PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12(2) | 341--366
Tytuł artykułu

Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socialization of a child in a dysfunctional family
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest oddziaływaniom socjalizacyjnym w ówczesnym społeczeństwie, które ze względu na zmieniane warunki społeczne i kulturowe przybierają formy różniące się od tradycyjnych modeli socjalizacji. Socjalizacja dziecka w rodzinie zaczyna się w chwilą jego narodzin, a jej przebieg i rezultaty determinują funkcjonowanie dziecka w grupie społecznej. Zaczerpnięte - często w toku obserwacji osób "znaczących" - wartości, normy, zasady postępowania czynią młodego człowieka społecznie wartościowym. Na podstawie zdobytych w rodzinie doświadczeń jednostka buduje swoją tożsamość, spogląda na rzeczywistość przez pryzmat świata wartości najbliższych, tego, co uważa się za ważne, wyjątkowe lub nieistotne, za dobre lub złe, przyjazne lub wrogie. To wszystko w obszarze dysfunkcjonalnej rodziny i wpływu jej na socjalizację dziecka.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to socialization interactions in contemporary society, which due to changed social and cultural conditions take forms that differ from traditional models of socialization. The socialization of a child in a family begins at the moment of its birth, and its course and results determine the child's functioning in the social group. Extracts - often in the course of observation of "significant" people - values, norms, and rules of conduct make the young man socially valuable. On the basis of the experience gained in the family, it builds its identity, looks at reality through the prism of the world of values of loved ones, what is considered important, unique or unimportant, good or bad, friendly or hostile. It's all in the area of the dysfunctional family and its impact on the child's socialization.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Bibliografia
 • Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Tłum.: Szczepańska H., Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998.
 • Cudak H., Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, "Pedagogika Rodziny" 2011, 1/2, s. 7-14.
 • Czapów Cz., Rodzina a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
 • Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa 1980.
 • Falkiewicz R., Tatusiu nie pij wódki, daj mi uśmiech, "Słowo Dziennik Katolicki" 1993, nr 153, INCO-VERITAS 27-29 sierpnia, s. 4.
 • Giddens A., Socjologia, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
 • Grochocimska R. , Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, UG, Gdańsk 1999.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Pallottinum, nr 40, Poznań 1988.
 • Karkowska M., Socjologia wychowania. Wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź 2007.
 • Karta Praw Rodziny, Przedruk 7, "L'Osservatore Romano" 1983, nr 10, art. 5.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A. , Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 • Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Pedagogium, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, "Probacja" 2012, nr II, s. 35-68.
 • Konopczyński M., Wstęp. Współczesna myśl resocjalizacyjna a paradygmaty pedagogiczne XX wieku, "Resocjalizacja Polska. Polish Journal of Social Rehabilitation" 2014, nr 7, s. 9-12.
 • Kowalski S. , Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1986.
 • Mariański J., Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, [w:] Rynio A. (red.), Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, KUL, Lublin 2007.
 • Miśkowicz M., Problemy współczesnej rodziny w dobie promowania wartości prorodzinnych, "Pedagogika Rodziny" 2013, nr 3/1, s. 111-128.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1998.
 • Ośkiewicz W., Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie, "Pedagogika Rodziny" 2012, nr 2/3, s. 99-106.
 • Pierzchała K. , Solą życia jest miłość, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2013.
 • Pierzchała K., Nieprawidłowe postawy rodzicielskie przyczyną ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, [w:] Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 99-159.
 • Pierzchała K., Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Pierzchała K., Prawidłowe postawy rodzicielskie gwarantem dobrego wychowania, [w:] Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 82-98.
 • Pierzchała K., Rodzina - jej definicja i funkcje, [w:] Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 69-81.
 • Pierzchała K., The process of social reintegration of convicts on the background of world penitentiary system. The analytical and synthetic outline of the issue, [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia], "Polish Political Science Yearbook" 2015, vol. 44, pp. 154-170.
 • Pospiszyl K., Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.
 • Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986.
 • Rostowska T., Identyfikacja jako mechanizm transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, Zeszyty Naukowe UG, "Pedagogika. Historia Wychowania" 1993, nr 24.
 • Rostowska T., Transmisja międzępokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 • Ryś M,, Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych, "Kwartalnik Naukowy" 2011, nr 2(6), s. 64-83.
 • Ryś M., Rodzinne uwarunkowania uzależnień, [w:] Bołoza W., Ryś M. (red.), Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazje, sytuacje graniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002, s. 41-65.
 • Swędrak J., Model życia współczesnej rodziny, "Pedagogia Chrystiana" 2007, nr 2(20), s. 163-179.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.
 • Śledzianowski J. (2008), Rodzina międzypokoleniowa w Polsce na progu XXI wieku, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.
 • Śledzianowski J. , Dysfunkcjonalność rodziny przyczyną bezdomności, "Bratek" 1997, nr 6.
 • Śledzianowski J., Ach! Ten tata..., Jedność, Kielce 2000.
 • Śledzianowski J., Bębas S., Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Jedność, Kielce 2013.
 • Śledzianowski J., Dysfunkcjonalne rodziny a ucieczki dzieci z domu rodzinnego, [w:] Cudak H. (red.) Problemy współczesnej rodziny w Polsce, Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, Piotrków Tryb. 1998.
 • Śledzianowski J., Święty Jan Paweł II zatroskany o polską rodzinę, Jedność, Kielce 2016.
 • Wachowiak A., Współczesne problemy socjologii rodziny, Akademia Rolnicza, Poznań 2001.
 • Wawro F.W., Socjalizacja, [w:] Chałas K., Maj A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1073-1079.
 • Wójcik D., Środowisko rodzinne, a agresywność młodzieży, [w:] Ziemska M., Kwak A. (red.), Funkcjonowanie rodziny a problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwo UW, Warszawa 1981.
 • Ziemska M. , Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 2009.
 • Znaniecki F. , Socjologia wychowania, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Dudziak U., Każdy ma swoje Westerplatte, https://www.apostol.pl/czytelnia/felietony/każdy-ma-swoje-westerplatte, (data dostępu 30.09.2018).
 • Miller S., Czym się różni zdrowa rodzina od rodziny dysfunkcyjnej?, https://www.sensity.pl/czym-sie-rozni-zdrowa-rodzina-od-rodziny- dysfunkcyjnej/, (data dostępu 30.09.2019).
 • Prajsner M., Rodzina dysfunkcjonalna, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/150-rodzina- dysfunkcjonalna.html, (data dostępu 20.09.2018).
 • Skreczko A., Obraz własnego "ja" u dziecka, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/w_sluzbie_03_2009_ego.html, (data dostępu 29.09.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.