PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | R. 20, nr 3, t. 1 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie | 215--222
Tytuł artykułu

Spójność społeczna regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Cohesion of Regions in the Countries of Central and Eastern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spójność społeczną, będącą pojęciem wielowymiarowym, łączyć należy z poprawą dobrobytu, jakości życia. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) wyróżnia się następujące kategorie regionów w zależności od stopnia ich zurbanizowania: regiony miejskie, pośrednie i wiejskie. Celem artykułu jest identyfikacja jakości życia w tak wyodrębnionych regionach oraz przemian, jakie nastąpiły wraz uzyskaniem przez kraje EŚW członkostwa w UE. Jak wynika z prowadzonych rozważań, jakość życia zależy od wielu czynników i różnicuje się pomiędzy poszczególnymi kategoriami regionów. W związku z tym wymaga to wdrożenia instrumentów polityki ekonomicznej dostosowanych do problemów poszczególnych typów regionów. Zastosowane metody badawcze: analiza literatury przedmiotu, statystyka opisowa. (abstrakt oryginalny)
EN
Social cohesion, which is a multi-dimensional term, should be linked with an improvement in the standard of living and the quality of life. The following categories of regions depending on their degree of urbanization can be distinguished: urban, intermediate and rural in the Central and Eastern Europe (CEE). The aim of the paper is to identify some changes that have taken place in the quality of life in the aforementioned types of regions after the accession of the CEE countries to the EU. It follows from the consideration that the quality of life depends on multiple factors, and is varied between each category of regions. It therefore requires implementing instruments of economic policy suited for each type of region. Employed research methods: analysis of literature on the subject, descriptive statistics. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Annoni, P., Weziak-Bialowolska, D. i Dijkstra, L., 2012. Quality of life at the sub-national level: an operational example for the EU, Joint Research Centre, European Commission. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy /sources/docgener/studies/pdf/6th_report/2013_quality_of_life_report.pdf. [Odczytano 3 maja 2016].
 • Berger-Schmitt, R. 2002. Considering social cohesion in quality of life assessment: concept and measurement. Social Indicators Research, 53(1-3), 403-428.
 • Berger-Schmitt, R., 2000. Social cohesion as and aspect of the quality of societies: concept and measurement. EUReporting Working Paper, 14. Manheim: Centre for Survey Research and Methodology. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: www.gesis.org/ fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz_indikatoren/eusi/paper14.pdf. [Odczytano 4 maja 2016].
 • Council of Europe. 2005. Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://www.coe.int/t/dg3/social policies/socialcohesiondev/source/GUIDE_en.pdf. [Odczytano 3 maja 2016].
 • Dragolov, G., Ignácz, Z., Lorenz, J., Delhey, J. i Boehnke, K., 2013. Social Cohesion Radar: Measuring Common Ground - An international comparison of social cohesion. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
 • EU. 2015. Quality of life. Facts and views, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • European Council. 2004. A new strategy for Social Cohesion. Revised strategy for Social Cohesion approved by the Committee if Ministers of the Council of Europe on 31 March 2004.
 • EUROSTAT. 2015. Eurostat regional yearbook 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • GUS. 2013. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. Studia i analizy statystyczne, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Łódź: Urząd Statystyczny w Łodzi.
 • Kacprzyk, B., 2012. Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim). [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - zeszyt 25 (s. 191-201). Rzeszów: Wyd. Uniwer-sytetu Rzeszowskiego.
 • OECD. 2011. Perspectives on global development 2012. Social cohesion in a shifting world. OECD Publishing. DOI: 10.1787/persp_glob_dev-2012-en.
 • Stiglitz, J.E., Sen, A. i Fitoussi, J.P., 2012. Report by the Commission on the Measurement of economic performance and social progress. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/dossiers_web/stiglitz/doc-commiss ion/RAPPORT_anglais.pdf. [Odczytano 4 maja 2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.