PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12(2) | 56--70
Tytuł artykułu

Nowy przedsiębiorca w ustawie z 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
New entrepreneur in the act of 6 march 2018 - law of entrepreneurs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców modyfikuje, względem obowiązujących na gruncie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, brzmienie definicji legalnych pojęć "przedsiębiorca" oraz "działalność gospodarcza" i w ten sposób tworzoną nową koncepcję identyfikacyjną. Niniejsze opracowanie wskazuje na potrzebę tych zmian, przedstawia znaczenie terminu "przedsiębiorca" oparte na art. 4 ust. 1 i art. 3 u.PP, w tym także kategorię tzw. działalności nieewidencjonowanej, o której mowa w art. 5 tego aktu. Ukierunkowane jest przede wszystkim na ukazanie odmienności względem definicji obowiązujących na gruncie u.SDG oraz zasygnalizowanie trudności interpretacyjnych oraz problemów praktycznych, które mogą one powodować.(abstrakt oryginalny)
EN
The new sense of the term entrepreneur (in force from 30 April 2018) is specified in the form of a legal definition formed in Article 4 of the Act of 6 March 2018 - Law of Entrepreneurs. In accordance with this regulation, an entrepreneur is a natural person, legal person and organisational entity not being a legal person, to whom a separate law grants legal capacity, and who performs an entrepreneurial activity. This article is aimed at pointing at key differences in the identification of entrepreneur between the new and the former definition (which was formed in Article 4 of the Act of 2 July 2004 on Freedom of Entrepreneurial Activity). It also indicates the consequences, including the difficulties, that this reform may cause in practice.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Kaszubski R., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009.
 • Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a, Warszawa 2013.
 • Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8b, Warszawa 2013.
 • Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
 • Jacyszyn J., Przedsiębiorca a wolny zawód, Rejent 2003, Nr 10.
 • Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003.
 • Katner W.J., Pojęcie przedsiębiorcy - polemika, PPH 2007, Nr 4.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Kosikowski C., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014.
 • Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Strzyczkowski K., Instytucje prawa działalności gospodarczej. Uwagi o projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej, PUG 1999, Nr 4.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.
 • Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Przegląd Sądowy 2002, Nr 7-8.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.).
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647).
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648).
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649).
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Druk nr 2051 z 21.11.2017 r., http://www.sejm.gov.pl [data dostępu 20.5.2018].
 • Walaszek-Pyzioł A., Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, PUG 1999, Nr 5.
 • Wyrok NSA w Warszawie z 1 czerwca 2007 r., OSK 961/06, Lex Nr 354721.
 • Wyrok SN z dnia 4 stycznia 2008 r., I UK 208/07, Lex Nr 442841.
 • Wyrok SN z dnia 21 lutego 2007 r., I CSK 450/06, Lex Nr 274205.
 • Postanowienie SN z 17 lipca 2003 r., II UK 111/03, OSNP 2003, Nr 17, poz. 1, Lex Nr 79921.
 • Wyrok SN z 11 października 1996 r., III RN 4/96, OSNP 1997, Nr 10, poz. 160, Lex Nr 28627.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2009 r., VII SA/Wa 1374/08, Lex Nr 489317.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków-Lublin 1997.
 • Zdyb M., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Kraków 2000.
 • Zdyb M., Kruk E., Lubeńczuk G. (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.