PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 126 W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie | 151--160
Tytuł artykułu

Analiza wybranych aspektów procesów migracyjnych na rynek pracy w Polsce

Warianty tytułu
Analysis of Chosen Aspects of Migration on the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest wpływ migracji na rynek pracy w Polsce. W sytuacji wysokiego bezrobocia i braku perspektyw na znalezienie pracy w kraju wielu Polaków zdecydowało się na emigrację. Zjawisko to przybrało na sile po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Emigrowali głównie ludzie młodzi i stosunkowo dobrze wykształceni. Lawina emigrantów spowodowała "lukę podażową" na rynku pracy. Dla rozwijającej się polskiej gospodarki stanowi to istotny problem, gdyż okazuje się, że pomimo bezrobocia, które obecnie jest najniższe od czasu transformacji ustrojowej, w wielu sektorach brakuje "rąk do pracy". Lukę tę "łatają" imigranci z Ukrainy, dla których praca w Polsce jest ucieczką od pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w kraju oraz konfliktu zbrojnego we wschodniej jego części. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the important issue of the influence of migration on the labor market in Poland. In the situation of high unemployment and the lack of prospects for finding a job in the country, many Poles decided to emigrate. This phenomenon grew stronger after Poland's accession to the European Union. Mainly young and relatively well-educated people emigrated. An avalanche of emigrants has caused a "supply gap" in the labour market. For the developing Polish economy this is a significant problem, because it turns out that despite unemployment, which is currently the lowest since the systemic transformation, many sectors lack "hands to work". This hole is "patched" by immigrants from Ukraine, for whom work in Poland is an escape from the deteriorating economic situation in the country and the armed conflict in its eastern part. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • 1. Bauman Z. (2006). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 • 2. Castles, S., Miler, M.J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 • 3. Chmielewska, I., Dobroczek, G., i Puzynkiewicz, J. (2016). Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania. Warszawa: NBP.
 • 4. Czarny, E. (2004). Globalizacja od A do Z. Warszawa: NBP.
 • 5. Isański, J. (2015). Migracje i transfery kapitału społecznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • 6. Jończy, R. (2015). Ekonomiczno-społeczne skutki współczesnych migracji w wymiarze regionalnym - na przykładzie regionu opolskiego. Opole: Instytut Śląski.
 • 7. Kaczmarczyk, P., Tyrowicz, J. (2008). Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • 8. Kolarska-Bobińska, L. (red.) (2007). Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa. Warszawa: ISP.
 • 9. Kozielska, J. (2014). Poakcesyjne migracje zarobkowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • 10. Olszowy, J. (2016). Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy. Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2.
 • 11. Kaczmarczyk, P. (2014). Efekty migracji w odniesieniu do rynku pracy - przypadek polskich migracji poakcesyjnych. Studia BAS, 4.
 • 12. Wilsz, J. (2014). Implikacje globalizacji dla rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 197. Katowice.
 • 13. Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki (2017). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 14. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski (2007). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.