PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 32 | 117--133
Tytuł artykułu

Wpływ wdrożenia ustaw pakietu paliwowego i pakietu energetycznego na zwiększenie dochodów budżetu państwa w latach 2016-2017

Warianty tytułu
Impact of the Implementation of the Fuel and the Energy Package Laws for Increasing State Budget Revenues in 2016-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wpływu wprowadzenia ustaw "Pakietu Paliwowego" i "Pakietu Energetycznego" na ograniczenie zjawiska szarej strefy w obrocie paliwami w Polsce oraz wzrost dochodów budżetowych w latach 2016-2017. Analiza obejmuję wielokryterialną ocenę wpływu czynników o charakterze mierzalnym tj. poziom sprzedaży paliw w przedsiębiorstwach paliwowych, dochody budżetowe z tytułu podatku VAT". Analizę pogłębiono analizą o charakterze jakościowym, w której dokonano opisu i oceny czynników o charakterze niemierzalnym lub trudnym do jednoznacznego pomiaru. W szczególności autor chciałby pokazać wpływ wprowadzenia nowych regulacji przy jednoczesnym wzmocnieniu kontroli skarbowej nad sferą podatkową przedsiębiorstw. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the impact of the introduction of the "Fuel Package" and "Energy Package" laws on the reduction of the grey market in fuel trading in Poland and the increase in budget revenues in 2016-2017. The analysis includes a multi-criteria assessment of the impact of measurable factors, i.e. the level of fuel sales in fuel companies, budget revenues from VAT". The analysis was deepened with a qualitative analysis in which factors of non-measurable or difficult to measure unambiguously were described and evaluated. In particular, the author would like to show the impact of the introduction of new regulations with simultaneous strengthening of fiscal control over the tax sphere of enterprises. (short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • European Commission (2015), Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States. 2015 Report.
 • Feige L.E. (1979), How big is the irregular Economy? Challenge, November - December.
 • Fundowicz J. i in. (2016), Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku, VISA, Warszawa.
 • Grupa LOTOS (2018), Materiały wewnętrzne, Gdańsk.
 • http://www.finanse.mf.gov.pl. (z dnia 07.11.2018).
 • Kondzielnik O. (2017), Szara strefa w Polsce - wybrane aspekty, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 315.
 • PricewaterhouseCoopers (2015), Luka vatowska spada po raz pierwszy od 7 lat , Warszawa.
 • PricewaterhouseCoopers (2014), Luka podatkowa Vat - jak ją zwalczać, Warszawa.
 • PricewaterhouseCoopers (2013), Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce, Warszawa.
 • Przemysł i handel naftowy (2018), Raport roczny 2017, POPIHN, Warszawa.
 • Raport UN Global Compact (2017), Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce.
 • Raport Polski Rynek Paliw Płynnych 2016, PIPL, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2010), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Schneider F., Ernest H.D. (2000), Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, "Journal of Economic Literature", Vol. XXXVIII.
 • Schneider F. (2006), Shadow Economies of 145 Countries all over the World: What do we really know?
 • Sowa B. (2013), Podatek akcyzowy na tle innych form konsumpcji , "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" nr XVIII, z. 20.
 • Szarek St., Okliński D. (2016), Czynniki wpływające na akceptację szarej strefy w społeczeństwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 9.
 • Toro, A. Jensen, M. Thackray, M. Kidd, B. Russell (2015), Administracja podatkowa - wyzwania modernizacyjne i priorytety strategiczne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy Departament ds. Podatkowych.
 • UN Global Compact (2017), Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1052, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1165, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.