PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 129 Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej i globalizacji : stan – trendy – strategie | 143--154
Tytuł artykułu

Podejście procesowe w zarządzaniu publicznym na przykładzie sądownictwa powszechnego - cz. I. Przegląd historyczny

Warianty tytułu
The Process Approach in Public Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Adaptacja rozwiązań wynikających z zastosowania podejścia procesowego w organizacjach publicznych wzbudza zainteresowanie badawcze, wciąż jednak pozostaje niewypracowana, ponieważ nie istnieją rozwiązania, które zadowoliłyby wszystkich. W artykule podjęto problematykę aplikacji podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa powszechnego. Wskazano na znaczenie uwarunkowań rozwoju idei NPM, wyznaczających system celów i tworzących ramy realizacji zadań publicznych, w stosunku do istotnych elementów podejścia procesowego. Podkreślono istotne znaczenie identyfikacji procesów głównych i wspomagających oraz koordynacji styków w procesach logistycznych w łańcuchu tworzenia wartości publicznej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych elementów podejścia procesowego, które powinny być uwzględniane przy implementacji i realizacji założeń NPM w kontekście tworzenia wartości dla odbiorcy świadczeń publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Adaptation of solutions resulting from the application of the process approach in public organizations arouses research interest, but it still remains unfinished, because there are no solutions that would satisfy everyone. The article discusses the issues of application of a process approach in the management of public organizations, with particular reference to the common judiciary. The importance of conditions for the development of the NPM idea, defining the system of goals and creating a framework for the implementation of public tasks, in relation to the essential elements of the process approach was pointed out. The importance of identification of main and support processes and coordination of contacts in logistic processes was emphasized. The aim of this article is to indicate the main elements of the process approach, which should be taken into account in the implementation and implementation of the NPM assumptions in the context of creating value for the recipient of public benefits.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Boć, J. (2007). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • 2. Boland, T., Fowler, A. (2000). A systems perspective of performance measurement in public sector organizations. The International Journal of Public Sector Management, 13, 5.
 • 3. Borgonovi, E. (2018,01). Management publico: evoluzione della disciplina e delle riforme. Rivista Italiana di Public Management. Studi e Proposte per Innovare la Pubblica Amministrazione. Roma. Retrived from http://www.RIPM_01_2018_ElioBorgonovi.pdf.
 • 4. Bovaird, T., Löffler, E. (2003). Understanding Public Management and Governance. In T. Bovaird, E. Loffler (Eds.), Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
 • 5. Christensen, T. (2012). Post-NPM and changing public. Meiji Journal of Political Science and Economics, 1.
 • 6. European Governance. A White Paper. (2001). Brussels: Commission of the European Communities.
 • 7. Flanders, S. (1980). Modeling court delay. Law & Policy, 2(3).
 • 8. Goldfinch, S.F. (2009). Introduction. In S.F. Goldfinch, J.L. Wallis (Eds.), International Handbook of Public Management Reform. Cheltenham.
 • 9. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 • 10. Hausner, J. (2002). Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego. W J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • 11. Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 12. Huges, E.O. (1994). Public Management and Administration. An Introduction. London: The Macmillan Press Ltd.
 • 13. Iacovino, M., Barsanti, S., Cinquini, N. (2017). Public Organizations Betwen Old Public Administration, New Public Management and Public Governance: the Case of the Tuscany Region. Public Organiz Rev, 17, 61-82.
 • 14. Izdebski, H. (2006). Jednostka wobec rządów prawa i państwa prawnego. W M. Wyrzykowski (red.), Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa. Warszawa: Liber.
 • 15. Izdebski, H. (2007). Od administracji publicznej do public governence. W J. Hausner (red.), Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 16. Jessop, B. (2007). Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami. Zarządzanie publiczne, 2. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • 17. Kasprzak, T. (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.
 • 18. Konstytucja RP, art. 45, ust. 1.
 • 19. Koźmiński, A., Jemielniak, D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 20. Krukowski, K. (2011). Zarządzanie procesowe w administracji publicznej. Współczesne Zarządzanie, 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 21. Mazur, S., Olejniczak, K. (2012). Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym. W K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa.
 • 22. Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11. Zeszyty Naukowe, 858. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • 23. Moore, M. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Cambridge: Harvard University Press.
 • 24. Ochendowski, E., (2004). Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Toruń.
 • 25. Odlanicka-Poczobutt, M. (2015). The reform of common judiciary in Poland - annexation or adaptation? In A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (Eds), Knowledge, economy, society. Challenges and development trends of modern economy, finance and information technology. Cracow: Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics.
 • 26. Odlanicka-Poczobutt, M. (2016). Modele procesów logistycznych w sadownictwie powszechnym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 27. Opolski, K., Modzelewski, P. (2008). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • 28. Pekkanen, P., Niemi, P. (2012). Process performance improvement in justice organizations - Pitfalls of performance measurement. International Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.08.009, 1-20.
 • 29. Strategia Polska 2030, wyzwania rozwojowe, część 9. Sprawne państwo.
 • 30. Sześciło, D. (2014). Administracja i Zarządzanie Publiczne. Nauka o współczesnej administracji. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 31. Szumowski, W. (2014). Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji. Nauki o Zarządzaniu, Management Sciences, 4(21). Wrocław.
 • 32. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 33. Wiatrak, A.P. (2006). Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania. W K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi. Olsztyn: UWM.
 • 34. Zieliński, E. (2001). Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.