PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 93 | 47--56
Tytuł artykułu

The Financial Condition of Eastern Poland Townships as a Barrier to Their Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu polski wschodniej jako bariery ich rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The multidimensional nature of the development process is manifested in the activities performed by townships (cities with county or poviat rights) and understood as a complex local system of interdependent and interrelated economic, social, infrastructural and natural factors. In the functioning of local government units, the management of financial resources is of special importance. The aim of the article is to analyze the financial disparity between townships in Eastern Poland. The data from the Local Data Base of the Central Statistical Office for 2008, 2012 and 2016 were used as source material. The polarization of the Eastern Poland region, visible at the county level, is due to the expansive centre (local growth centre - Krosno, Kielce, Rzeszow, Olsztyn, Bialystok) maintaining its stronghold position. It is also due to the concentration of economic and social activity in strong regional centres. This is why such townships as Chelm, Przemysl and Tarnobrzeg fall on the other end of the spectrum.(original abstract)
O wielowymiarowości procesu rozwoju świadczą kierunki działania powiatu jako lokalnego wielowymiarowego systemu współzależnych i powiązanych ze sobą czynników ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych i naturalnych. W funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego specjalnego znaczenia nabiera zarządzanie środkami finansowymi. Celem artykułu jest analiza przestrzennych dysproporcji sytuacji finansowej miast na prawach powiatu Polski wschodniej. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego dla 2008, 2012 i 2016 r. Występująca polaryzacja regionu Polski Wschodniej, widoczna na poziomie powiatów, to utrzymanie się przewagi ośrodka ekspansywnego (lokalnego ośrodka wzrostu - Krosno, Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Białystok). To także koncentracja działalności gospodarczej i społecznej w silnych regionalnie ośrodkach. Na drugim biegunie znalazły się Chełm, Przemyśl, Tarnobrzeg.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
47--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 • Jednostka Wojskowa 4724 Kraków, Poland
Bibliografia
 • Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B. 2013. Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce. Raport IV. Poznań, UAM. [in Polish]
 • Dylewski M. 2006. Kierunki prowadzenia analizy finansowej w procesie zarządzania finansami, w: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Red. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska- Koczkodaj. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 144-151. [in Polish]
 • Dziekański P. 2013. Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich [Synthetic index of financial management assessment of rural communities]. Ekonomia 3(24), 148-163. [in Polish]
 • Dziekański P. 2014. Koncepcja wskaźnika syntetycznego do oceny sytuacji finansowej powiatów [Concept of synthetic indicator for the assessment of financial situation of poviats]. Res. Pap. Wroc. Univ. Econ. 329, 98-108. [in Polish]
 • Dziekański P. 2016. Spatial differentiation of the financial condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties. Barometr Reg. 14, 3(45), 89-101.
 • Dziekański P. 2017. Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of polish voivodeships. Acta Univ. Agric. Silv. Mendel. Brunen. 65(2), 611-619.
 • Filipiak B. 2006. Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami, w: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Red. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 138-143. [in Polish]
 • Hendrick R. 2004. Assessing and measuring the fiscal heath of local governments. Focus on Chicago Suburban Municipalities, Urban Affaires Rev. 40(1), 78-114
 • Kopyściański T., Rólczyński T. 2014. Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012 [Analysis of indicators describing the financial position of lower silesia poviats in the period of 2006-2012]. Stud. Ekon. Katowice 206, 61-62. [in Polish]
 • Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków, Wydaw. AE, 96-97. [in Polish]
 • Miłaszewicz D. 2013. Wolność ekonomiczna i sposób rządzenia jako uwarunkowania zrównoważonego rozwoju Studia Ekonomiczne [Economic Freedom and Governance as a Determinants Sustainable Development]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. nr 139. 101-111.
 • Mioduchowska-Jaroszewicz E. 2013. Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych [Methods and Directions of the Financial Position of UnitsoOf Local Self-Governments]. Zesz. Nauk. USzczec. Finanse, Ubezpieczenia 64(2), 127-140. [in Polish]
 • Ossowska L., Poczta W. 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Poznań, Wydaw. Uniw. Przyr. w Poznaniu, 34-63. [in Polish]
 • Satoła Ł. 2015. Kondycja finansowa gmin w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej [The financial condition of municipalities in variable economic situation]. J. Agrobus. Rural Develop 1(35), 115-123. [in Polish]
 • Siemińska E. 2002. Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń, Wydaw. Dom Organizatora. [in Polish]
 • Stanny M. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa, IRWiR PAN. [in Polish]
 • Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. 2013. Red. M. Trojak, T. Tokarski. Kraków, Wydaw. UJ. [in Polish]
 • Surówka K. 2013. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa, PWE, 21-27. [in Polish]
 • Wysocki F. 1996. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa [Methods of statistical multidimensional analysis in recognizing the types of spatial structure of agriculture]. Rocz. AR Pozn., Ser. Rozpr. Nauk. 266.
 • Wyszkowska D., Wyszkowski A. 2015. Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w Polsce [Self-government revenue autonomy in Poland]. Stud. Mater. Miscellanea Oeconom. 2, 131-142. [in Polish]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171550999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.