PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 10, cz. 1 Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny. Część 1 | 553--569
Tytuł artykułu

Efektywność inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness of Investments in Socially Responsible Companie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać korzyści marketingowe związane z deklarowaniem działalności zgodnie z dewizą społecznej odpowiedzialności. Przesłanki takich deklaracji mają umocowanie w postępowaniu etycznym uwzględniającym cele i potrzeby interesariuszy oraz ochronę środowiska naturalnego, a w konsekwencji przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Firmy odpowiedzialne społecznie wdrażają koncepcje i metody zarządzania oparte na dobrych relacjach z partnerami biznesowymi, otoczeniem firmy oraz jej pracownikami. Odnosi się to w szczególności do spółek publicznych, a więc spółek, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych - w ich wypadku odpowiedzialne prowadzenie działalności dodatkowo wzmacniają zasady ładu korporacyjnego. Na tym tle rodzi się pytanie, czy realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest doceniana przez inwestorów giełdowych. Pozytywna odpowiedź na tak sformułowane pytanie sugerowałaby postawienie następującej hipotezy badawczej: "Działalność spółki, zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu determinuje wzrost jej wartości rynkowej". W nawiązaniu do hipotezy badawczej celem artykułu jest sprawdzenie, czy inwestujący w akcje spółek odpowiedzialnych społecznie osiągają ponadprzeciętną stopę zwrotu. Podstawę weryfikacji hipotezy i realizacji celu stanowiło badanie obejmujące analizę kształtowania się indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT oraz portfela inwestycyjnego utworzonego spośród spółek wchodzących w skład tego indeksu. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jest również brak jednoznacznych wyników badań prowadzonych przez innych autorów, dotyczących opłacalności inwestycji w spółki społecznie odpowiedzialne.(fragment tekstu)
EN
Nowadays, one of the important factors affecting changes in running a business is the idea of sustainable development and the related concept of corporate social responsibility. Socially responsible companies implement concepts and management methods based on good relations with business partners, the company's environment and its employees. In the case of public companies, responsible business activity additionally strengthens the principles of corporate governance. Against this background the question arises whether the implementation of the concept of corporate social responsibility is appreciated by stock exchange investors and whether it has a beneficial effect on the market value of the companies. The article attempts to answer these questions on the basis of a study involving the analysis of the investment portfolio created among the companies included in the RESPECT Index. It has been shown that those investing in shares of socially responsible companies achieve an above-average rate of return.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2013), Indeksy zróżnicowanego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1.
 • Bartkowiak M., Janik B. (2012), Efektywność inwestycji w spółki z indeksu RESPECT oraz Funduszu Inwestycyjnego SKOK etyczny 2, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 242.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2014), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67.
 • Commission of the European Communities (2006), Communication from Commission to European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM 136, Brussels, 22.3.2006.
 • Czerwińska T. (2012), Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji, "Problemy Zarządzania", vol. 10, nr 4 (39), t. 1.
 • Czopik S. (2017), Indeksy społecznej odpowiedzialności jako metoda pomiaru działań CSR w przedsiębiorstwach, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", z. 4.
 • Duliniec A. (2015), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - przejściowa moda czy trwała tendencja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1(937).
 • Friedman M. (1962), Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press.
 • Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Janik B. (2012), Efficiency of Investment Strategy of Socially Responsible Funds Calvert, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 271.
 • Jedynak T. (2012), Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12.
 • Jeżak J. (2013), Orientacja społeczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kowalke K., Prochownik M. (2011), Analiza efektywności społecznie odpowiedzialnych inwestycji z wykorzystaniem indeksów giełdowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/7.
 • Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Wymiar etyczny i społeczny europejskich instytucji finansowych (2016), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, C100/14, 30.4.2009.
 • Sobótka E. (2016), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne - moda, która przeminie czy szansa na realne zyski w długim okresie, "Forward", nr 3.
 • Sudoł S. (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - koncepcja i jej realizacja [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dla Profesora Czesława Sikorskiego, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wróblewska K. (2015), Respect index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 378.
 • http:// www.gpw.pl/statystyki-gpw, dostęp: 31.08.2018.
 • http//www.bankier.pl, dostęp: 31.07.2018.
 • http//www.gpw.pl/opisy indeksów, dostęp: 31.07.2018.
 • http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu, dostęp: 31.07.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.