PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 165--178
Tytuł artykułu

Jakościowe zmiany w rachunkowości w związku z wprowadzeniem pojęcia jednostki mikro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Changes in Accounting Connected with the Introduction of Microentities Definition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza podstawowe zagadnienia związane ze zmianami Ustawy w zakresie wprowadzenia definicji jednostek mikro i rozwiązań dla nich przewidzianych. Przedstawia także próbę oceny wpływu wprowadzanych uproszczeń na wiarygodność i wystarczalność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Analiza możliwości stosowania uproszczeń prowadzi do wniosku, że można spodziewać się negatywnych konsekwencji w zakresie wiarygodności obrazu jaki stworzy sprawozdanie finansowe uproszczone pod względem prezentacyjnym i wyceny. Wskazane byłoby, aby przy podjęciu decyzji o przyjęciu statusu jednostki mikro i w konsekwencji stosowaniu uproszczeń, rozważyć ten wpływ na jakość informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the basic issues connected with the changes in the Act of accounting regarding the introduction of micro-entities definition and solutions provided for them. It also presents an attempt to assess the impact of the introduced simplifications on the reliability and adequacy of the information contained in a financial statement. The analysis of the applicability of simplifications leads to the conclusion that negative consequences can be expected in terms of the reliability of the image, which will be created by a financial statement simplified in terms of presentation and valuation. It would be advisable to take into consideration this impact on the quality of information when making a decision on changing the status to a micro-entity, and, as a consequence, applying simplifications in financial statements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz.U. E L 182/19.
 • 2. Działalność przedsiębiorstwo niefinansowych w 2011, GUS, Warszawa 2013 r.
 • 3. Gos W., Hońko S., Reaktywacja zasady ostrożności [w:] Teoria i historia rachunkowości, A. Kamela-Sowińska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • 4. Kaczmarczyk A., Jednostki mikro jako nowa kategoria przedsiębiorstw w normach rachunkowości [w:] Teoria i historia rachunkowości, A. Kamela-Sowińska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • 5. Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych [online], http://doradcapodatkowyonline.eu/uploads /widget/Audyt/uchwala_4249-60-2011_kodeks_ifac.pdf, (22.02.2015).
 • 6. Kuzior A., Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M., Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu spółka z o. o., Warszawa 2014.
 • 7. Markiewicz-Rudnicka D., Wiarygodność, przydatność i wierne odzwierciedlenie a użyteczność informacji sprawozdawczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 32/2012.
 • 8. Sawicki K., Zadania rewizji finansowej w komunikacji wiarygodnych sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 45/2012.
 • 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U z 2013, poz. 330 ze zm.
 • 10. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. poz. 1100.
 • 11. Uzasadnienie do zmian w ustawie o rachunkowości [online], http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/C09339D2F731B855C1257CA7003D9780/$File/2245-uzasadnienie.docx, (26.01.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.