PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw | 59--73
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność firm w łańcuchach dostaw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz większe zainteresowanie współczesnych przedsiębiorstw zdobywa koncepcja (strategia) społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Za M. Bernattem, źródeł społecznej odpowiedzialności biznesu można szukać w filozoficznej idei odpowiedzialności. Zakłada ona, że konsekwencją przypisania człowiekowi wolności jest nałożenie na niego odpowiedzialności. Uznaje się, że "autentyczna wolność świadoma jest swoich granic". Jeżeli przenieść to filozoficzne założenie na grunt stosunków ekonomicznych, to należy uznać, że przedsiębiorca, korzystający z wolności gospodarczej, ma obowiązek bycia odpowiedzialnym. W tym wymiarze odpowiedzialność przedsiębiorcy jest granicą jego wolności76. Według S. Bechert i N. Goryni-Pfeffer77 koncepcja CSR powstała na przełomie XIX i XX w. w USA, a jej głównym celem było ograniczenie wyzysku robotników i urzędników. W latach 60. idea została rozszerzona o aspekt ekologiczny. Wskutek dalszych wydarzeń, jak np. globalizacji, katastrof ekologicznych czy produkcji żywności modyfikowanej, znaczenie CSR stale wzrastało. Grupy interesariuszy, jak np. konsumenci występowali z nowymi wymaganiami.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bernatt M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 • Bechert S., Gorynia-Pfeffer N.: Polsko-niemieckie przedsiębiorstwa oraz wymagania ich Stakeholder. Rekomendacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydawnictwo Impressum, Eschborn 2008
 • Addo M.K.: The Changing Face of Parent and Subsidiary Corporation: Entity vs. Enterprise Liability. "Connecticut Law Review" 2005, t. 37, nr 667
 • Batenkas I.: Corporate Social Responsibility in International Law, "Boston University International Law Review" 2004, t. 22, nr 309
 • http://www.undp.org.pl.
 • http://www.mg.gov.pl. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/
 • Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business & Society. Ethics and Stakeholder Management. South Western College Publishing, Cincinnati, OH, 2000
 • Joyner B.E., Payne D.: Evolution and Implementation: A Study of Values, Business Ethics and Corporate Social Responsibility. "Journal of Business Ethics" 2002, Vol. 41,No. 4.
 • Roberts S.: Supply Chain Specific? Understanding the Patchy Success of Ethical Sourc- ing lnitiatives, "Journal of Business Ethics" 2003, Vol. 44, No. 2/3
 • Ougaard M.: The CSR Movement and Global Governance. W: Business-Social Partner- ship: An International Perspective. Red. S. Singh-Sengupta, Aalekh Publishers, Jaipur 2004
 • Hill R.P., Stephens D., Smith I.: Corporate Social Responsibility: An Examination oflndi- vidualFirm Behavior, "BusBusiness and Society Review" 2003, Vol. 108, No. 3.
 • Marrewijk M.V.: Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communication. "Journal of Business Ethics" 2003, Vol. 44, No. 2/3.
 • United Nations (UN): Our Common Futurę, United Nations World Commission on Environment and Develo
 • McWilliams A., Siegel D.: Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 1
 • pment (WCED), 1987
 • McWilliams A., Siegel D.: Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Per- spective. "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 1
 • Kreikebaum H.: Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Jurek M., Kornacka D.: Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5
 • Eltantawy R.A., Fox G.L., Giunipero L.: Supply Management Ethical Responsibility: Reputation and Performance Impacts. "Supply Chain Management: An International Journal" 2009, Vol. 14, No. 2
 • Faisal M., Banwet D., Shankar R.D.: Supply Chain Risk Mitigation: Modelling the En- ablers. "Business Process Management Journal" 2006, Vol. 12, No. 4.
 • Spekman R., Davis E.: Risky Business: Expanding the Discussion on Risk and the Ex- tended Enterprise, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2004, Vol. 34, No. 5.
 • Spence L., Bourlakis M.: The Evolution from Corporate Social Responsibility to Supply Chain Responsibility: The Case of Waitrose, "Supply Chain Management: An International Journal 2009", Vol. 14, No. 4
 • Cox A.: The Art of the Possible: Relationship Management in Power Regimes and Supply Chains. "Supply Chain Management: An International Journal" 2004, Vol. 9, No. 5.
 • Morissey B., Pittaway L.: Research Note: A Study ofProcurement Behaviour in Smali Firms, "Journal of Smali Business and Enterprise Development" 2004, Vol. 11, No. 2.
 • Hingley M.: Power Imbalanced Relationships: Cases From UK Fresh Food Supply. "International Journal of Retail & Distribution Management" 2005, Vol. 33, No. 8/9.
 • Andersen M., Skjoett-Larsen T.: Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains. "Supply Chain Management: An International Journal" 2009, Vol. 14, No. 2
 • Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context. Red. A. Crane, D. Matten, L.J. Spence. Routledge, London 2008
 • de Vlieger J.J.: From Corporate Social Responsibility to Chain Social Responsibility: Conseąuences for Chain Organization. W: Quantijying the Agri-food Supply Chain. Red. C.J.M. Ondersteijn, J.H.M. Winjnads, R.B.M. Huirne, O. van Kooten, Springer Publishing, New York, NY, 2006.
 • Opijnen M. van, Oldenziel J.: Responsible Supply Chain Management Potential Success Factors and Challenges for Addressing Prevailing Humań Rights and Other CSR Issues in Supply Chains of EU-Based Companies. Centre for Research of Multinational Corporations, European Union 2011
 • Guidance on Social ResponsibiHty. Lignes directrices relatives a la responsabilite so- cietale. Reference number ISO 26000:2010(E) First edition 1 November 2010. Carter C.R., Jennings M.M.: Logistics Social Responsibility: An lntegrative Framework, "Journal of Business Logistics" 2002, Vol. 23, No. 2
 • ---
 • Waśkowski Z.: Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności i przedsiębiorstwa w świetle badań. W: Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Red. Z. Waśkowski. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium"2009, nr 1 (3).
 • http://www.odpowiedzialnafirma.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.