PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce | 106--118
Tytuł artykułu

Transport morski jako czynnik integrujący międzynarodowe rynki towarowe

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od czasów starożytnych wymiana handlowa stanowiła ważny element prowadzenia polityki i sprzyjała łączeniu różnych kulturowo społeczeństw. Współcześnie integracja gospodarcza i społeczna wyraźnie się ujawniła w drugiej połowie XX w., co wiązało się z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym, obejmującym rozwój technologii telekomunikacyjnych, informatycznych i transportowych. Kluczową rolę w procesach zespalania międzynarodowych powiązań handlowych odegrał transport morski, będący podstawową gałęzią międzykontynentalnego transportu surowców produkcyjnych i towarów. Celem rozdziału jest wskazanie zależności pomiędzy transportem morskim a rozwojem międzynarodowych rynków towarowych. Wykorzystywanie drogi morskiej do prowadzenia wymiany handlowej było praktykowane w Mezopotamii, Egipcie i Indiach. W historii nowożytnej XVI w. wskazywany jest jako początek rozwoju handlu morskiego, o charakterze międzykontynentalnym, ściśle powiązanego z Wielkimi odkryciami geograficznymi. Symbioza transportu morskiego i handlu międzynarodowego przejawia się w rozwoju rozbudowanych systemów kolonialnych, powstaniu kompanii handlowych - pierwszych przedsiębiorstw międzynarodowych, czy tworzeniu instytucji polityczno-ekonomicznych w rodzaju Związku Hanzeatyckiego. Współczesne powiązania funkcjonalne transportu morskiego i rynków towarowych stanowią rozwinięcie wcześniejszych koncepcji, ale w skali globalnej. Można zatem przyjąć tezę, że transport morski stanowi główny czynnik integracji rynków towarowych, odgrywający kluczową rolę w rozwoju cywilizacji od czasów starożytnych do współczesności. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baker D., Epstein G., Pollin R., ed. (1998), Globalization and Progressiye Eco- nomic Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Borowicz S., Ładyka S., Łodykowski T. (1978), Ekonomika transportu morskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Domański R. (1998), Zarys geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grinin L.E., Korotayev A.V. (2013), Globalization in Historical Retrospective [in:J L.E. Grinin, A.V. Korotayev (ed.), Globalistics and Globalization Studies Theories. Research & Teaching, "Uchitel" Publishing House, Volgograd.
 • Klimek H. (2010), Funkcjonowanie tynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Koźlak A. (2008), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kujawa J. (2015), Organizacja i technika transport morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kunert J. (1970), Technika handlu morskiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kuźma L., red. (1993), Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 • Liberska B., red. (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Maśloch P. (2005), Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, "Przedsiębiorczość-Edukacja", nr 1.
 • Modelski G. (2005), Globalization [in:] D. Held, A. McGrew (ed.), The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate, Polity Press, Cambridge, Malden.
 • Nowak E., red. (2001), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Nowakowski M.K. (1999), Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa.
 • Soederberg S., Menz G., Cerny P.G. (2005), Internalizing Globalization: The Rise of Neoliberalism and the Decline of National Yarieties of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York.
 • Stopford M. (2009), Maritime Economics, Routledge Taylor and Francis Group, New York.
 • White R. (2016), Cultural Differences and Economic Globalization. Effects on Trade, Foreign Direct Investment, and Migration, Routledge, London, New York.
 • Zalewski J. (1967), Ogólna geografia transportu morskiego w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www1] WTO Statistics database, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx? Language= [dostęp: 20.09.2017].
 • [www2] UnctadStat, http://imctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx? Reportld=109 [dostęp: 25.09.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.