PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 192--199
Tytuł artykułu

Employee's Proprietary Copyright in the Strategy of Managing Innovations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Utwory pracownicze w strategiach zarządzania innowacjami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Współczesne strategie konkurencyjności przedsiębiorstw oparte są w coraz większym stopniu na innowacjach. Stąd też innowacje generują coraz wyższe koszty w budżetach współczesnych przedsiębiorstw. W wyniku inwestycji w innowacje powstają produkty i technologie, które mają określoną, wymierną wartość. Można je wykorzystywać, udostępniać czy zbywać, a więc efektywnie nimi zarządzać. Co do zasady autorskie prawa majątkowe do utworu przysługują twórcy. Nie dotyczy to jednak tzw. utworów pracowniczych, a więc tych, które powstały w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Omawiana materia, choć prawnie uregulowana, budzi uzasadnione kontrowersje natury prawnej. Artykuł dotyczy autorskich praw majątkowych do utworów, które powstały właśnie w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Celem publikacji jest dokonanie prawnej analizy ww. problematyki oraz rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w omawianym aspekcie. Autor dokonał prawnej analizy ww. problematyki w oparciu o dostępną literaturę oraz akty prawne.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary strategies for the competitiveness of enterprises are based more and more on innovations. Therefore, innovations generate higher and higher costs in the budgets of modern enterprises. As a result of investing in innovations, products and technologies that have specific, measurable value are created. They can be used, shared or disposed of so that they can be effectively managed. As a rule, proprietary copyrights belong to the author. However, this does not apply to the so-called employee's works, that is, works created as a result of performing official duties. The discussed matter, although legally regulated, raises legitimate controversies of a legal nature. The paper deals with proprietary copyrights to works created as a result of performing official duties. The purpose of the publication is to analyse the abovementioned issues from a legal perspective and dispel doubts of interpretation in the discussed aspect. The analysis of the above issues is based on available literature and legal acts.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
192--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • Błeszyński J. (1985), Prawo autorskie, PWN, Warszawa.
 • Domańska-Baer A. (2009), Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Flisak D. (2006), Pojęcie utworu w prawie autorskim - potrzeba głębokich zmian, "Przegląd Prawa Handlowego", z. 12.
 • Janasz W. (2012), Determinanty kształtowania innowacyjności organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88.
 • Konopka M. (2013), Znak towarowy a oznaczenie przedsiębiorcy - prawne możliwości tworzenia marki i jej ochrona, [in:] Seroka-Stolka (red.), Współczesne problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Konwencja Berneńska z dnia 9 września 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Dz.U. 82/90 poz. 474).
 • Kostański P. (2010), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kozerska M. (2015), Information Systems and Technologies in Logistics - The Example of the X Company, [in:] Brzozowska, Kalinichenko (eds.), Transformation Management of Economic at Rural Areas, Poltava State Agrarian Academy, Poltava.
 • Kuczyński T. (2002), Pracownicze projekty wynalazcze, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 4.
 • Nogalski B., Niewiadomski P. (2015), Innowacyjność technologii a koszty produkcji wyrobu złożonego w wybranym procesie wytwórczym - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 83.
 • Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Szczepanik T., Szewc A. (1993), Umowy w zakresie własności przemysłowej, ZSE Wektory Gospodarki, Warszawa.
 • Szewc A. (2013a), Twórczość przemysłowa. Pracownicze projekty wynalazcze i utwory pracownicze, [in:] Ochrona własności przemysłowej, t. 38, Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 • Szewc A. (2013b), Wynagradzanie twórców pracowniczych dóbr intelektualnych, [in:] Ochrona własności przemysłowej, t. 39, Urząd Patentowy RP, Warszawa.
 • Orzeczenie SN z 08.03.2010 r. II PK 260/09, OSNP 2011, nr 17, poz. 226; LEX nr 590229.
 • Porozumienie TRIPS z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143).
 • Traktat WIPO z dnia 20 grudnia 1996 r. o prawie autorskim (Dz.U. 2005 nr 3 poz. 12).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003 nr 119 poz. 21.1117).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.