PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 | 40--52
Tytuł artykułu

Problem regulacji przepływu informacji w holdingu

Autorzy
Warianty tytułu
The Problem of Regulating the Information Flow in a Holding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego kraju, polskie spółki rozrastają się do imponujących rozmiarów, tworząc wielopoziomowe grupy podmiotów, współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia efektu synergii, koncentracji i optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko funkcjonując w ramach holdingów, mogą one istnieć i konkurować na światowych rynkach, dlatego samo zjawisko należy ocenić pozytywnie. Choć nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego była bardzo blisko, praktyka prawa handlowego nie doczekała się jak dotąd kompleksowej regulacji polskiego prawa grup spółek. W pierwszej części opracowania autor dokonuje analizy prawnej konsekwencji rewolucyjnych zmian w zakresie problematyki przepływu informacji w ramach grup spółek, w szczególności w świetle wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która weszła w życie 4.09.2018 r. Natomiast w drugiej proponuje zespół rozwiązań kontraktowych, pozwalających na uregulowanie przepływu informacji w holdingu na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.(abstrakt oryginalny)
EN
With Poland's dynamic economic growth, Polish companies also attain impressive sizes, forming multi-tier groups of entities that cooperate in order to achieve the effects of synergy, concentration and optimisation in the pursued business. It is only when they operate as holdings that they can exist and compete on global markets, which is why the very phenomenon should be seen as positive. Although amendments in the area of holding law were nearly made in the Code of Commercial Partnerships and Companies, the practice of commercial law has not so far seen a comprehensive regulation of the Polish law on groups of companies. In the first part of this paper, the author conducts a legal analysis of the consequences of revolutionary changes in the field of information flow within groups of companies, in particular in the light of entry into force of the General Data Protection Regulation and amendments to the Polish Act on Combating Unfair Competition, which became operative on 4 September 2018. In the second part, the author suggests a number of contractual solutions that enable regulating the flow of information in a holding on the basis of existing provisions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Banyś T.A., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, Wrocław 2014.
 • Banyś T.A.J., Bielak-Jomaa E., Kuba M., Łuczak J., Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków, Warszawa 2016.
 • Bilewicz E., Nakonieczna-Kisiel H., Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016/3.
 • Bilewska K., Prawo wspólnika do informacji w spółce z o.o. [w:] Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W.J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010.
 • Bińkowska-Artowicz B., Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych, Warszawa 2014.
 • Błaszczyk P., Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/7.
 • Bronschier V., Chase-Dunn C., Transnational corporation and undevelopment, Nowy Jork 1985.
 • Daems H., The holding company and corporate control, Boston, MA 1977.
 • Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford 2006.
 • Dmochowska A., Zadrożny M., Unijna reforma ochrony danych osobowych, Warszawa 2016.
 • Domański G., Schubel J., Krytycznie o projekcie prawa grup spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/5.
 • Drobek P., Zasada celowości w dobie wielkich zbiorów danych (big data) [w:] Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2014, red. G. Sibiga, "Monitor Prawniczy" - dodatek specjalny 2014/9.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, Warszawa 1980.
 • Fajgielski P., Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wrocław 2010.
 • Frąckowiak J., Kidyba A., Popiołek W., Spyra M. [w:] Kodeks spółek handlowych Komentarz, red. S. Włodyka, Legalis 2012.
 • Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014.
 • Kwaśnicki R.L., Nilsson D., Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007/12.
 • Litwiński P., Transfer danych osobowych do państw trzecich w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - stracona szansa [w:] Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2016.
 • Litwiński P., Barta P., Kawecki M. [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. P. Litwiński, Legalis 2018.
 • Lubasz D., Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych [w:] Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. G. Sibiga, "Monitor Prawniczy" - dodatek specjalny 2016/20.
 • McAfee A., Brynjolfsson E., Big Data: The Management Revolution, "Harvard Business Review" 2012/10.
 • Michaldo W., Prawo akcjonariusza do informacji o spółce, Kraków 2004.
 • Moss Kanter R., How Great Companies Think Differently, "Harvard Business Review" 2011/11.
 • Opalski A., Koncern w polskim prawie spółek - porównanie z prawem niemieckim, "Przegląd Prawa Handlowego" 1998/7.
 • Opalski A., O pojęciu interesu spółki handlowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008/11.
 • Opalski A., Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2008/2.
 • Opalski A., Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.
 • Opalski A., Problemy regulacji grup spółek w Polsce - wnioski de lege ferenda, "Monitor Prawa Handlowego" 2012/4.
 • Opalski A., Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006.
 • Opalski A., Romanowski M., O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008/6.
 • Pyka M., Zięba M., Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółce kapitałowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/2.
 • Romanowski M., W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008/7.
 • Romanowski M., Wnioski dla prawa polskiego wynikające z uregulowań prawa grup kapitałowych w wybranych systemach prawnych państw UE, Japonii i USA, "Studia Prawa Prywatnego" 2008/2.
 • Sibiga G., Powierzenie przetwarzania danych osobowych w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia [w:] Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, red. A. Mednis, Warszawa 2013.
 • Szewc T., Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007.
 • Szumański A., Granice ochrony praw mniejszości w spółkach kapitałowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015/9.
 • Szumański A., Jednoczesne przejęcie spółek kapitałowych oraz skutki tzw. wyłączenia z przejęcia jednej spółki przejmowanej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2011/6.
 • Szumański A., Nowe polskie prawo spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001/1.
 • Szumański A., Ograniczona regulacja prawa holdingowego (prawa grup spółek) w kodeksie spółek handlowych, "Państwo i Prawo" 2001/3.
 • Szumański A., Próby regulacji prawa grup spółek w Polsce (2009-2011), "Monitor Prawniczy" 2011/24.
 • Szumański A., Spór wokół roli interesu grupy spółek i jego relacji w szczególności do interesu własnego spółki uczestniczącej w grupie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010/5.
 • Szumański A. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 3, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Legalis 2013.
 • Szumański A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.
 • Szumański A. [w:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, Kraków-Bydgoszcz 2007.
 • Szwaja J., Mika I.B. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 3, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013.
 • Wajda D., Obowiązek lojalności w spółkach handlowych, Warszawa 2009.
 • Wajda D., Zgrupowania spółek w orzecznictwie sądowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2017/11.
 • Wilk A.M., Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego - perspektywa strategicznych zmian [w:] Internet 2000. Prawo - ekonomia - kultura, red. R. Skubisz, Lublin 2000.
 • Włodyka S., Prawo koncernowe, Kraków 2003.
 • Włodyka S., Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1994.
 • Włodyka S., System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.
 • Włodyka S., Spyra M., System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017.
 • Wróblewski J. [w:] Wstęp do informatyki prawniczej, red. J. Wróblewski, Warszawa 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.