PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 12 | 55--72
Tytuł artykułu

Postępowanie reklamacyjne w zakresie rękojmi i gwarancji

Warianty tytułu
Complaint Proceedings in Warranty and Guarantee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest porównanie stanu prawnego w zakresie ochrony konsumenta przed i po 25 grudnia 2014 roku, kiedy nastąpiła istotna zmiana przepisów w tym zakresie, a także wskazanie istotnych różnic między ochroną gwarancyjną a ochroną z tytułu rękojmi. Świadomość konsumentów na temat swoich praw wciąż wzrasta. Jednak rozróżnienie reklamacji składanej na podstawie gwarancji do producenta i reklamacji z tytułu rękojmi kierowanej do sprzedawcy oraz przysługujących z poszczególnych tytułów praw wciąż przynosi wiele trudności. W pracy dokonano szczegółowej analizy różnic między rękojmią, która wynika z przepisów prawa, i gwarancją, która jest dobrowolnym oświadczeniem producenta odnośnie do jakości jego wyrobów. Obecnie, przy zmieniającym się modelu rynkowym, w którym można zaobserwować przejście przedsiębiorstw z orientacji skierowanej na produkt, jego cechy, jakość i cenę, na orientację, która w centrum stawia klienta i jego potrzeby, aspekty związane z obsługą posprzedażową zyskują na znaczeniu. Artykuł ma charakter przeglądowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to compare the legal status of consumer protection before and after 25th December 2014, when a significant change in regulations occurred in this area, as well as an indication of significant differences between the manufacturer's warranty protection and law regulated bailment. The awareness of consumer rights is still growing. However, the distinction between the complaint submitted on the basis of the warranty to the manufacturer, and the complaint under the warranty addressed to the seller due of individual rights titles still brings many difficulties. The work presents a detailed analysis of the differences between the warranty, which results from the provisions of law and a guarantee which is a voluntary declaration by the manufacturer regarding the quality of his/her products. Currently, with the changing market model, in which one can observe the transition of enterprises from the orientation directed to the product, its characteristics, quality and price, to the one, which puts the customer's needs at the center of interest. Therefore, aspects related to after-sales service are gaining importance. This is an overview paper.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
55--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
Bibliografia
 • Balon, U. (2011). Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 22, 11-19.
 • Balon, U. (2015). Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji. Handel Wewnętrzny, 2(355), 19-32.
 • Barlow, J. i Moller, C. (2011). Klient ma zawsze rację, reklamacja to prezent. Warszawa: Oficyna a Wolters Kulwer Business.
 • Drucker, P. (1994). Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik.
 • Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego. (2018). Pobrano z http://www.uncitral.org/.
 • Sudolska, A. (2011). Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660, Ekonomiczne Problemu Usług, 72, 275-284.
 • Śmiechowska, M. i Dmowski, P. (2012). Postrzeganie przez konsumentów postępowania reklamacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 25, 133-146.
 • UOKiK (2008-2016). Sprawozdanie z działalności powiatowych rzeczników konsumentów. Pobrane z https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 • Wanagos, M. (2010). Skargi i reklamacje - jak utrzymać klienta. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65, 5-15.
 • Wierzowiecka, J. i Specht, A. (2017). Ocena wiedzy mieszkańców Trójmiasta na temat prawa do reklamacji - badania pilotażowe. Handel Wewnętrzny, 1(366), 387-400.
 • Zymonik, K. (2009). Pojęcie konsumenta w regulacjach organizacyjno-prawnych unijnych i krajowych. Problemy Jakości, 9, 29-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.