PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 274--284
Tytuł artykułu

Use of Business Intelligence Tool in Health Protection Entities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie narzędzi klasy business intelligence w jednostkach ochrony zdrowia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie zasadności wprowadzenia do jednostki ochrony zdrowia systemu Business Intelligence (BI) oraz zobrazowanie korzyści, jakie z tego płyną, np. poprawa terminowości i jakości danych wejściowych do procesu decyzyjnego. Ponadto treści zawarte w opracowaniu pokazują, że wdrożenie tych systemów pomaga zrozumieć, jakie jeszcze dana organizacja posiada niewykorzystane możliwości, dotyczące stanu wiedzy, trendów i tendencji występujących na rynkach oraz w otoczeniu, w którym ona funkcjonuje i konkuruje. W artykule podkreślono także, że informatyzacja, automatyzacja oraz implementacja narzędzi analitycznych do części "szarej" i "białej" szpitala ma charakter oczywisty w ciągle rozwijającym się sektorze ochrony zdrowia. Zakres badawczy artykułu obejmuje systemy BI, które łączą dane operacyjne z narzędziami analitycznymi, pozwalające przedstawić i umożliwić decydentom podejmowanie świadomych decyzji na podstawie twardych danych. Niniejszy artykuł podkreśla również znaczenie danych niestrukturalnych oraz strukturalnych i omawia potencjał oraz potrzebę opracowania narzędzi BI do pozyskiwania, integracji, czyszczenia, wyszukiwania, analizy i dostarczania danych w dążeniu do osiągnięcia założonego celu. W artykule źródłem danych oraz zastosowaną metodyką ich pozyskiwania były informacje pochodzące z zebranej literatury dotyczącej wskazanej problematyki, analiza badań własnych opartych na dokumentach pochodzących z kilku placówek medycznych z terenu województwa śląskiego, przeprowadzone pogłębione nieskategoryzowane wywiady ustne (jawne bądź ukryte) z ekspertami z zakresu polityki zdrowotnej oraz obserwacja własna zmian zachodzących w obszarze sektora ochrony zdrowia. W publikacji wykazano, że powstanie hurtowni danych, jako repozytorium, postępy w oczyszczaniu danych, zwiększone możliwości sprzętu i oprogramowania oraz pojawienie się architektury internetowej - wszystkie razem tworzą bogatsze środowisko BI, niż było to wcześniej dostępne w danej jednostce służby zdrowia, co w konsekwencji podnosi jakość świadczonych usług medycznych w tych podmiotach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to present the rationale for the introduction of Business Intelligence (BI) Systems into a health protection units and to show the benefits of such systems, e.g. better time-keeping and quality of input data to the decision-making process. The paper points out also that implementation of these systems helps to understand what kind of unused possibilities are still available in the organization concerning the state of knowledge, trends and tendencies in the markets and in the environment in which the organization operates and competes. It is also emphasized that computerisation, automation and implementation of analytic tools in the administrative ("grey") and medical ("white") part of the hospital is obvious in the constantly developing health protection sector. The scope of study comprises business intelligence systems which combine operational data with analytic tools in order to present them to decision-makers and enable them to make informed decisions based on hard data. This paper also stresses the importance of unstructured and structured data and discusses the potential and necessity of developing BI tools for data extraction, integration, cleansing, search, analysis and provision in pursuance of the adopted objectives. The research and methodology presented in this paper is based on source literature, analysis of author's own research based on documents from several medical facilities in the Silesia province, conducted in-depth uncategorized oral interviews (overt or covert) with experts in the field of health policy and author's own observation of changes taking place in the health protection sector. The paper demonstrates that creation of data warehouses as data repositories, progress in data cleansing, increased hardware and software capacities and emergence of Internet architecture - all of these tools combined together create a more abundant BI environment than the one available earlier in the particular health protection entity, which consequently improves the quality of medical services provided in those entities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
274--284
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Skłodowska-Curie Institute - Oncology Center Branch in Gliwice
Bibliografia
 • 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011), Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 2. Chodkowska-Gyurics A. (2014), Hurtownia danych: Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. http://domdata.pl/bi-sposobem-na-nowoczesne-i-efektywne-zarzadzanie-jednostka-ochrony-zdrowia/ (accessed: 01.04.2018).
 • 4. http://pmorawski.spoleczna.pl/userfiles/file/2016_2017/2_technologie_informacyjne_ w_ medycynie.pdf (accessed: 10.04.2018).
 • 5. http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z42_19.pdf (accessed: 11.04.2018).
 • 6. http://www.bi-pro.pl/warunki-skutecznego-wdrozenia-systemu-business-intelligence.html (accessed: 26.03.2018).
 • 7. http://www.codec.pl/rozwiazania/controlling/raportowanie/ (accessed: 01.04.2018).
 • 8. http://www.hypatiaresearch. com/images/HypatiaResearch_2BIinHEALTHCARE_ExecSum _TOC (accessed: 24.03.2018).
 • 9. http://www.sage.com.pl/strefa-dla-biznesu/zarzadzanie/porazka-bez-business-intelligence (accessed: 01.04.2018).
 • 10. https://mfiles.pl/pl/index.php/Systemy_OLAP (accessed: 20.04.2018).
 • 11. https://sjp.pwn.pl/slowniki/arkusz kalkulacyjny.html (accessed: 02.04.2018).
 • 12. https://www.jcommerce.pl/jpro/article/system-business-intelligence-narzedzie-do-efektywnego-zarzadzania (accessed: 31.03.2018).
 • 13. https://www.statsoft.pl (accessed: 19.04.2018).
 • 14. https://www. statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https www.statsoft.pl textbook stdatmin.html (accessed: 19.04.2018).
 • 15. Januszewski A. (2011), Pojęcie i architektura systemu Business Intelligence, [in:] Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Jelonek D. (2018), Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • 17. Kisielnicki J. (2013), Systemy informatyczne zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 18. Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie i informatyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 19. Krakowski T. (2016), Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 20. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 21. Smok B. (red.) (2010), Business Intelligence w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 22. Stabryła A. (2012), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 23. Surma J. (2009), Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.