PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 12, cz. 2 Współczesne problemy zarządzania publicznego | 235--248
Tytuł artykułu

Ewaluacja polityk i programów publicznych - od podejść tradycyjnych do ewaluacji rozwojowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Public Policy and Programmes - from Traditional Approaches to Developmental Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Taking into account recent developments in evaluation theory and practice a new triad of evaluation purposes has been put forward: accountability, organisational learning and empowerment. First two ones, although traditional ones, are gaining new meaning when faced with the challenges of complex and dynamic reality. The traditional approach to accountability means rigid adherence to planned implementation and preconceived outcomes. The broader meaning of accountability opens up a possibility for an intervention to adopt and respond as conditions change. Thus, accountability which is conceptualised as a situation where someone being responsible for things that happened can give a satisfactory reason for them, goes in line with learning as it implies deeper understanding and documenting what is happening in the system and its implication. Depending on the type of evaluation (formative, summative or developmental), single-loop learning, double loop learning or deuterolearning is embedded in the process of evaluation. Finally, the third pur- pose of evaluation - empowerment, fits into the broader changes of the public sector described as "co-management" or "co-government." It can lead not only to skills development at an individual level but also to organisational networks, effective acquisition of resources and political leverage. A single evaluation endeavour can serve more than one purpose, as it is in the case of developmental evaluation. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Balcerak A. (2006), Symulacja we wspomaganiu i badaniu uczenia się organizacyjnego, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej", t. 22, nr 80, ss. 161-179.
 • BEAM (2015), Developmental Evaluation of Business with Impact (BEAM) Programme. State-of-the- Art Analysis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii i Tekes [online], http://formin.finland.fi/ public/default.aspx?contentid=364963&nodeid=49540&contentlan=2&culture=en-US, dostęp: 5.04.2018.
 • Blamey A., Mackenzie M. (2007), Theories of Change and Realistic Evaluation, "Evaluation", t. 13, nr 4, ss. 439-455.
 • Bovens M., Goodin R., Schillemans T. (2014), Public Accountability [w:] M. Bovens, R. Goodin i T. Schillemans (red.), The Oxford Handbook of Public Accountability, UOP Oxford, ss. 1-20.
 • Chelimsky E. (1997), The coming transformations in evaluation [w:] E. Chelimsky, W.R. Shad- ish (red.), Evaluation for the 21st century, Thousands Oaks, CA: Sage, ss. 1-26.
 • Cloeta F. (2017), Evaluation and Democratic Governance: The Public Management Perspective [w:] D. Podems (red.), Democratic Evaluation and Democracy. Exploring the Reality, Information Age Publishing, Inc., USA, ss. 81-104.
 • Dickson R., Saunders M. (2014), Developmental evaluation: Lessons for evaluative practice from the SEARCH program, "Evaluation", t. 20, nr 2, ss. 176-194.
 • EVALSED (2013), Evalsed Sourcebook: Methods and Techniques, Komisja Europejska, Bruksela [online], http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_ sourcebook.pd, dostęp: 1.03.2018.
 • Fetterman D., Wandersman A. (2007), Empowerment Evaluation Yesterday, Today, and Tomor- row, "American Journal of Evaluation", t. 28, nr 2, ss. 179-198.
 • Górniak J. (2005), Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER. I konferencja ewaluacyjna - Ewaluacja programów o charakterze społeczno-gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych, Warszawa MGiP i PARP, 16 września 2005 [online], www.ewaluacja.gov.pl/strony/archiwalne-strony-konferencji-ewalu- acyjnej/konferencja-2005/materialy, dostęp: 20.03.2018.
 • Greene J. (2006), Evaluation, democracy, and social change [w:] I. Shaw, J. Greene, M. Mark, The Handbook of Evaluation, Thousands Oaks, CA: Sage, ss. 118-140.
 • House E., Howe K. (2000), Evaluation as a democratic process: Promoting inclusion dialogue, and deliberation, "New Directions for Evaluation", nr 85, ss. 3-12.
 • Kushner S. (2000), Personalizing Evaluation, Sage Publications Ltd., London.
 • MacDonald B. (1987), Evaluation and Control of Education [in:] R. Murphy, H. Torrance (red.), IssuesandMethods in Evaluation, Paul Chapman, London, ss. 36-48.
 • Mizerek H. (2011), Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, Wyd. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, ss. 29-39.
 • Ofek Y. (2016), Matching Evaluation Approaches to Levels of Complexity,"Eva l uation Review", t. 40, nr 1, ss. 61-84.
 • Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A. (2012), Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji [w:] K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ss. 61-107.
 • Olejniczak L. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Patton M. (2015), State off the Art and Practice of Developmental Evaluation. Common and Recurring Questions [w:] M. Patton, K. McKegg, N. Wehipeihana (red.), Developmental Evaluation Exem- plars. Principles in Practice, Guliford Press, New York.
 • Patton M. (2017), Ewaluacja rozwojowa [w:] J. Pokorski, Z. Popis, T. Wyszyńska, K. Herman-Pawłowska (red.), Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, PARP, Warszawa, ss. 2-21.
 • Pawson R., Tilley N. (1997), Realistic Evaluation, Sage Publications, London.
 • Stame N. (2014), Theory-based Evaluation and Types of Complexity, "Evaluation", t. 10, nr 1, ss. 58-76.
 • Sudoł S. (2012), Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, PWE, Warszawa.
 • Westhorp G., Prins E., Kusters C., Hultink M., Guijt I., Brouwers J. (2011), Realist Evaluation: an overview. Report from an Expert Seminar with Dr. Gill Westhorp, Wageningen UR Centre for Development Innovation [online], http://edepot.wur.nl/173918, dostęp: 1.03.2018.
 • White H. (2009), Theory-based impact evaluation: principles and practice, "Journal of Develop- ment Effectiveness", t.1, nr 3, ss. 271-284.
 • Zimmerman M. (2000), Empowerment theory: Psychological, organizational, and community lev- els of analysis [w:] J. Rappaport, E. Seidman (red.), Handbook of community psychology, Kluwer Academic, New York, ss. 43-64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.