PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 141--149
Tytuł artykułu

Product Innovations and Parameters Concerning Motor Vehicle Insurance and Management Processes Applied by Insurance Companies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacje produktowe i parametry ubezpieczeń komunikacyjnych a procesy zarządzania zakładów ubezpieczeń
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń w aspekcie wybranych elementów procesu zarządzania zakładów ubezpieczeń. Chodzi tu przede wszystkim o zwrócenie uwagi na działania zakładów ubezpieczeń, które w celu poprawy standardów zarządzania zdecydowały się na wprowadzenie innowacyjnych usług oraz nowych rozwiązań w strukturach organizacyjnych. Efektem wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest rozwój i skuteczne konkurowanie na rynku usług ubezpieczeniowych. W opracowaniu przytoczone zostały również parametry produktu w ubezpieczeniach komunikacyjnych ze względu na przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej. W tym kontekście odpowiednie procesy zarządcze wydają się być kluczowe ze względu na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do kształtowania relacji w otoczeniu zakładów ubezpieczeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present the situation on the insurance market in reference to the selected elements of the management process applied by insurance companies. The author aims mainly at drawing attention to the activities performed by insurance companies which have decided to introduce innovative services and new solutions concerning organizational structures in order to improve their management standards. Implementing innovative solutions results in development and effective competition on the insurance service market. What is more, this study indicates product parameters concerning motor vehicle insurance referring to the subject of insurance and the scope of insurance coverage. In this context, proper management processes seem to be significant in reference to the application of innovative solutions shaping the relationships operating within the environment of insurance companies.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology, a PhD student
Bibliografia
 • Banasiński A. (1996), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Bieniok H. i zespół (1997), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press 3.& IT, Warszawa.
 • Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 23, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.2.07.
 • Garbiec R. (2007), Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Część II. Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Gąsiorkiewicz L. (2015), Procesowe ujęcie działalności ubezpieczeniowej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, no. 11. DOI:10.18559/SOEP.2015.11.1.
 • http://it-manager.pl/innowacje-kluczowe-dla-rozwoju-firm-ubezpieczeniowych (accessed: 7.18.10.2018).
 • Jelonek D. (2002), Zastosowanie technologii multimedialnej w systemie monitorowania 8.otoczenia przedsiębiorstwa, [in:] Kiełtyka L. (red.), Multimedia w zarządzaniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Jelonek D. (2015), Sieci innowacji a strategiczna orientacja przedsiębiorstw na innowacje, 9.[in:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe, t. 32(2), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Kolman R., Tkaczyk T. (1996), Jakość usług, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • KPMG (2015), A New World of Opportunity: The Insurance Innovation Imperative, KPMG International Cooperative, https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights.html (accessed: 20.10.2018).
 • Krawczyk-Sokołowska I. (2011), Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie a zrównowa-żony rozwój, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa", z. 105.
 • Kucęba R., Sokołowski A. (2002), Inteligentne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, [in:] Kiełtyka L. (red.), Multimedia w zarządzaniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Nieć M. (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [in:] Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Nowicka-Skowron M., Pachura P. (2009), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 226.
 • Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2010), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD-Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2011), Współpraca przedsiębiorstw jako współczesna forma zwiększania jego potencjału rozwoju, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", nr 42.
 • PZU (2017), Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto, https://www.pzu.pl/ _fileserver/item/1506339 (accessed: 10.09.2018).
 • Skowron-Grabowska B. (2015), Procesy kreowania strategii rozwoju sieci przedsiębiorstw, [in:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe, t. 32(2), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152, z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU2003 1241152/T/D20031152L.pdf (accessed: 10.09.2018).
 • Zawada M., Herbuś I. (2014), Innowacje jako narzędzie kształtujące pozytywny wizerunek organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 18.
 • Zawada M., Herbuś I. (2015), Innowacje drogą do zintensyfikowania rozwoju województw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 14.
 • Zielińska E. (2012), Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, https://docplayer.pl/ 512428-Rynek-ubezpieczen-komunikacyjnych-w-polsce.html (accessed: 11.09.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.