PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 293--307
Tytuł artykułu

Changes in Household Savings in 2005-2017

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany w sposobie gospodarowania zasobami pieniężnymi gospodarstw domowych w latach 2005-2017
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kluczowym celem opracowania jest prezentacja zmian zachodzących w sposobie gospodarowania zasobami pieniężnymi gospodarstw domowych w latach 2005-2017. Jako tezę przyjęto, że w następstwie pozytywnych zmian zachodzących w gospodarce rośnie skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania. Na bazie studiów literaturowych, analiz materiałów branżowych, w tym diagnozy społecznej, a także Barometru ING Bank Śląski, teza ta została udowodniona. Wykazano, że wzrost oszczędności gospodarstw domowych pozostaje w bezpośrednim związku z obniżeniem stopy bezrobocia, podwyższeniem średnich dochodów, a także uruchomieniem programów socjalnych, które pozytywnie wpłynęły na finanse gospodarstw domowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The key goal of the study is to present changes in the way households managed their money in 2005-2017 As a thesis, it was assumed that, as a result of positive changes in the economy, the propensity to save households increases. On the basis of literature studies, technological analysis in this diagnosis, as well as at Barometr, ING Bank Śląski has proved this thesis. It was shown that the increase in savings in households is directly related to the reduction of the unemployment rate, the increase in average income, as well as the launch of social programs that positively affected household finances.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
293--307
Opis fizyczny
Twórcy
 • College of Banking in Poznan
Bibliografia
 • 1. Anioła P., Gołaś Z. (2012), Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych w Polsce, "Materiały i Studia", z. 282.
 • 2. Caputa W. (2011), Valuation and Recording of Investments in Kind in the Accounting System, Scientific Notebook Silesian University of Technology Organization and Management, "Economic Determinants of Introducing Innovations", no. 61, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 3. Cudowska-Sojko A., Dzun A. (2006), Skłonność do oszczędzania jako determinanta wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, [in:] Kopycińska D. (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
 • 4. Czapiński J., Panek T. (red.) (2007, 2011, 2015, 2016), Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków / Social Diagnosis. Objective and Subjective Quality of Life in Poland, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 5. Frączek B. (2012), Analiza czynników wpływających na oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 122.
 • 6. Grotowska-Leder J. (2011), Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, "Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne", nr 9.
 • 7. Harasim J. (2007), Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowanych przez gospodarstwa domowe, [in:] Harasim J. (red.), Oszczędzanie i indywidualne inwestowanie w Polsce, PTE, Katowice.
 • 8. http://www.stat.gov.pl (accessed: 17.06.2018).
 • 9. ING (2016-2017), ING Bank Barometr, https://www.ingbank.pl/aktualnosci/finansowy-barometring (accessed: 28.04.2018).
 • 10. Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, odsetek i pieniędzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 11. Korenik D. (2003), Indywidualne oszczędzanie w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • 12. Korzeniowska A. (2015), Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 239.
 • 13. Krasucka M. (2013), Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny, "Nauki o Finansach", nr 1(14).
 • 14. Krupa D., Walczak D., Chojnacka E. (2012), Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Copernican Journal of Finance & Accounting", nr 1.
 • 15. Maciejasz-Świątkiewicz M., Palmer M. (2009), Determinanty zachowań gospodarstw domowych na rynku oszczędności celowych i ogólnych, [in:] Kopycińska D. (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 16. Migdal K. (2001), Psychologia w praktyce społecznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • 17. Musiał M. (2014a), Postawy finansowe Polaków w procesie gospodarowania finansami osobistymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67.
 • 18. Musiał M. (2014b), Zachowania oszczędnościowe Polaków na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • 19. Nowakowska-Grunt J., Miciuła I., Mastalerz M. (red.) (2017), Zarządzanie społeczno-ekonomiczne wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
 • 20. Rytlewska G., Kłopocka A. (2010), Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 41.
 • 21. Swacha-Lech M. (2013), Motywy oszczędzania w świetle badań sondażowych zrealizowanych we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych w okresie od 27 lutego do 1 marca 2013 roku, "Zarządzanie i Finanse", nr 2, cz. 4.
 • 22. Wildowicz A. (2006), Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005, [in:] Kopycińska D. (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171551987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.