PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 33 Studia Regionalne 3 | 5--25
Tytuł artykułu

Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych przykład konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shaping the Rural Public Places. Example of the Competition "The Best Public Space of the Pomeranian Voivodeship"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy poruszono zagadnienie wiejskich przestrzeni publicznych. Podjęto próbę ich zdefiniowania, wykazania ich specyfiki i charakteru oraz roli, jaką odgrywają one w życiu mieszkańców wsi. Podjętą problematykę badawczą zaprezentowano na przykładzie konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego". Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2006 roku, a jego celem jest promocja walorów ogólnodostępnych przestrzeni regionu pomorskiego oraz uhonorowanie gmin, na terenie których zrealizowane zostały najlepsze, zdaniem komisji konkursowej, przedsięwzięcia związane z jej kształtowaniem. Nagradzane są projekty prezentujące wysokiej jakości rozwiązania, dostosowane do charakteru otoczenia. W niniejszym opracowaniu analizie poddano nagrodzone (wyróżnione) w konkursie projekty zagospodarowania wiejskich przestrzeni publicznych regionu pomorskiego. Przestrzeń publiczna jest miejscem szczególnym, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdyż posiada kluczowe znaczenie społeczne (miejsce integracji mieszkańców) i przestrzenne (dominanta funkcjonalna i kompozycyjna). Decyduje o jakości życia, konkurencyjności i atrakcyjności regionu - turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Public space is a special place especially in rural areas because it has a key social significance (integration place of residents) and spatial. It determines the quality of life, competitiveness and attractiveness of the region - tourism, settlement and investment. In the article, on the example of the competition "The Best Public Space of the Pomeranian Voivodeship", the problem of shaping public space in rural areas were presented. The competition has been organized uninterruptedly since 2006. The aim of this competition is public assets of the Pomeranian region promotion and to honor the municipalities in which the best undertakings related to its development were implemented. Projects presenting high quality solutions adapted to the nature of the surroundings are awarded. This study presents the awarded and won projects in the competition of rural public spaces in the Pomeranian region. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
Bibliografia
 • Antosiewicz T., 2008, Kształtowanie przestrzeni publicznej w związku z intensywnym rozwojem współczesnych miast: zarys problematyki, Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 4: 34-45.
 • Baranowski W., Buczek G., Chełmiński B., Jurek K., 2008, Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, Europejski Instytut Nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków.
 • Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2012, Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną, [w:] Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo Nomos, Kraków: 23-64.
 • Burke P., 2009, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Carmona M., Tiesdell S., Heath T., Oc T., 2010, Public places spaces: The dimensions of urban disign, Architectural Press, UK.
 • Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gehl J., 1987, Life between buildings: using public space, Van Nostrand Reinhold, N.Y.
 • Górka A., 2010, Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego, [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • Heffernan E., Heffernan T., Pan W., 2014, The relationship between the quality of active frontages and public perceptions of public spaces, "Urban Disign International", 19 (1): 92-102.
 • Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", 2 (167): 83-103.
 • Kamiński Z.J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce - zagadnienia ruralisty, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Karta przestrzeni publicznej, 2009, III Kongres Urbanistyki Polskiej (opracowanie: L. Biegański, G. Buczek, S. Gzell, A. Kowalewski, T. Markowski, E. Cichy-Pazder), Poznań.
 • Korbel W., 2017, Uregulowania prawne współczesnego procesu kształtowania przestrzeni publicznych w świetle oczekiwań gminnych władz samorządowych w Polsce, "Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura", 2: 323-339.
 • Kowicki M., 2010, Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej. Studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Kupryś-Lipińska I., Kuna P., Wagner I., 2014, Woda w przestrzeni miejskiej a zdrowie mieszkańców, "Zrównoważony Rozwój - Zastosowania", 5: 49-57.
 • Mastalska-Cetera B., Krajewski P., Oleszek J., 2014, Kształtowanie przestrzeni publicznych we wsiach na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Włodarczyk A.M. (red.), Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa: 47-56.
 • Mongomery J., 1998, Making a city: Urbanity, Vitality and Urban Design, "Journal of Urban Disign", 3: 93-106.
 • Niedźwiedzka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo- zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław.
 • Ossowicz T., 2009, Przestrzenie publiczne w sferze dyskusji, Poznań.
 • Przestrzeń życia Polaków, 2014, Raport Stowarzyszenia Architektów RP.
 • Serafin P., 2014, Waloryzacja przestrzeni publicznych miasta. Studium przypadku Wieliczki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 12 (936): 95-111.
 • Soszyński D., Gadaj P., Kołodyńska M., Muda K., Szewczyk A., 2012, Problemy funkcjonowania i kształtowania wiejskich przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych wsi Gminy Uścimów na Polesiu Zachodnim, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum", 11(3): 227-237.
 • Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., 2016, Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych - ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", 34: 149-162.
 • Tomecka J., Korzeniowska A., 2017, Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego, "Przestrzeń - Urbanistyka - Architektura", 1: 329-340.
 • Wantuch-Matla D., 2009, Stymulująca rola miejskich przestrzeni publicznych, "Przestrzeń i Forma", 12: 373-384.
 • Whyte W.H., 1980, The Social Life of Small Urban Spaces, Washington, D.C.
 • Uchwała nr 618/336/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2003, nr 80, poz. 717).
 • Załącznik do Uchwały nr 618/336/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku - Regulamin konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2018".
 • http://aktywnirazem.pl/3-4-1-wspolna-przestrzen-wspolna-duma/.
 • https://pbpr.pomorskie.eu.
 • http://www.tup.org.pl/download/KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.