PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 2, cz. 1 Marketing turystyczny | 263--275
Tytuł artykułu

Instrumenty marketingu-mix w kształtowaniu wizerunku obiektu hotelarskiego. Rozważania teoretyczno-analityczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marketing-Mix Instruments in Shaping the Hotel's Image. Theoretical and Analitical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie silnej konkurencji na rynku ogromnym wyzwaniem jest wyróżnienie się przedsiębiorstwa w określonym otoczeniu. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne wydaje się być poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w obszarze kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw i ich produktów. Celem artykułu, o charakterze rozważań teoretyczno-analitycznych, jest omówienie aspektów kształtowania wizerunku podmiotów rynku usług hotelarskich w odniesieniu do wykorzystywanych przez nie instrumentów marketingu mix oraz opracowanie modelu zależności pomiędzy poszczególnymi instrumentami marketingu mix a wizerunkiem obiektu hotelarskiego. Proces kształtowania wizerunku w literaturze przedmiotu jest zazwyczaj umiejscawiany w obszarze promocji, a dokładnie w public relations. W niniejszym artykule skupiono natomiast uwagę na kompleksowym procesie dbania o wizerunek obiektu hotelarskiego w nawiązaniu do koncepcji marketingu mix ("7P"), co oznacza, iż zostaną zidentyfikowane działania i narzędzia w ramach każdego jej instrumentu, a nie tylko promocji. Poprzez przedstawienie przykładów na rynku hotelarskim podjęto próbę zweryfikowania hipotezy: Kompleksowy proces kształtowania wizerunku obiektu hotelarskiego jest efektem odpowiedniej realizacji poszczególnych instrumentów marketingu mix. Kształtowanie wizerunku odbywa się w ramach każdego instrumentu, a łącznie może skutecznie oddziaływać na sposób postrzegania podmiotu na rynku. Opracowanie jest wynikiem wykorzystania - w częściach teoretycznych - metody badawczej desk research w postaci krytycznej analizy literatury przedmiotu z zakresu marketingu i hotelarstwa, w części analitycznej zaś - analizy doniesień branżowych dostępnych w zasobach Internetu (w tym na stronach własnych obiektów hotelarskich oraz ich odpowiednikach w mediach społecznościowych). W części trzeciej pracy przedstawiono również modelowe ujęcie kształtowania wizerunku obiektu hotelarskiego poprzez instrumenty marketingu mix. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article, which is a theoretical and analytical, is to discuss the aspects of creating the image of hotel objects in relation to the marketing mix instruments used by them and elaboration a model of dependence between individual marketing mix instruments and the image of a hotel object. The study consists of three substantive parts, an introduction and a summary. Theoretical aspects of the image and the concept of "7P" in the hospitality were discussed in the theoretical part of the work. The analytical part presents a tabular and model view of marketing mix instruments in the context of creating the image of a hotel object. (original abstract)
Rocznik
Strony
263--275
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Argenti P.A. (2007), Strategic Corporate Communication, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
 • Ćwiklińska J. (2012), Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część II - Relacje z otoczeniem, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Dziadkiewicz-Ilkowska A. (2010), Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 • Langer W. (2008), Kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej. Studia przypadków [w:] Tworzyło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w czasach mp3 i internetu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 148.
 • LeBlanc G., Nguyen N. (1996), Cuesused by customers evaluating corporate image in service firms, "International of Service Industry Management", Vol. 7, nr 2.
 • Nawrocka E. (2012), Podstawy i rozwój badań wizerunku obszaru recepcji turystycznej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 3 (19), Szczecin.
 • Oparka S., Nowicka T. (2003), Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa-Polanica Zdrój.
 • Orfin-Tomaszewska K. (2016), Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Percy L. (2008), Strategic Integrated. Marketing Communications, Elsevier Inc., Oxford.
 • Panasiuk A. (red.) (2005), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A., Szostak D. (red.) (2008), Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Perenc J. (red.) (2001), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Piasta J. (2007), Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (1999), Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa.
 • Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G. (1982), Podstawy psychologii ogólnej, WSiP, Warszawa.
 • Sidorkiewicz M., Pawlicz A. (2015), Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Sidorkiewicz M. (2010), Uwarunkowania cenowe elementów produktu turystyki biznesowej w hotelach województwa zachodniopomorskiego [w:] Panasiuk A. (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Stawicka-Traczyk A. (2008), Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Tkaczyk J. (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego [online], www.rynkologia.pl, dostęp 10.01.2018.
 • Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizerunku, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Tokarz-Kocik A. (2017), Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wieseneder S. (2008), Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, BestPress Wydawnictwo Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2001), Promocja System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wodejko S. (1998), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.