PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 83--95
Tytuł artykułu

Opinie rolników dotyczące zarządzania strumieniami przepływów pieniężnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opinions of Farmers on the Management of Cash Flow Streams
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono opinie rolników dotyczące sposobu zarządzania strumieniami przepływów pieniężnych. Obiektami badawczymi były indywidualne gospodarstwa z województwa podlaskiego uczestniczące w systemie FADN (46 podmiotów). We wszystkich badanych gospodarstwach rolniczych wystąpiło dodatnie saldo przepływów z działalności operacyjnej. Najwięcej rolników stwierdziło, że odnotowało ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej i prywatnej oraz zerowe z działalności finansowej. Dominujące wpłaty na działalności operacyjnej pochodzą ze sprzedaży produkcji zwierzęcej. Natomiast dominujące wypłaty na tej działalności to zakup pasz oraz wydatki na energię, wodę, paliwa i inne. Zwiększała się skłonność rolników do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, wraz ze wzrostem salda przepływów z działalności operacyjnej. Większość rolników deklarowała, że można zabezpieczyć się przed bankructwem, dzięki sporządzaniu sprawozdania z przepływu pieniędzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the opinions of farmers about how to manage cash flow streams. Research facilities were farms in Podlaskie participating in the FADN (46 entities). In all the surveyed farms experienced positive net cash flow from operating activities. Most farmers said they recorded a negative balance of cash flows from investing activities and private and zero from financing activities. Dominant payments for operating activities come from the sale of livestock production. While the dominant payment on this activity is purchase of feed and energy costs, water, fuel and others. Increased tendency of farmers to use external sources of financing, along with the increase in the balance of cash flows from operating activities. Most farmers declared that they can protect yourself from bankruptcy by preparing cash flow statement. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
  • 1. Bieniasz A., Gołaś Z., Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007.
  • 2. Francus P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL, Lublin 2007.
  • 3. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.
  • 4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
  • 5. Olszewski D., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, CEiRB, Warszawa 1992.
  • 6. Sierpińska M., Zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, nr 1042, Wrocław 2004.
  • 7. Wasilewski M., Uwarunkowania zależności dochodu rolniczego i przepływów pieniężnych w gospodarstwach rolniczych. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1109, Wrocław 2006.
  • 8. Wędzki D., Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2003, Tom 15 (71).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.