PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 3 Finanse i rachunkowość | 235--245
Tytuł artykułu

Nadwyżka finansowa netto w kształtowaniu poziomu rentowności działalności operacyjnej przedsiębiorstw rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Net Financial Surplus in Supporting the Increase of Operating Profitability in Agriculture Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym podjętych badań było określenie relacji występującej pomiędzy nadwyżką finansową netto w przedsiębiorstwach rolniczych a poziomem uzyskanej rentowności działalności operacyjnej. Okres badań obejmował lata 2005-2012. Podmioty gospodarcze były dobrane ze względu na kryterium zyskowności. W badanych podmiotach przeważał udział zysku zatrzymanego w nadwyżce finansowej, a dominującym przedziałem finansowania nadwyżką finansową był 10-20% wartości aktywów ogółem. Stwierdzono słabą, lecz istotną statystycznie zależność pomiędzy relacją nadwyżki finansowej netto w aktywach ogółem, a uzyskaną rentownością działalności operacyjnej. Wynikało to z wysokiej zmienności rentowności operacyjnej, co wiązało się ze różnicowym typem produkcji rolniczej w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
The survey presents an assessment of the net financial surplus and operating profitability in the chosen agricultural companies in the years 2005-2012. The enterprises were chosen based on the profitability criterion. The share of retained earnings in net financial surplus was prevalent in research entities, and the level of internal sources constitute mainly from 10 to 20% to total assets. It was found that there is a weak but statistically significant correlation index between a relation of the net surplus in total assets to the level of operating profitability. This is due to the high variability of operating profitability which was associated with differentia type of agricultural production in the surveyed enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bojańczyk M., Finanse przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 • 2. Chojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 3. Daskalakis N., Jarvis R., Schizas E., Financing practices and preferences for micro and small firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, 2013, 20(1).
 • 4. Dresler Z., Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • 5. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • 6. Franc-Dąbrowska J., Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwie rolniczym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • 7. Foster L., Capital structure, business risk and investor returns for agribusiness, Agribusiness: An International Journal, 12 (5), 1996.
 • 8. Frelinghaus A., Mostert B., Firer C., Capital structure and the firm's life stage, South African Journal of Business Management, 2005, 36(4).
 • 9. Grabowska M., Rola kapitału własnego w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług 51, nr 588, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • 10. Gołaś Z., Czynniki determinujące rentowność kapitału własnego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, 1(11).
 • 11. Grubbs F.E., Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples, Technometrics, Vol. 11, No. 1, 1969.
 • 12. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • 13. Hamilton R.T., Fox M.A., The financing preferences of small firm owners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 1998, 4(3).
 • 14. Idzik M., Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług 63, nr 638, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • 15. Jensen M., Agency Costs of Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review, Papers and Proceedings, no. 76, 1986.
 • 16. Kowalski S., Rola kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, pod red. Ostaszewski J., Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • 17. Motylska-Kuźma A., Wieprow J., Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2013.
 • 18. Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G., Dźwignia finansowa w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstwa [w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, pod red. J. Ostaszewski, Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość" Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • 19. Russo C., Weatherspoon D., Peterson C., Sabbatini M., Effects of managers' power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives, International Food and Agribusiness Management Review 3, 2000.
 • 20. Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • 21. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • 22. Tokarski A., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 23. Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.