PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 32 | 135--148
Tytuł artykułu

Regionalna polityka wsparcia finansowego innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie Rsi Loris 2030

Warianty tytułu
Regional Policy of Financial Support for Enterprises' Innovativeness on the Example of Ris Loris 2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była ocena możliwości wykorzystania innowacyjnego wsparcia przedsiębiorstw z województwa łódzkiego na tle innych regionów. Metody badawcze, które zostały zastosowane w opracowaniu to analiza literatury przedmiotu, dostępnych danych statystycznych i raportów oraz informacje pozyskane ze źródeł internetowych dotyczących strategii LORIS 2030. Narzędziem badawczym były zestawienia tabelaryczne danych. W ramach polskiej polityki innowacyjnej istnieje wiele programów i strategii na rzecz innowacji przedsiębiorstw w regionie. Jednak wydatkowanie środków publicznych na rzecz innowacji jest nieefektywny. System finansowania zarówno bezzwrotnych jak i zwrotnych dotacji należy powiązać z wielowymiarową analizą i oceną przedsiębiorstw ubiegających się o sfinansowanie innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the possibilities of using innovative support for enterprises from the Lodz Voivodeship compared to other regions. Research methods that were used in the study is an analysis of the literature, the available statistical data and reports and information obtained from sources on the internetabout the strategy LORIS 2030. The research tool were prezented by tabular data. As part of Polish innovation policy, there are many programs and strategies for the innovation of enterprises in the region. However, spending public funds for innovation is ineffective. The system of financing both non-returnable and refundable subsidies should be linked to the multidimensional analysis and assessment of enterprises applying for financing innovation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Czupiał J. (1994) (red.), Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Drucker P. F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Freeman Ch. (1982), Economics of Industrial Innovation, Penguin, F. Pinter, London.
 • Griffin R. W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • GUS (2017), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016.
 • Kokot-Stępień P. (2016), Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 24 t. 1.
 • Kuznets S. (1959), Six Lectures on Economic Growth, The Free Press, Chicago.
 • Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Nowak P. (2018), Instruments of Support for Polish Enterprises' Innovativeness. Economic and Environmental Studies, (2).
 • OECD (2010), The Innovation Policy Mix In OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010. Paris.
 • Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji , PWN, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (1994), Strategia konkurencji. Metoda analizy sektorów i konkurencji , PWE, Warszawa.
 • Różański J., Kaźmierczak D. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego na tle innych województw. Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódź.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Solete L. (2006), Knowledge, policy and innovation, [w:] Nationl Innovation, Indicators and Policy, red. L. Earl, F. Gault, Edward Elgar Publishing, Cheltenham s. 198, za: J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Tiddy J. Bessant (2011), Zarzadzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zarząd Województwa Łódzkiego, (2015), Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Łódź.
 • Zarząd Województwa Łódzkiego, (2018), Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.