PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | R. 20, nr 3, t. 2 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie | 209--219
Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskich branż usługowych w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of Polish Service Industries in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy konkurencyjności polskich usług na rynku UE. Poszukiwano branż, w których poprawiła się pozycja konkurencyjna Polski od czasu jej akcesji do UE. Ma to istotne znaczenie ze względu na rolę usług w gospodarkach, a także ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność krajów. Porównano rozwój sektora usług w Polsce na tle całej UE, jak również zmiany znaczenia poszczególnych branż usługowych w handlu z UE. Do określenia międzynarodowej konkurencyjności Polski w sektorze usług zastosowano wskaźnik RCA. Stwierdzono, że coraz większą rolę w polskim handlu usługami do UE odgrywają tzw. usługi pozostałe, w tym wiedzochłonne usługi zaawansowane technologicznie. Wyniki pozwalają na stwierdzenie, że następuje wzrost konkurencyjności polskich branż usługowych na rynku UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the competitiveness of Polish services in the EU market. The aim was to identify sub-sectors in which Poland improved its competitive position since its accession to the EU. This is important because of the role of services in the economies and their impact on the international competitiveness of countries. The development of the service sector in Poland and in the EU was compared, as well as changes in the importance of individual service industries in trade with the EU. To determine the international competitiveness of Polish service sector, the RCA index was used. It was found that an increasingly important role in the Polish trade in services to the EU play other services, including high-tech knowledge-intensive services. The results allow to conclude that an increase in the competitiveness of Polish service industries in the EU market is observed. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Balassa, B., 1965. Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage. Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2), 99-123.
 • Dalum, B., Laursen, K. i Villumsen, G., 1998, Structural change in OECD export specialisation patterns: de-specialisation and 'stickiness', International Review of Applied Economics, 12, 423-443.
 • Elms, D. K. i Low, P. (Eds.), 2013. Global value chains in a changing world. Geneva: Fung Global Institute (FGI), Nanyang Technological University (NTU) and World Trade Organization (WTO).
 • EUROSTAT. 2016. Aggregations of Knowledge Intensive Activities based on NACE Rev. 2. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an8.pdf. [Odczytano 2 kwietnia 2016].
 • Growiec, J., Gradzewicz, M., Hagemejer, J., Jankiewicz, Z., Popowski, P., Puchalska, K., Strzelecki, P. i Tyrowicz J., 2014. Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski. Materiały i Studia, 308. Warszawa: NBP.
 • Kuźnar, A., 2015. Znaczenie usług opartych na wiedzy w obrotach międzynarodowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 41(1), 291-303.
 • Lanz, R. i Maurer A., 2015. Services and global value chains - some evidence on servicification of manufacturing and services networks. WTO Working Paper, ERSD-2015-03.
 • OECD. 2015. EBOPS 2010 - Trade in services by partner country. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://stats.oecd.org/. [Odczytano 2 kwietnia 2016].
 • Unia Europejska. 2010. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010). [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ ACT_part1_v1.pdf. [Odczytano 10 marca 2016].
 • Vandermerwe, S. i Rada, J., 1988. Servitization of Business: Adding Value by Adding Services. European Management Journal, 6(4), 314-324.
 • WTO, 2015. Services Profiles 2015. [ONLINE] Artykuł dostępny pod adresem: www.wto.org/english/res_e/booksp_e/serv_profiles15_e.pdf. [Odczytano 2 kwietnia 2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.