PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 109--118
Tytuł artykułu

Tenant Profile of Housing Stock in Czestochowa Commune

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Residential real estate management is a public task that forces the housing stock management staff to establish and maintain relationships with the environment. The quality of these relations is conditioned by the attitude of both parties, which are represented by the staff and the tenant community. The quality of customer service methodology is widely described in the literature. This is accompanied by the attitudes and behaviors of consumers of a market focused on generating profit. The purpose of the article is to characterize the tenant's profile as a client of a municipal housing stock manager. This goal was achieved based on literature studies in the field of broadly understood customer service and surveys conducted among employees of a selected entity managing housing stock. As a result of the analyses, the tenant's behavior was identified, which forms the basis for choosing the model of service for the tenant community.(original abstract)
Zarządzanie zasobem nieruchomości gmin to zadanie o charakterze publicznym, które wymusza nawiązywanie i utrzymanie relacji z otoczeniem. Jakość tych relacji warunkowana jest postawą obu stron, które reprezentowane są przez kadrę oraz społeczność lokatorską. W literaturze bardzo szeroko opisywana jest metodyka jakości obsługi klienta. Towarzyszy temu tematyka postaw i zachowań konsumentów rynku ukierunkowanego na generowanie zysku. Celem artykułu jest charakterystyka sylwetki lokatora jako klienta gminnego zarządcy nieruchomości. Cel ten zrealizowano w oparciu o studia literaturowe z zakresu szeroko pojętej obsługi klienta oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników wybranego podmiotu zarządzającego zasobem mieszkaniowym. Na skutek dokonanych analiz zidentyfikowano zachowania lokatora, które stanowią podstawę wyboru modelu obsługi społeczności lokatorskiej.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
109--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Częstochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
 • Częstochowa University of Technology
autor
 • University of Presov
 • Social Housing Association in Czestochowa LLC
 • Association in Czestochowa LLC
Bibliografia
 • Bajdor P., Lis T. (2015), Information and Communication Technology and Organizations' Cooperation at the Dynamic Market, "Applied Mechanics and Materials", Vol. 795. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.795.135.
 • Belgrave J. (1995), Providing a World-Class Customer Service, "Australian Journal of Public Administration", Vol. 54(3). DOI: 10.1111/j.1467-8500.1995.tb01138.x.
 • Berry Z. (2015), Explanations and Implications of the Fundamental Attribution Error: A Review and Proposal, "Journal of Integrated Social Sciences", Vol. 5(1).
 • Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Dessoulavy-Śliwińska A. (2013), Miękkie kompetencje społeczne w praktyce zarządcy nieruchomości, "Administrator", nr 11/2012, http://www.administrator24.info/artykul/id4164,miekkie-kompetencje-spoleczne-w-praktyce-zarzadcy-nieruchomosci (accessed: 08.02.2018).
 • Dziadkiewicz M., Pabian A. (2017), Program miękkiej windykacji w zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Fehér B., Teller N. (2016), An Emerging Research Strand: Housing Exclusion in Central and South East Europe, "European Journal of Homelessness", Vol. 10(3).
 • Hejda A. (red.) (2009), Profesjonalna obsługa klienta urzędu. Materiały szkoleniowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Huczek M. (2013), Orientacja na klienta czynnikiem zapobiegania kryzysowi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 1.
 • Kaur A. (2013), Maslow's Need Hierarchy Theory: Applications and Criticisms, "Global Journal of Management and Business Studies", Vol. 3(10).
 • Kott I. (2009), Role of Depreciation in Operation of Businesses, [in:] Zbornik z 3. medzinarodnej doktorandskej konferencie MLADI VEDCI, Herlany, 9-10 November, 2009, TU, EkF, Košice.
 • Mixed Communities. Evidence Review (2010), Communities and Local Government, London, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 7606/1775206.pdf (accessed: 07.02.2018).
 • Milligan V., Phibbs P., Gurran N., Fagan K. (2007), Approaches to Evaluation of Affordable Housing Initiatives in Australia, National research venture 3: housing affordability for lower income Australians (Vol. 7), Australian Housing and Urban Research Institute (AHURI), Melbourne.
 • Nowakowska-Grunt J., Nowakowska A. (2007), Current Status and Perspectives of Implementation of CRM System in Polish Businesses, [in:] CRM. Customer Relationship Management '07. The International Scientific Conference, Lazne Bohdanec, Czech Republic.
 • O'Sulivan T., Gibb K. (2003), Housing Economics and Public Policy, Blackwell Science, Oxford.
 • Polityka Mieszkaniowa Częstochowy (2015), Zespół IRM pod kier. A. Jadach-Sepioło, Instytut Rozwoju Miast, Kraków-Warszawa, listopad 2015.
 • Ratajski R. (2007), Klient jako najważniejsza wartość firmy usługowej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", nr 11.
 • Serafin K. (2013), Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 141.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie fundamentem społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Tomaszkiewicz D. (oprac.) (2010), Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta, przewodnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.