PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 131--140
Tytuł artykułu

Professional Burnout of Employees in Local Public Administration - Knowledge, Causes and Prevention

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wypalenie zawodowe pracowników lokalnej administracji publicznej - wiedza, przyczyny i przeciwdziałanie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w Polsce, na podstawie których można zdiagnozować stan wiedzy pracowników lokalnej administracji samorządowej na temat wypalenia zawodowego, zidentyfikować czynniki przyczyniające się do jego rozwoju oraz określić działania, które w opinii pracowników mogłyby wypalenie zawodowe zminimalizować. Dyskusję wyników powiązano z aktualnymi koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi zjawiska wypalenia zawodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a pilot study carried out in Poland, on the basis of which it is possible to diagnose the knowledge of local government administration employees on professional burnout, identify factors contributing to its development and define activities that in the employees' opinion could reduce professional burnout. The discussion of the results is related to current theoretical concepts concerning the phenomenon of burnout.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Rzeszów, Poland
 • Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce,
 • SGH Warsaw School of Economics, a PhD student
Bibliografia
 • 1. Brzozowska A., Szymczyk K. (2018), Management through Opportunities as an Unconventional Solution in the Theory of Strategic Management, [in:] El Emary I.M.M., Brzozowska A. (eds.), Shaping the Future of ICT. Trends in Information Technology, Communications Engineering, and Management, CRC Press Taylor & Francis Group.
 • 2. Cherniss C. (1993), Role of Professional Self-Efficacy in the Etiology and Amelioration of Burnout, [in:] Schaufeli W., Maslach C., Marek T. (eds.), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Taylor & Francis, London.
 • 3. Chluska J., Sikora E. (2018), Sustainable Development in Local Government Units, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 30. DOI: 10.17512/znpcz.2018.2.02.
 • 4. Cichoń S., Padlowska A. (2016), Zarządzanie personelem w administracji publicznej - koncepcja jakościowa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 24, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2016.4.1.20.
 • 5. Farber B.A. (1983), Stress and Burnout in the Human Service Professions, Pergamon Press, New York.
 • 6. Fengler J. (2002), Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 7. Grzegorzewska M.K. (2014), Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", nr 10.
 • 8. Guy M.E., Lee H.J (2015), How Emotional Intelligence Mediates Emotional Labor in Public Service Jobs, "Review of Public Personnel Administration", Vol. 35(3). DOI: 10.1177/ 0734371X13514095.
 • 9. Hołyst B. (2013), Zagrożenia ładu społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 10. Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • 11. Kim H., Stoner M. (2008), Burnout and Turnover Intention among Social Workers: Effects of Role Stress, Job Autonomy and Social Support, "Administration in Social Work", Vol. 32(3). DOI: 10.1080/03643100801922357.
 • 12. Krawczyk-Sokołowska I. (2008), Zasoby kadrowe jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, [in:] Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 13. Lenik P. (2014), Organy zarządcze w administracji publicznej - kontekst obieralności. Współczesne dylematy zarzadzania, "Prace Naukowo-Dydaktyczne", nr 67.
 • 14. Litzke S.M., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 15. Lubrańska A. (2012), Środowisko pracy a wypalenie zawodowe - analiza wzajemnych relacji na przykładzie badań reprezentantów różnych obszarów aktywności, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica", nr 16.
 • 16. Maslach Ch. (2004), Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej, [in:] Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 17. Mor Barak M.E., Nissly J.A., Levin A. (2001), Antecedents to Retention and Turnover among Child Welfare, Social Work, and Other Human Service Employees: What Can We Learn from Past Research? A Review and Meta-Analysis, "Social Service Review", Vol. 75(5). DOI: 10.1086/323166.
 • 18. Nowakowska-Grunt J., Maśloch P. (2018), Globalization and New Trends in Management - European Union Security Aspects, "International Journal of Engineering and Technology", Vol. 7(2). DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12916.
 • 19. Ober J., Karwot J. (2017), Wypalenie zawodowe jako społeczna dysfunkcja w środowisku pracy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarzadzanie", z. 112. DOI: 10.29119/1641-3466.2017.112.24.
 • 20. Pabian A. (2017), Godziwa płaca w zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 28, t. 1. DOI: 10.17512/ znpcz.2017.4.1.01.
 • 21. Pabiś Ł. (2017), Zrównoważony rozwój w kontekście nowych koncepcji zarządzania publicznego: New Public Management i Public Governance (nowego zarządzania publicznego i zarządzania partycypacyjnego), "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.2.01.
 • 22. Pierścieniak A., Grzebyk M. (2015), Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5(784).
 • 23. Schaufeli W.B., Maslach C., Marek T. (eds.) (1993), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Taylor & Francis, Washington.
 • 24. Schultz D.P., Schultz S.E. (2011), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 25. Sęk H. (red.) (2004), Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 26. Skowron-Grabowska B., Mesjasz-Lech A. (2016), Konkurencyjne uwarunkowania zarządzania zasobami kadrowymi w przedsiębiorstwach w kontekście dostępu do rynku pracy, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • 27. Sokal I. (2017), Wypalenie zawodowe wśród pracowników administracji publicznej - stan i perspektywy, praca magisterska, wyniki badań prowadzonych pod kierunkiem dr hab. A. Pierścieniak w ramach seminarium licencjackiego, Rzeszów.
 • 28. Szaban J.M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 • 29. Wachowiak J. (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa.
 • 30. Zirk-Sadowski M. (2003), Kontrola administracji publicznej, [in:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.