PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 127 Rozwijanie potencjału organizacji | 34--42
Tytuł artykułu

Rozwijanie potencjału organizacji publicznej w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na talenty urzędników

Autorzy
Warianty tytułu
Developing the Potential of a Public Organization in the Aspect of Human Resources Management Oriented to Talent of Officials
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwijanie potencjału organizacji publicznej w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi zorientowanego na talenty urzędników odgrywa zasadniczą rolę. Kadrze zarządzającej zależy bowiem na urzędnikach z odpowiednim doświadczeniem, systemem wartości, o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach, z fachową wiedzą, potencjałem, czyli cechach warunkujących efektywne wyniki pracy. Kompleksowe zarządzanie talentami urzędników wiąże się z przyjęciem konkretnej strategii organizacji publicznej zorientowanej na rozwój kadry, współpracę i osiąganie rezultatów zgodnych z ważnymi wartościami. Celem artykułu jest omówienie potencjału organizacji publicznej w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej z uwzględnieniem istoty talentu urzędników, ich cech osobowościowych i umiejętności, oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych z tym związanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the potential of a public organization in the aspect of human resources management oriented to talent of officials plays a fundamental role. The management staff depends on officials with relevant experience, a system of values, with high qualifications and skills, with specialist knowledge, potential, or features that determine effective work results. Comprehensive talent management of officials is connected with the adoption of a specific public organization strategy oriented to staff development, cooperation and achieving results consistent with important values. The aim of the article is to discuss the potential of public organization in the context of human resources management in public administration, taking into account the essence of officials' talent, their personality traits and skills, and to present the results of pilot studies related to this. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Borkowska, S. (2005). Kilka refleksji tytułem wstępu. W S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS, s. 15-18.
 • 2. Brendzel-Skowera, K. (2009). Zasoby ludzkie w strategii zróżnicowanego rozwoju. W F. Bylok, L. Cichobłaziński (red.), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 348-354.
 • 3. Brzeziński, M. (2001). Innowacyjne dylematy przyszłości. W M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 179.
 • 4. Goffee, R., Gereth, J. (2007). Wybitnie uzdolnieni pracownicy: wyzwania dla lidera. Harvard Business Review Polska, nr 8, s. 86-87.
 • 5. Jarosławska, A. (2011). Docenić talenty. Personel i Zarządzanie, [26.01.2018], http://www.hrmpartners.pl/docs/artyku y/20110101_personel_i_zarz dz anie_docenic_ta_34468528.pdf
 • 6. Kokot-Stępień, P. (2012). Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwie. W Z. Ostraszewska, A. Wójcik-Mazur (red.), Wybrane problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 63-70.
 • 7. Listwan, T. Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. [12.12.2017], http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/105/zarzadzanie_talentami_wyzwanie_wspolczesnyc h_organizacjji.htlm
 • 8. Listwan, T. (2005). Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. W S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS, s. 20-21.
 • 9. Morawski, M. (2006). Zarządzanie wiedzą. Organizacja-system-pracownik. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 295.
 • 10. Morawski, M., Mikuła, B. (2009). Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3/4, s. 47.
 • 11. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zespół ds. budowania Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów. CODN 2009, https://www.npseo.pl/data/documents/3/238/238.pdf],
 • 12. Partyka-Pojęta, J. (2004). Zarządzanie w organach administracji publicznej. Chorzów: MARKA, s. 38.
 • 13. Radosławska, J. (2005). Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3, s. 80.
 • 14. Sajkiewicz, A. (1999). Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa. W A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1999, s. 79.
 • 15. Zając, P. (2006). Controling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 4, s. 215.
 • 16. https://www.governica.com/Zarzadzanie_talentami, [26.01.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.