PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 16 | nr 4 (77) Contemporary Challenges to Academic Governance and University Cooperation with Stakeholders | 115--133
Tytuł artykułu

Formal Organizational Power at the University : the Cases of the University of Warsaw and Warsaw School of Economics

Warianty tytułu
Formalna władza organizacyjna w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozkład władzy formalnej jest istotnym elementem ładu korporacyjnego każdej organizacji, w tym także szkoły wyższej. Autorzy analizują ten rozkład w uczelniach publicznych, tj. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie regulacji wewnętrznych w nich obwiązujących. Celem analizy jest identyfikacja podmiotów posiadających władzę formalną w tych uczelniach, tj. wywierających decydujący wpływ na wybór władz uczelni i jej jednostek organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The distribution of formal power is an essential element of corporate governance of every organization, including universities. The authors analyze this distribution at Polish public universities, i.e. at the University of Warsaw and at Warsaw School of Economics. The aim of the analysis is to identify entities possessing formal power in these universities, i.e. exerting decisive influence on the election of authorities of universities and their organizational units. The authors attempt to determine whether it is possible to identify management and supervisory bodies in the structure of a public university. (original abstract)
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Antonelli, C. (2007). The new economics of the university: A knowledge governance approach. Journal of Technological Transfer, 33(1), 1-22. https://doi.org/10.1007/s10961-007-9064-9.
 • 2. Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 3. Baker, K. & Anderson, R. (2010). Corporate governance. A synthesis of theory, research and practice. John Willey & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118258439.
 • 4. Beckmann, A., Cooper, Ch., & Hill, D. (2009). Neoliberalization and managerialization of 'education' in England and Wales - A case for reconstructing education. Journal for Critical Education Policy Studies, 7(2), 311-345.
 • 5. Bleiklie, I. & Kogan, M. (2007). Organization and governance of universities. Higher Education Quarterly, 20, 477-493.
 • 6. Bleiklie, I., Enders, B., Lepori, B., & Musselin, C. (2015, July). Universities as penetrated hierarchies: Organizational rationalization, hierarchization and networking in higher education. Paper presented at the EGOS Conference, Goteborg.
 • 7. Bratianu, C. & Pinzaru, F. (2015, November). University governance as a strategic driving force. Proceedings of 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Military Academy, Lisbon, Portugal, 28-35.
 • 8. Canaan, J.E., (2013). Resisting the English neoliberalising university. What critical pedagogy can offer. Journal for Critical Education Policy Studies, 11(2), 16-56.
 • 9. Chan, D. & Lo, W. (2007). Running universities as enterprises: University governance changes in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Education, 27(3), 305-322. https://doi.org/10.1080/02188790701591543.
 • 10. Clark, B.R. (1983). The higher education system. Berkeley: University of California Press.
 • 11. Clarke, T. & Chanlat, J.F. (2009). Introduction: A new order? The recurring crisis in Anglo-American corporate governance and the increasing impact on European economies and institutions. In T. Clarke & J.F. Chanlat (Eds.), European corporate governance. Readings and perspectives. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203875896.
 • 12. Committee of University Chairs. (2015). The higher education code of governance. Retrieved from http://www.universitychairs.ac.uk/wp-content/uploads/2015/02/Code-Final.pdf (28.03. 2018).
 • 13. Dobbins, M. & Knill, C. (2009). Higher education policies in Central and Eastern Europe: Convergence toward a common model? Governance, 22(3), 397-430. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01445.x.
 • 14. Fama, E. & Jensen, M.C. (1983). Agency problems and residual claims. Journal of Law and Economics, 26, 327-349. https://doi.org/10.1086/467038.
 • 15. Fielden, J. (2008). Global trends in university governance (Education Working Paper Series No. 9), World Bank. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf (28.03.2018).
 • 16. French, J.R.P. & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.), Group dynamic. New York: Harper & Row.
 • 17. Giroux H.A. & Myrsiades, K. (2001). Beyond the corporate university: Culture and pedagogy in the new millennium. Oxford: Rowman & Littlefield.
 • 18. Goldstein, H. & Glaser, K. (2012). Research universities as actors in the governance of local and regional development. Journal of Technology Transformation, 37, 158-174. https://doi.org/10.1007/s10961-010-9193-4.
 • 19. Hall, P. & Soskice, D. (2001). Varieties of capitalism. The institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199247757.001.0001.
 • 20. Hanada, S. (2013). Japan's higher education incorporation policy: A comparative analysis of three stages of national university governance. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(5), 537-552. https://doi.org/10.1080/1360080X.2013.825414.
 • 21. Hung, H. (1998). Rethinking agency theory as a leading framework for the study of board performance. Asian Academy Management Journal, 3(2), 1-18.
 • 22. Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.
 • 23. Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 24. Kim, T. (2008). Changing university governance and management in the UK and elsewhere under market conditions: Issues of quality assurance and accountability. Intellectual Economics, 2(4), 35-42.
 • 25. Kretek, P.M., Dragšić, Ž., & Kehm, B.M. (2013). Transformation of university governance: On the role of university board members. Higher Education, 65, 39-58. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9580-x.
 • 26. Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • 27. Kwiek, M. (2012). Uniwersytet jako "wspólnota badaczy"? Polska z europejskiej perspektywy porównawczej i ilościowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(40), 71-101.
 • 28. Kwiek, M. (2014). Structural changes in the Polish higher education system (1990-2010): A synthetic view. European Journal of Higher Education, 1(4), 266-280. https://doi.org/10.1080/21568235.2014.905965.
 • 29. Kwiek, M. (2014). Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1-2(43-44), 71-90.
 • 30. Larcker, D. & Tayan, B. (2011). Corporate governance matters. Pearson Education.
 • 31. Lazzaretti, L. & Tavoletti, E. (2006). Governance shifts in higher education: A crossnational comparison. European Educational Research Journal, 10,18-37. https://doi.org/10.2304/eerj.2006.5.1.18.
 • 32. Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • 33. Lipman, F. (2007). Summary of major corporate governance principles and best practices. International Journal of Disclosure and Governance, 4(4), 309-319. https://doi.org/10.1057/palgrave.jdg.2050064.
 • 34. Lombardi, J.V., Craig, D.D., Capaldi, E.D., & Gater, D.S. (2002). The top American research universities. An annual report from the Lombardi program on measuring university performance. Retrieved from https://mup.asu.edu/sites/default/files/mup-pdf/MUP-Publication-2002-University-Organization-Governance-and-Competitiveness.pdf (24.03.2018).
 • 35. Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • 36. Olsen, J.P. (2007). The institutional dynamics of the European university. In P. Maassen & J.P. Olsen (Eds.), University dynamics and European integration (pp. 25-54). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5971-1_2.
 • 37. Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C. H. Beck.
 • 38. Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Warszawskiego. Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 39. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/ca/OECD-Guidelines-Corporate-Governance-SOEs-2015.pdf (24.03.2018).
 • 40. Pietrzak, M. (2016). Nadzór właścicielski, nadzór korporacyjny czy "samo-władztwo oligarchii akademickiej"? - dylematy ładu akademickiego w publicznych szkołach wyższych w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. Studia Prawno-Ekonomiczne, C, 285-302.
 • 41. Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego administracji.
 • 42. Regulamin wyborczy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (uchwalony 16 grudnia 2015 r. z umocowania § 152 ust. 1 pkt l Statutu).
 • 43. Rowlands, J. (2013). The effectiveness of academic boards in university governance. Tertiary Education and Management, 19(4), 338-352. https://doi.org/10.1080/13583883.2013.822926.
 • 44. Shattock, M. (2006). Managing good governance in higher education. Berkshire: Open University Press.
 • 45. Shleifer, A. & Vishny, R. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52, 737-783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x.
 • 46. Sporn, B. (1999). Responsive university structures: An analysis of adaptation of socioeconomic environments of US and European universities. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • 47. Statut Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uchwała nr 97 Senatu SGH z dnia 19 kwietnia 2006 r. z późniejszymi zmianami. Załącznik do obwieszczenia Rektora nr 1 z dnia 9 stycznia 2012 r.
 • 48. Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Obwieszczenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego, item 150.
 • 49. Sułkowski, Ł. (2016). Przedsiębiorczy uniwersytet - zastosowanie zarządzania strategicznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 478-488.
 • 50. Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Warszawa: PWN.
 • 51. Thomas, A. (2009). Internal governance imperatives for universities. African Journal of Business Ethics, 4(1), 25-36.
 • 52. Trakman, L. (2008). Modelling university governance. Higher Education Quarterly, 62(1/2), 63-83. https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2008.00384.x.
 • 53. Uchwała Nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020. Monitor UW of 2016 r., item 3.
 • 54. Urbanek, P. (2014). Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 550-558. https://doi.org/10.15611/pn.2014.343.51.
 • 55. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. of 2016, item 1842.
 • 56. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. of 2018, item 1668.
 • 57. Weber, M. (1922/ 1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. Berkeley: University of California Press.
 • 58. Yonezawa, A. (2014). The academic profession and university governance participation in Japan: Focusing on the role of Kyoju-kai. Educational Studies in Japan: International Yearbook, 8 (March), 19-31. https://doi.org/10.7571/esjkyoiku.8.19.
 • 59. Zawadzki, M. (2009), Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(34), 90-101.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.