PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 12 | 42--54
Tytuł artykułu

Greening the Organic Supply Chain in the Context of Relationship Management

Warianty tytułu
Zazielenianie organicznego łańcucha dostaw w kontekście zarządzania relacjami
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem tego artykułu jest określenie roli zarządzania relacjami w kontekście zazieleniania łańcucha dostaw ekologicznej żywności. Wprowadzenie działań środowiskowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw stanowi aktualny temat ze względu na rosnącą świadomość środowiskową odbiorców końcowych. W dzisiejszych czasach klient jest centralnym ogniwem, wokół którego odbywa się działalność gospodarcza. Ponieważ stanowi on nieodłączny element sukcesu firmy i jej pozycji na rynku, konieczne jest konkurowanie długoterminowych relacji poprzez dbanie o jego satysfakcję i lojalność, które mogą być zależne od relacji z dostawcami. Na początku przedstawiono koncepcję zazieleniania łańcucha dostaw ekologicznej żywności. Następnie opisano rolę, jaką może odgrywać zarządzanie relacjami. Autorzy koncentrują się na relacjach z dostawcami i klientami, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją żywności ekologicznej. Dalej opisano metodologię badań. Na koniec podano wyniki, wnioski i zalecenia dotyczące przyszłych badań. Oczekiwane rezultaty dotyczą przesłanek zazieleniania łańcucha dostaw ekologicznej żywności w kontekście zarządzania relacjami z dostawcami i klientami. Zastosowano następujące metody naukowe: analizę literatury i ankietę przeprowadzoną przy wykorzystaniu techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo oraz indywidualnego wywiadu pogłębionego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to determine the role of relationship management in the context of greening the organic supply chain. The introduction of environmental activities in supply chain management is a current topic due to the increasing environmental awareness of final customers. Nowadays, the customer is the central link around which economic activity takes place. As it is an inseparable element of a company's success and its market position, it is necessary to compete by taking care of customer satisfaction and loyalty in order to build long-term customer relationships which might be dependent on relationships with suppliers. Firstly, the concept of greening the organic supply chain is presented. Secondly, the possible role of relationship management is outlined. The authors focus on relationships with suppliers and customers with special interest on the perspective of organic food distribution companies. Next, the research methodology is described. Finally, the results, conclusions and recommendations for future research are given. Anticipated results refer to premises of greening the organic supply chain in the context of managing relationships with suppliers and customers. The following scientific methods were used: literature analysis and a survey performed using a Computer Assisted Telephone Interview and an Individual In-depth Interview.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
42--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Blaskovich, J., Ferrer, A., & Easton, S. (2014). Procurement-power business performance. Assessment of Excellence in Procurement Study. AT Kearney, 7.
 • Blome, C., Hollos, D., & Paulraj, A. (2014). Green procurement and green supplier development: antecedents and effects on supplier performance. International Journal of Production Research, 52(1), 32-49. doi: 10.1080/00207543.2013.825748.
 • Czarniewski, S. (2014). Komunikowanie wartości dla klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Darnall, N., Jolley, J., & Handfield, R. (2008). Environmental management systems and green supply chain management: complements for sustainability. Business Strategy and the Environment, 18, 30-45. doi: 10.1002/bse.557.
 • Diabat, A. & Govindan, K. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, Conservation and Recycling, 55, 659-667. doi: 10.1016/j.resconrec.2010.12.002.
 • Dovleac, L. (2016). An overview on the supply chain for European organic food market. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences, 9 (58), 2, 325.
 • Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
 • Folinas, D., Aidonis, D., Triantafillou, D., & Malindretos, G. (2013). Exploring the greening of the food supply chain with lean thinking techniques. Procedia Technology, 8, 416-424. doi: 10.1016/j.protcy.2013.11.054.
 • Forbes. (2015). Aplikacje mobilne zrewolucjonizują obsługę klienta?. Retrieved from https://www.forbes.pl/technologie/aplikacje-mobilne-zrewolucjonizuja-obsluge-klienta/ctgjc2n.
 • Ghosh, D., & Shah, J. (2012). A comparative analysis of greening policies across supply chain structures. International Journal of Production Economics, 135, 568-583. doi:10.1016/j.ijpe.2011.05.027.
 • Green, K. W. Jr, Zelbst, P. J., Maecham, J. & Bhadauria, V. S. (2012). Green supply chain management practices: impact on performance. Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 290-305. doi: 10.1108/13598541211227126.
 • Hamzaoui-Essoussi, L. & Zahaf, M. (2012). Production and distribution of organic foods: Assessing the added values. In P. Konvalina (Ed.), Organic farming and food production. CC BY 3.0. Ch. 7, 145. Retrived from http://dx.doi.org/10. 5772/52445.
 • Iakovou, E., Vlachos, D., Achillas, Ch., & Anastasiadis, F. (2014). Design of sustainable supply chains for the agrifood sector: a holistic research framework. Agriculture Engineering International: CIGR Journal, Special issue 2014: Agri-food and biomass supply chains, 1-10.
 • IFOAM (2016). Organic in Europe. Prospects and developments 2016. Retrieved September 19 2018 from http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/ifoameu_organic_in_europe_2016.pdf.
 • Kotler, Ph. (2018). Marketing. Poznań: Rebis.
 • Kottila, M., & Rönni, P. (2008). Collaboration and trust in two organic food chains. British Food Journal, 110(4/5), 376-394.
 • Krause, D. R., & Scannell, T. V. (2002). Supplier development practices: Product- and service-based industry comparisons. Journal of Supply Chain Management, 38 (2), 13-21. doi: 10.1111/j.1745-493X.2002.tb00125.x.
 • Krawiec, W. (2016). Zaangażowanie środowiska internetowego a budowanie relacji z klientem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 255.
 • Lukić, R. (2016). Sustainable reporting in the retail food, food markets. Nova Science Publishers, Inc, 149.
 • Ocicka, B., & Raźniewska, M. (2018). Food waste reduction as a challenge in supply chains management. LogForum 14 (4), 549-561. http://dx.doi.org/10.17270/J. LOG.2018.303.
 • Ramanathan, U., & Ramanathan, R. (2013). Investigating the impact of resource capabilities on customer loyalty: a structural equation approach for the UK hotels using online ratings. Journal of Services Marketing, 27, 5, 404-415.
 • Ramanathan, U., Subramanian, N., & Parrott, G. (2017a). Role of social media in retail network operations and marketing to enhance customer satisfaction. International Journal of Operations & Production Management, 37, 1, 105-123.
 • Ramanathan, U., Subramanian, N., Yu, W., & Vijaygopal, R. (2017b). Impact of customer loyalty and service operations on customer behaviour and firm performance: empirical evidence from UK retail sector. Production Planning & Control, 28, 6-8, 478-488. doi: 10.1080/09537287.2017.1309707.
 • Rao, P., & Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916. doi: 10.1108/01443570510613956.
 • Sarkis, J. (2012). A boundaries and flows perspective of green supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 17(2), 202-216. doi: 10.1108/13598541211212924.
 • Sarkis, J. (2014). Green supply chain management. New York: Momentum Press.
 • Sirieix, L., Kledal, P. R., & Sulitang, T. (2011). Organic food consumers' trade-offs between local or imported, conventional or organic products: a qualitative study in Shanghai. International Journal of Consumer Studies, 35. doi: 10.1111/j.1470- -6431.2010.00960.x.
 • Słupińska, K., & Szwajlik, A. (2018). Jakościowe metody badawcze w procesie rozwoju innowacji produktowej a możliwości wykorzystania mediów społecznościowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 5, 90-103. doi: 10.18559/SOEP.2018.5.7.
 • Srivastava, S. K. (2007). Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review. International Journal of Management Reviews, 9(1), 53-80. doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x.
 • Testa, F., & Iraldo, F. (2010). Shadows and lights of GSCM (Green Supply Chain Management): determinants and effects of these practices based on a multi-national study. Journal of Cleaner Production, 18, 953-962. doi:10.1016/j.jclepro.2010.03.005.
 • Tundys, B. & Rzeczycki, A. (2015). Construction of green supply chain for organic products. Operations and Supply Chain Management, 8(1), 37-47.
 • Urbaniak, M. (2014). The role of implementation of sustainable development in building relationship with suppliers. In M. Kaźmierczak, & A. Matuszak-Flejszman (Eds.), Current trends in commodity science. Poznań: Poznań University of Economics.
 • Zhu, Q., Sarkis, J. &, Lai, K. (2008). Green supply chain management implications for "closing the loop". Transportation Research Part E, 44, 1-18. doi:10.1016/j. tre.2006.06.003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.