PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 133--149
Tytuł artykułu

Pojęcie grupy kapitałowej w ustawie o rachunkowości i innych aktach prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Notion of Capital Group in the Act on Accounting and Other Legal Acts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia pojęcie grupy kapitałowej i tworzących ją elementów w polskim systemie prawnym oraz główne rozbieżności w ich definiowaniu przez poszczególne ustawy. Wskazano też negatywne konsekwencje praktyczne braku spójności i jednoznaczności w przepisach prawnych oraz pożądany kierunek zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the notion of capital group and affiliates in the Polish legal system, elucidating the main differences between the definitions of capital group formulated in particular acts. The negative consequences of lack of consistency and clearness within the law are discussed together with the recommended trend of changes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Bogusławski Z., Borzęcki J., Wiankowski S., Holdingi przemysłowe. Podstawy tworzenia i funkcjonowania, ORGMASZ, Warszawa 1993.
 • 2. Fuchs D., Tworzenie i funkcjonowanie akcyjnych grup kapitałowych. Zagadnienia prawne, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1996, nr 11.
 • 3. Jagoda H.., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 • 4. Kondrakiewicz T., Efekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych na przykładzie Grupy Krakowskich Przedsiębiorstw Komunalnych, [w:] Finanse publiczne, J. Sokołowski, M. Sosnowski i A. Żabiński, (red.) "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • 5. Kondrakiewicz T., Grupy kapitałowe w regulacjach prawnych. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, t. I., Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, P. Karpuś, J. Węcławski, (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 • 6. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 • 7. Ożóg I., Grupa kapitałowa jako podmiot podatkowy [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, (red.) Difin, Warszawa 2000.
 • 8. Piszcz A., Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki, "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2013, nr 3(2), [online], www.ikar.wz.uw.edu.pl.
 • 9. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • 10. Postrach K., Działanie na szkodę spółki zależnej - aspekty prawne, [online] http://www.zif.wzr.pl/pim/2013_2_6_26.pdf
 • 11. Stecki L., Holding, TNOiK, Toruń 1995.
 • 12. Szymański K., Opodatkowanie spółek kapitałowych. Połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 • 13. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 14. Toborek-Mazur J., Kuchmacz J., Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 • 15. Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 • 16. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 17. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.
 • 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 • 19. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.
 • 20. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. O zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2003, nr 139, poz. 1324 z późn. zm.
 • 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • 22. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Korona D., Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne. Organizacja i zarządzanie, ORGMASZ, Warszawa 2002.
 • 23. Wöhe G., Döring U., Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.