PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 68--79
Tytuł artykułu

The Problem of Digital Divide of Seniors in Management of Municipal Housing Stock

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problem wykluczenia cyfrowego seniorów w zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwój technologii informatycznych spowodował, iż umiejętności cyfrowe nie są tylko opcją dla chętnych, ale koniecznością dla wszystkich. Presja wywierana na informatyzację obrotu gospodarczego i prawnego rodzi ważny problem dla podmiotów zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, które muszą połączyć wymogi informatyzacji procesów zarządczych ze zdolnościami cyfrowymi swoich klientów. Celem niniejszego artykułu jest opisanie luki w zdolnościach cyfrowych najemców lokali komunalnych, w szczególności seniorów, a także jej konsekwencji skutkujących wykluczeniem tej grupy najemców z możliwości używania oferowanych im usług. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie w zakresie wykorzystania nowych technologii przez częstochowskich seniorów. Badanie potwierdziło, iż znaczna część seniorów nie dysponuje w tym zakresie odpowiednimi narzędziami. Badanie wykazało jednocześnie, iż seniorzy zmotywowani są do korzystania z nowych technologii w związku z najmem lokali. W konkluzji ustalono, iż skuteczna implementacja technologii informatycznych w płaszczyźnie obsługi najemców jest ściśle powiązana z działaniami edukacyjnymi w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych seniorów.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of information technologies has led to the fact that digital skills are not just an option for the willing but a necessity for everyone. The pressure exerted on the computerization of business and legal transactions raises an important problem for entities managing municipal housing resources, which must combine the requirements of computerization of management processes with the digital capabilities of their clients. The purpose of this article is to describe the gap in the digital abilities of tenants of municipal premises, in particular seniors, as well as its consequences, resulting in exclusion of this group of tenants from the possibility of using the services offered to them. The article discusses the findings of the study carried out by ZGM TBS Sp. z o.o. (i.e. Department of Housing Management, Social Housing Association in Czestochowa LLC) in Czestochowa in terms of using new technologies by the seniors of Czestochowa. The study has confirmed that a significant proportion of seniors does not have appropriate tools in this area. At the same time, the study has shown that seniors are motivated to use new technologies in connection with renting premises. The conclusion was that effective implementation of information technologies in the area of tenant service is closely related to educational activities in the area of raising the digital skills of seniors.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • Baskiewicz N. (2017), External Conditions and Implementation of the Lean Management Concept in the Enterprise, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2017.3.1.03.
 • Bednarczyk D. (2014), Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja) w Polsce. Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych. Badania, teorie, opinie (e-Inclusion in Poland, or Countering Digital Divide), "Biuletyn EBIB", nr 9(154).
 • Bogdanov D. (2013), Institutional Counteraction to Digital Divide of Selected Social Groups, "Public Management", Vol. 4(24).
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997 no. 78 item 483).
 • Doliwa A. (2015), Prawo mieszkaniowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dziadkiewicz M., Cichowski P. (2017), Electronic Search Engine for Housing Exchange as a Tool in the Management of the Municipal Housing Stock, "Informatyka Ekonomiczna / Business Informatics", nr 2(44). DOI: 10.15611/ie.2017.2.04.
 • Dziadkiewicz M., Pabian A. (2017), Program miękkiej windykacji w zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, "Przegląd Organizacji", nr 12(935).
 • Fehér B., Teller N. (2016), An Emerging Research Strand: Housing Exclusion in Central and South East Europe, "European Journal of Homelessness", Vol. 10, No. 3.
 • Friemel T.N. (2014), The Digital Divide Has Grown Old: Determinants of a Digital Divide Among Seniors, "New Media & Society", Vol. 18, Iss. 2. DOI: 10.1177/1461444814538648.
 • Iancu I., Iancu B. (2017), Elderly in the Digital Era. Theoretical Perspectives on Assistive Technologies, "Technologies", Vol. 5, Iss. 3. DOI: 10.3390/technologies5030060.
 • Kuchta J. (2013), Seniorzy online czy offline? O wykluczeniu cyfrowym starszego pokolenia, "Studia Kulturoznawcze", nr 2(4).
 • Małkowska A. (2010), Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822.
 • McMurtrey M.E., McGaughey R.E., Downey J.R. (2008), Seniors and Information Technology: Are We Shrinking the Digital Divide?, "Journal of International Technology and Information Management", Vol. 17, Iss. 2.
 • Nalepka A. (2005), Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych. Aspekt organizacyjny, "Problemy Rozwoju Miast", nr 2/1-2.
 • Nalepka A. (2008), Management Systems of Villages Real Estate Asset, "Świat Nieruchomości", nr 64.
 • Paul G., Stegbauer Ch. (2005), Is the Digital Divide between Young and Elderly People Increasing?, "First Monday", Vol. 10, No. 10. DOI: 10.5210/fm.v10i10.1286.
 • Sikora-Fernandez D. (2010), Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi - propozycje zmian, "Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 243.
 • Skowron-Grabowska B., Mesjasz-Lech A. (2016), Konkurencyjne uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Pietrasieński P., Surowiec A. (2017), Management of the Territorial Unit in the Aspect of Sustainable Development and Social Economy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz. 2017.3.1.17.
 • Stawicka A. (2015), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Opracowania Tematyczne OT-637, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Szmigielska B., Bąk A., Hołda M. (2012), Seniorzy jako użytkownicy Internetu, "Nauka", nr 2.
 • The Law of 21 June 2001 on the protection of the right of tenants, municipal housing stock and on amending the Civil Code (Journal of Laws of 2018 item 1234).
 • The Law of 21 August 1997 on real estate management (Journal of Laws of 2018 item 121).
 • The Law of 8 March 1990 on local government (Journal of Laws of 2018 item 994).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.