PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4(81) | 83--90
Tytuł artykułu

Wybrane elementy wyniku finansowego wrażliwe na wybór metody księgowania

Warianty tytułu
Selected Elements of the Financial ResultEensitive to the Choice of Accounting Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono wybrane elementy wyniku finansowego, wykazujące znaczący poziom wrażliwości na wybór metody księgowej. Analizie poddano rozliczenia aktywów trwałych, a także rzeczowych aktywów obrotowych, rezerwy oraz odroczony podatek dochodowy. Wnioskiem płynącym z przeprowadzonych/ analiz jest stwierdzenie, że istnieje znaczący wpływ zróżnicowanych metod księgowych na wynik finansowy przedsiębiorstw; Wpływ ten ma charakter zarówno zwiększający, jak i zmniejszający wartości wynikowe oraz może prowadzić do zafałszowań obrazu sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses chosen elements of the financial result, showing a significant level of sensitivity to the selection of the accounting method. The settlements of fixed assets, as well as tangible current assets, reserves and deferred income tax were analyzed. The conclusion from the conducted analyzes is the statement that there is a significant impact of different accounting methods on the financial results of enterprises. This impact is both increasing and decreasing the resultant values, and may lead to a distorted picture of the economic situation of a company(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
83--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • BenSaida A., Litimi H., Abdallah O., Volatility Spillover shifts in global financial markets, "EconomicModelling"2018, Vol. 73.
 • Dechov P.M., Skinner D.J., Earnings Management: Beconcling the Views of Accounting Academics, Tractitioners, and Reguła tors, "Accounting Horizons" 2000, Vol. 14, No. 2.
 • Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R., Earnings Management to Exceed Thresholds,, Journal of Business" 1999,Vol. 72.
 • Fama E.F., Jensen M.C., Separation of Owenship and Control, "Journal of Law and Economics"1983,Vol. 26.
 • Griffiths J., New Creatire Accounting, Mac- Millan, London 1995.
 • Halaoua S., Hamdi B., Mejri T., Earnings Management to exceed thresholds in Continental and Anglo-Saxon accounting models: The British and French cases, "Research in International Business and Finance" 2017,No. 39.
 • Hamdi B., Mejri T., The value-relevance of Banks' fair value disclosures during the financial crisis: the case of european hanks, "Association Francophone de Comptabilite" 2017, No. 3.
 • A. Kister, Koszty jakości jako miernik efektywności, "Problemy jakości" 2005, nr 35.
 • A. Kister, Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomica" 2003, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 107.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Bola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L.,Modelof AccountingEngineering in View of Earnings Management in Poland, "Financial Internet Quarterly e-Finance" 2012, Vol. 8,No. 3.
 • Michalczyk L., The Bale of Accounting Engineering in Shaping tbe Balance Policy of a Company, "Financial Internet Quarterly e-Finan- ce"2012,Vol, 8, No. 4.
 • Michalczyk L., Significance of Accounting Para- digm in Decision-Making Process in Company Management (as seen through accounting practice based on IAS in Poland and otber countries), "Financial Internet Quarterly e-Finance" 2013, Vol. 10,No. 1.
 • Michalczyk L., Use of Statistical Methods in Detecting Accounting Engineering Actioities (As Exemplified By the Accounting System in Poland) - First Part: Theoretical Aspects of Analysis, "Financial Internet Quarterly e-Finance" 2013,Vol. 9,No. 2.
 • Michalczyk L., Use of Statistical Methods in Detecting Accounting Engineering Actwities (As Exemplified By the Accounting System in Poland) - Second Part: Empirical Aspects of Analysis, "Financial Internet Quarterly e-Finance" 2013, Vol. 9, No. 3.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012, R. 74,z. 1.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 • Naumiuk T., Środki trwałe i inne rzeczowe aktywa trwałe według prawa bilansowego i podatkowego, Infor, Warszawa 2002.
 • Nowak B., Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Nowak B., Wawak T., Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2011.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite erenementielle vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.