PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 12 | 86--99
Tytuł artykułu

The Concentration and Potential of Organic Farming and Processing on the Organic Food Market in Poland

Warianty tytułu
Koncentracja i potencjał rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa na rynku żywności ekologicznej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Światowy rynek żywności ekologicznej stale rośnie. W Polsce trend ten także jest podtrzymywany, jednak stosunkowo wysoki poziom cen żywności ekologicznej destabilizuje rynek. Jednym z warunków ich spadku jest wzrost dynamiki podaży przy standaryzacji produkcji i jej koncentracji przestrzennej. Dlatego celem artykułu było wskazanie przestrzennego zróżnicowania produkcji rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa oraz określenie ich potencjału. W toku przeprowadzonej analizy wyodrębniono cztery grupy województw na podstawie cech diagnostycznych za pomocą algorytmów analizy skupień. Wydaje się, że zidentyfikowane różnice między województwami pod względem liczby i powierzchni upraw gospodarstw ekologicznych a liczbą ekologicznych przetwórców żywności nie są przejściowe. Dysproporcje te utrzymają się lub pogłębią ze względu na różne kierunki rozwoju podejmowane przez województwa, w szczególności ich politykę rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa. Pogłębiająca się koncentracja przestrzenna na rynku żywności ekologicznej powinna jednak się przełożyć na wzrost jego potencjału i doprowadzić do spadku cen. Warunkiem takiego scenariusza jest jednak przełamanie bariery wynikającej z tego, że województwa o najwyższej koncentracji ekologicznej produkcji rolniczej i województwa, w których znajduje się najwięcej przetwórców, nie są tożsame.(abstrakt oryginalny)
EN
The global organic food market is constantly growing. Poland is in line with this trend; however, relatively high levels of organic food prices are destabilizing the market. One of the conditions of the present decline is the increase in the dynamics of supply accompanied by the standardization of production and spatial concentration. Therefore, the aim of the article is to indicate the spatial diversity of the production of organic farming and processing and to determine their potential. From the conducted analysis, we identified four groups of voivodships by selecting diagnostic features using cluster analysis algorithms. The identified differences between voivodships in the number and arable area of organic farms and the number of organic food processors are not transitory. These disproportions will persist or deepen due to different directions taken by voivodships, especially their policy on rural development and support for organic farming and processing. The deepening spatial concentration on the organic food market should, however, translate into growth in its potential and result in decreasing prices. The condition for such a scenario, however, is to overcome the barrier resulting from the fact that voivodships recording the highest concentration of organic agricultural production and voivodships where the most processors are located are not the same.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
86--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Council Regulation 834/2007 of the Council of the European Union of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) No. 2092/91.
 • Duczkowska-Małysz, K. (2007). Budowa rynku produktów regionalnych. Agro Smak, 4, 4-6.
 • Gołaś, Z. (2016). Development of organic farming in Poland. Journal of Agriculture and Rural Development, 42(4), 533-543. doi:10.17306/JARD.2016.80.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2008). Kanały dystrybucji ekologicznej produkcji rolniczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X(4), 112-116.
 • Hamzaoui-Essoussi, L., & Zahaf, M. (2012). The organic food market: opportunities and challenges. In M. Reed (Ed.), Organic food and agriculture - new trends and developments in the social sciences (pp. 63-88). London: IntechOpen. Retrieved from https://www.intechopen.com/books/organic-food-and-agriculture-new- -trends-and-developments-in-the-social-sciences/the-organic-food-market- -opportunities-and-challenges. doi: 10.5772/30155.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2009). Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008. Retrieved from http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2011). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. Warszawa: Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved from http://www.ijhar-s. gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2013). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. Warszawa: Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved from http://www.ijhar-s. gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2015). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved from http://www.ijhar-s. gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2016). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016. Warszawa: Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Retrieved from http://www.ijhar-s. gov.pl/index.php/raporty-o-ekologii.html.
 • Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016. Warszawa. Retreived from www.ijhar-s.gov.pl/.
 • Kuberska, D., & Grzybowska-Brzezińska, M. (2017). A retrospective approach to cluster development in the context of the marketing chain in the Polish organic food market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 591-599. doi:10.17306/J.JARD.2017.00371.
 • Łuczka, W. (2016). Stan badań nad rolnictwem ekologicznym w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453, 64-76. doi:10.15611/pn.2016.453.05.
 • Maciejczak, M. (2008). Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce. Retrieved from http://www.maciejczak.pl/download/marketing-eko.pdf.
 • Pilarczyk, B., & Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Sahota, A. (2008). The global market for organic food & drink. In H. Willer, M. Yussefi-Menzler, & N. Sorensen (Eds.), The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends (pp. 138-148). Bonn: IFOAM & Frick: FiBL.
 • Szarek, S., & Nowogródzka, T. (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 125-135. doi:10.17306/JARD.2015.14.
 • Walesiak, M. (2012). Analiza skupień. In M. Walesiak, & E. Gatnar (Eds.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R (pp. 407-433). Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551427

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.