Asia Studies, vol. 66, issue 8: 1270-1294.
 • Neugart M. [2008], The choice of insurance in the labor market, "Public Choice", vol. 134, issue 3-4: 445-462.
 • Nickell S. [2006], Work and taxes, in: Agell J., Sørensen P. B. (eds.), Tax policy and labor market performance, The MIT Press, Cambridge-London: 75-96.
 • OECD [1994], The OECD jobs study. Facts, analysis, strategies, OECD Publishing.
 • OECD [2006], Reassessing the role of policies and institutions for labour market performance: a quantitative analysis, in: OECD employment outlook 2006, OECD Publishing: 207-231.
 • OECD [2012], What makes labour markets resilient during recessions? in: OECD employment outlook 2012, OECD Publishing: 53-107.
 • Parlevliet J. [2017], What drives public acceptance of reforms? Longitudinal evidence from a Dutch pension reform, "Public Choice", vol. 173, issue 1-2: 1-23.
 • Rabe-Hesketh S., Skrondal A., Pickles A. [2004], University of California, Berkeley GLLAMM Manual, U. C. Berkeley Division of Biostatistics Working Paper Series, vol. 160, issue 39: 1-138.
 • Saint-Paul G. [1996], Exploring the political economy of labour market institutions, "Economic Policy", vol. 11, no. 23: 263-315.
 • Saint-Paul G. [2002], The political economy of employment protection, "Journal of Political Economy", vol. 110, no. 3: 672-704.
 • Singer M. M. [2013], What goes around comes around: perceived vulnerable employment and economic voting in developing countries, "European Journal of Political Research", vol. 52, issue 2: 143-163.
 • Vindigni A., Scotti S., Tealdi C. [2015], Uncertainty and the politics of employment protection, "Journal of Labor Economics", vol. 33, issue 1: 209-267.
 • Visser J. [2016], ICTWSS: database on institutional characteristics of trade unions, wage setting, state intervention and social pacts in 51 countries between 1960 and 2014, version 5.1, http://www.uva-aias.net/en/ictwss.
 • Woźniak-Jęchorek B. [2013], Struktura rynku pracy w świetle ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", vol. 265, no. 9: 5-27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.