PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 241--250
Tytuł artykułu

Participation in Clusters and Business Internationalization

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Uczestnictwo w klastrach a internacjonalizacja działalności gospodarczej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę dyskusji nad dwoma problemami ekonomicznymi, pozornie luźno ze sobą powiązanymi: koncepcją klastra oraz procesu internacjonalizacji. Klaster stanowi współczesną formę odpowiedzi na zmieniające się warunki konkurowania. W wielu przypadkach jest to skuteczna forma rozwoju. Podobne motywacje towarzyszą decyzji o wyborze strategii internacjonalizacji działalności. Internacjonalizacja podejmowana jest przez przedsiębiorstwa również w celu zwiększenia efektywności działań i uzyskania korzystnej pozycji konkurencyjnej. Należy podkreślić, że internacjonalizację można rozpatrywać zarówno na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw działających w ramach klastra, jak i całego klastra. Celem pracy jest identyfikacja korzyści oraz możliwości jednoczesnej realizacji przez przedsiębiorstwo działalności w ramach klastra oraz strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper an attempt has been made to discuss two economic issues, seemingly loosely related to each other: the concept of cluster and the process of internationalization. The cluster is a modern form of responding to the changing competitive conditions. In many cases, it is an effective form of development. The decision on selecting a business internationalization strategy is accompanied by similar motivations. Internationalization is undertaken by enterprises also in order to increase the effectiveness of operations and to achieve a favorable competitive position. It should be emphasized that internationalization can be regarded both at the level of individual enterprises operating within cluster as well as the whole cluster. The objective of the paper is to identify the benefits of and opportunities for simultaneous implementation of activities by companies within the cluster as well as strategies for the internationalization of business operations. In the paper, the subject literature available to the authors and the research results in the field of the functioning of clusters in Poland have been used. The methods typical for such cases of literature studies as well as analysis and synthesis methods have been applied. The most important conclusion coming from the paper is the observation that the combination of the activity within the cluster structure along with simultaneous implementation of internationalization strategy may contribute to a synergy effect.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
241--250
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Częstochowa University of Technology
 • National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
 • The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ (PPWSZ)
Bibliografia
 • 1. Anderson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. (2004), The Cluster Whitebook, IKED, Malmö.
 • 2. Bembenek B. (2014), Internacjonalizacja jako sposób wzmacniania konkurencyjności klastra, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 • 3. Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • 4. Brojakowska-Trząska M. (2016), Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, "Marketing i Zarządzanie", nr 2(43), DOI: 10.18276/ miz.2016.43-03.
 • 5. Brzozowska A., Bubel D., Kalinichenko A., Nekrasenko L. (2017), Transformation of the Agricultural Financial System in the Age of Globalisation, "Agricultural Economics", Vol. 63. DOI: 10.17221/155/2016-AGRICECON.
 • 6. Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 7. Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • 8. Doeringer P.B., Terkla D.G. (1995), Business Strategy and Cross-Industry Clusters, "Economic Development Quarterly", Vol. 9(3). DOI: 10.1177/089124249500900304.
 • 9. Enright M., Ffowcs-Williams I. (2001), Local Partnership, Clusters and SME Globalisation, [in:] Enhancing SMEs Competitiveness, OECD, Paris.
 • 10. Ffowcs-Williams I. (2000), Policy for Inter-Firm-Networking & Clustering: A Practitioner's Perspective, OECD Paper, [in:] Enhancing the Competitiveness of SMEs in the Global Economy: Strategies and Policies, Conference for Ministers Responsible for SMEs and Industry Ministers, Bologna.
 • 11. Gorzeń-Mitka I. (2018), Leading Markers of Risk Culture in Organization, "European Journal of Sustainable Development", Vol. 7(1). DOI: 10.14207/ejsd.2018.v7n1p425.
 • 12. Grycuk A. (2003), Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • 13. Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 14. Jacobs D., de Man A.P. (1996), Cluster, Industrial Policy and form Strategy: A Menu Approach, "Technology Analysis and Strategic Management", Vol. 8(4).
 • 15. Jankowska B. (2010), Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • 16. Kinas P. (2013), Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 2.
 • 17. Lis A., Romanowska E. (2016), Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 1.
 • 18. Morosini P. (2003), Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance, "World Development", Vol. 32(2).
 • 19. Müller L., Lämmer-Gamp T., Meier zu Köcker G., Christensen T. (2012), Cluster are Individuals. New Findings from the European Cluster Management and Cluster Program Benchmarking, vol. II, The Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education, Copenhagen.
 • 20. OECD (2000), Local Partnership, Cluster and SME Globalisation, Organisation for Economic Co-operation and Development, Bologna.
 • 21. PARP (2012), Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 22. PARP (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport ogólny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 23. PARP (2016), Raport i inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 24. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • 25. Porter M.E. (2009), On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston.
 • 26. Rosenfeld S.A. (1997), Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", Vol. 5(1). DOI: 10.1080/09654319708720381.
 • 27. Rudzka M., Góralski M. (2012), Klastry, [in:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • 28. Sipa M. (2015), Innovation as a Key Factors of Small Business Competition, "European Journal of Sustainable Development", Vol. 6(1).
 • 29. Skibiński A. (2017), The Changes of the Population Structure and its Consequences in Selected EU Countries - Some Aspects, "European Journal of Sustainable Development", Vol. 6(1). DOI: 10.14207/ejsd.2017.v6n1p357.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.