PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 36--47
Tytuł artykułu

The Assessment of Digital Intelligence of Residents of Municipal Housing Resources in Czestochowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena kompetencji cyfrowych lokatorów zasobu mieszkaniowego w Częstochowie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnym świecie technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią narzędzia powszechnego użytku. Umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie są wymogiem rozwoju w XXI wieku. Niedostateczny poziom kompetencji cyfrowych pociąga za sobą poważne problemy społeczne, m.in. e-wykluczenie, oraz naraża użytkowników sieci na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych. W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2018 roku na grupie 300 lokatorów zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie. Celem badania było zdiagnozowanie poziomu kompetencji cyfrowych oraz potrzeb w tym zakresie badanej grupy. Zdecydowana większość respondentów wykorzystuje Internet i uważa sieć za narzędzie ułatwiające życie. Wyraźnie jednak widać, że poziom umiejętności cyfrowych jest niewystarczający. Szczególnie w zakresie rozpoznawania bezpiecznych stron internetowych, odpowiedniego zabezpieczenia przeglądarki internetowej, poprawy ochrony przed wyłudzeniem informacji, zwiększenia znajomości praw konsumenckich, znajomości zasad tworzenia dobrych haseł internetowych i zrozumienia istoty ochrony danych osobowych oraz odpowiedniego zabezpieczania łącza internetowego. Badanie wskazało dalsze kroki, jakie powinny być podjęte w celu zwiększenia poziomu umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Sformułowane wnioski stanowią wytyczne dla zarządcy zasobu mieszkaniowego do planowania działań związanych z doskonaleniem kompetencji cyfrowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the modern world, information and communication technologies (ICT) are tools for general use. The ability to navigate in the digital world is a development requirement in the 21st century. An insufficient level of digital skills entails serious social problems, including e-exclusion and exposes network users to a number of threats related to data security. The article presents the results of a survey conducted in February 2018 on a group of 300 tenants of the housing resources managed by ZGM TBS Sp. z o.o. in Czestochowa. The aim of the study was to diagnose the level of digital competences and the needs of the studied group in this field. The vast majority of respondents use the Internet and consider the network as a tool to make life easier. However, it is clearly visible that the level of digital skills is insufficient, particularly in the area of recognizing secure websites, proper security of web browsers, improving protection against phishing, increasing knowledge of consumer rights, knowledge of the principles of creating good internet passwords and understanding the essence of personal data protection as well as adequate security of the internet connection. The study indicated further steps that should be taken to increase the level of skills in safe use of the Internet. The conclusions formulate guidelines for the manager of the housing resources to plan activities related to improving digital competences.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
36--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • Batorski D., Płoszaj A. (2012), Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, Euroreg, Warszawa.
 • Drabowicz T. (2014), Determinanty nierówności w kompetencjach cyfrowych dorosłych Polaków, [in:] Kłos B., Szymańczak J. (red.), Nierówności społeczne w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Gonciarski W. (2017), Koncepcja zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cyfrowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 338.
 • https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/ (accessed: 09.04.2018).
 • https://www.weforum.org/ (accessed: 09.04.2018).
 • Jasiewicz J., Filiciak M., Mierzecka A., Śliwowski K., Klimczuk A., Kisilowska M., Tarkowski A., Zadrozny J. (2015), Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, Centrum Cyfrowe Projekt, Warszawa.
 • MAiC (2014), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • MAiC (2015), Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Pieriegud J. (2016), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy, [in:] Gajewski J., Paprocki W., Prieriegud J. (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 • PwC (2016), W obronie cyfrowych granic, czyli 5 rad, aby realnie wzmocnić ochronę firmy przed CYBER ryzykiem, PricewaterhouseCoopers, January 2016, https://www.pwc.pl/pl/ pdf/raport-pwc-gsiss-cyberzagrozenia-2016.pdf (accessed: 08.05.2018).
 • Rozkrut M., Rozkrut D. (2015), Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 42, t. 1. DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-05.
 • Siadak G. (2016), Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli - kierunek zmian, "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 6. DOI: 10.15503/onis2016.368.381.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.