PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4(81) | 101--109
Tytuł artykułu

Regulacyjna funkcja nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

Autorzy
Warianty tytułu
Regulatory Function of the Supervision of the Polish Financial Supervision Authority Over Cooperative Savings and Credit Unions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2009 roku wprowadzono w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych szereg zmian o charakterze systemowym. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przeszły dynamiczną reformę w polskim sektorze finansowym. Objęcie kas i Kasy Krajowej, których celem jest działalność depozytowo-kredytowa, nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wydaje się działaniem koniecznym. Analiza funkcji regulacyjnej nadzoru wskazuje, jak istotnym instrumentem nadzorczym są rekomendacje, będące uzupełnieniem w stosunku do powszechnie obowiązującego prawa. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pełnią ważną rolę na rynku finansowym, stanowiąc dopełnienie sektora bankowego. Mając na uwadze węższy zakres działalności kas w stosunku do banków, podkreśla się potrzebę dostosowania regulacji prawnych państwowego organu nadzoru do specyfiki działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zgodnie z zasadą proporcjonalności(abstrakt oryginalny)
EN
In 2009, a number of systemie changes were introduced in the Act on Cooperative Savings and Credit Unions. Credit unions have undergone a dynamie reform in the Polish financial sector. The supervision of the Polish Financial Supervision Authority over the cooperative savings and credit unions and the National Credit Union, the aim of which are deposit and loan operations, seems to be a necessary action. Analysis of the regulatory function of supervision indicates how important a supervisory instrument are recommendations, which are complementary to the generally applicable law. Cooperative savings and credit unions play an important role on the financial market, complementing the banking sector. Bearing in mind the narrower scope of the activity of the credit unions in relation to banks, the need to adjustthe legał regulations of the State supervisory body to the specifics of cooperative savings and credit unions1 activity in accordance with the principle of proportionality is empha- sized (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
101--109
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Błachucki M., Stanowienie aktów tzw. miękkiego prawa przez organy administracji publicznej na przykładnie prawa antymonopolowego, [w:] legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo ,praktyka, red. M. Stalli, Z. Duniewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Celińska M., Władcze i niewiadome formy działania administracji, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Ciepiela I., Zmiany prawne w organizacji i funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych w okresie dwudziestu pięciu lat od transformacji ustrojowej, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym, red. Z. Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.
 • Czech T., Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 11.
 • Czech T., Miejsce uchwal Komisji Nadzoru Finansowego w systemie źródeł prawa polskiego, "Monitor Prawa Bankowego" 2013, nr 7-8.
 • Jurkowska-Zeidler A., Zakres regulacji i źródła prawa rynku finansowego, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999. Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Ofiarski Z., Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Prawo rynku finansowego, red. A. Jurkowska-Zeidler, M. Olszak, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Olszak M., Rekomendacja organu nadzoru bankowego - geneza, przedmiot regulacji, charakter prawny, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2010,nr 11.
 • Ruczkowski P, Koncepcja aktów (źródeł)prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
 • Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Srokosz W, Zmiany w systemie SKOK - nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych z 2009 r., "Monitor Prawa Bankowego" 2010, nr 1.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 • https://www.prawo.pl/prawnicy- sady/kasa-krajowa-skok-krytycznie-o- rekomendacji-knf,67753.html.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/ regulacj e_i_praktyka / rekomendacj e_i_ wytyczne/rekomendacj e_dla_SKOI
 • Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego 2015, https://www.nbp.pl/systemfmansowy/ rsf012015.pdf.
 • Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego 2018, https://www.nbp.pl/systemfmansowy/ rsf062018.pdf.
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/ userfiles/_public/ k8 /komis j e/2015/kbfp/ materiały/1047_kkskok.pdf.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78,poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 621 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2065 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makro ostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzeniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1934zpóźn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100, poz. 502zpóźn. zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09, M.P. 2012 poz. 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.