PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 | 15--20
Tytuł artykułu

Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości

Warianty tytułu
Review of Current Applications of Models of Quality Costs Calculation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Obiektem badań są modele rachunku kosztów jakości. Osiągnięcie założonego celu badawczego było możliwe dzięki przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji książkowych z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości zarządczej, a także wybranych czasopism. Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze tendencje rozwojowe problematyki kosztów jakości. Druga część prezentuje korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości, a trzecia część zawiera zestawienie zastosowań tego rachunku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the current applications of quality costs calculation in companies. The object of research are models of quality costs calculations. The achievement of the assumed research goal was possible thanks to conducting a critical analysis of the literature on the subject based on selected books in the field of quality management, management accounting and selected journals. The article has been divided into three main parts. The first section presents the most important development trends in the issue of quality costs. The second part shows the benefits of implementing the quality costs calculation, and the third part contains a list of applications of this calculation. The summary of the article is the conclusion of the analyzes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Astapczyk Agnieszka. 2011. "Rachunek kosztów jakości jako nowoczesne narzędzie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 655(71): 229-240.
 • Balon Urszula. 2007. "Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości. Na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego". Problemy Jakości 39(6): 24-26.
 • Balon Urszula. 2008. "Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego". W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (14): 13-21.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Błażek Magdalena, Marian Błażek. 2004. "Rachunek kosztów jakości atrybutem konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu". Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 6(5): 16-22.
 • Borkowski S., A. Prus. 2001. "Rachunek kosztów jakości dla przedsiębiorstwa meblarskiego". W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Chopra Arvind, Dixit Garg. 2012. "Introduction models for implementing cost of quality system". The TQM Journal 24(6): 498-504.
 • Ciechan-Kujawa Marlena. 2004. "Determinanty i bariery wdrażania rachunku kosztów jakości". Problemy Jakości (7): 32-35.
 • Ciechan-Kujawa Marlena. 2005. Rachunek kosztów jakości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Cokins Gary. 2013. "Top 7 Trends in Management Accounting". Strategie Finance: 21-29.
 • Foremna-Pilarska Monika. 2008. "Decyzyjny rachunek kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa". Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (12): 29-37.
 • Golińska Ewa, Marcin Zemczak. 2017. "Projekt wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej". W Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Praca pod red. Knosala R. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 • Harrington H. James. 1987. Poor-Quality Cost. New York: ASQC Quality Press.
 • Jafari Amirhosein, Suhansa Rodchua. 2014. "Survey research on quality costs and problems in the construction environment". Total Quality Management & Business Excellence, 25(3): 222-234.
 • Jędras Jan. 1989. "Zasady wdrażania rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach". W Rachunek kosztów jakości. Poradnik dla przedsiębiorstw przemysłowych. Praca pod red. Jędras Jan, 136-140. Warszawa: Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM" w Warszawie.
 • Kister Agnieszka. 2005. Zarządzanie kosztami jakości. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Kraska Łukasz, Dorota Stadnicka. 2010. "Wdrożenie pełnego rachunku kosztów jakości w dużym przedsiębiorstwie". Zarządzanie Przedsiębiorstwem/Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (1): 35-45.
 • Kuzucu Seyfettin Caner, Abdulkadir Unal, Metin Allahver-di. 2017. "Quality costs in tourism businesses". The Journal of International Social Research 10(54): 883-889.
 • Lisiecka Krystyna. 2002. Kreowanie jakości: Uwarunkowania - strategie - techniki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Malik Tahir Mumtaz, Rameez Khalid, Ali Zulqarnain, Syed Amir Iqbal. 2016. "Cost of quality: findings of a wood products' manufacturer". The TQM Journal 28(1): 2-20.
 • Michałowska Katarzyna. 2016. "Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych". Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4(82) cz. 1: 347-355.
 • Mroczkowski Marek. 1990. Doświadczenia zakładów elektromaszynowych "EDA w Poniatowej we wdrażaniu rachunku kosztów jakości - ekonomiczne oddziaływanie na jakość produkcji. Warszawa: OBJWP ZETOM.
 • Murumkar Amar, Shivagond Teli, R.R. Loni. 2018. "Frame-work for Reduction of Quality Cost". International Journal for Research in Engineering Application & Management Special Issue - ICSGUPSTM: 156-162.
 • Pfeifer Tilo. 1993. Qualitatsmanagement. Miichen, Wien: Hanser Verlag.
 • Plunkett J.J., Barrie G. Dale. 1988. "Quality costs: a critique of some economic cost of quality models". International Journal of Production Research, 26(11): 1713-1726.
 • PN-ISO 10014:2008. Zarządzanie jakością - Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • PN-EN ISO 9004:2018. Zarządzanie jakością. Jakość organizacji. Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Polak Aleksandra. 2003. "Projekt rachunku kosztów jakości dla wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego". Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i zarządzanie (937): 79-92.
 • Pristavka Miroslav, Kriśtof Koloman. 2018. "Evaluation of Quality Costs in the Production Organization". Manufacturing Technology 18(3): 466-476.
 • Sadkowski Wojciech. 2017. "Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach - ewolucja, wdrożenie, zadania". Przedsiębiorczość i Edukacja 13: 205-215.
 • Skrzypek Elżbieta. 2002. Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sojak Sławomir. 1981. "Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym". Praca doktorska, maszynopis powielony. Toruń.
 • Sulowska-Banaś Urszula. 2015. "Doświadczenia z wdrożenia rachunku kosztów jakości w szpitalu". Problemy Jakości (7-8): 37-41.
 • Szczepańska Katarzyna. 2017. Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Taguchi Genichi. 1986. Introduction to Quality Engineering: Designing Quality into Products and Processes. Tokio: Asian Productivity Organization.
 • Taguchi Genichi, Elsayed Elsayed A., Hsiang Thomas. 1989. Quality Engineering in production systems. New York: McGraw Hill.
 • Teli Shivagond, Amar Murumkar, Prashant Jadhav. 2018. "Cost of Quality for Automobile Industry: A Review". Conference Paper.
 • Toruński Janusz. 2011. "Rola rachunku kosztów jakości w zarządzaniu spółdzielnią mleczarską". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (88): 39-49.
 • Toruński Janusz. 2009. Zarządzanie jakością. Wybrane problemy. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Wawak Sławomir. 2011. Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Wierzowiecka Joanna. 2015. "Rachunek kosztów jakości w akredytowanych laboratoriach". W Zarządzanie jakością - osiągnięcia i wyzwania, 230-236, praca pod red. Kafel P., Sikora T. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ.
 • Wood Douglas C. 2013. Principles of quality costs. Financial measures for strategic implementation of quality management. Milwaukee: ASQ Quality Press.
 • Wójcik Grażyna Paulina. 2014. Koszty jakości. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin SA.
 • Żuk Krzysztof. 2000. "Rachunek kosztów jakości w praktyce na przykładzie Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A.". Controlling i Rachunkowość Zarządcza (10).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.