PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej | 296
Tytuł artykułu

Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji: zrównoważone zachowania konsumenckie i ich tereminanty

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz ze zwiększaniem się materialnego dobrobytu w krajach rozwiniętych coraz wyraźniej i na coraz większą skalę ludzkość zaczęła odczuwać negatywne skutki szybkiej industrializacji, co sprawiło, że nie można ich było dłużej ignorować. Poszukiwanie możliwości zmiany sposobu gospodarowania zrodziło dyskusję na temat pożądanego kierunku, a przede wszystkim formy dalszego wzrostu globalnie postrzeganej gospodarki. W konsekwencji pod koniec lat 80. XX wieku sformułowano postulat zastąpienia dotychczasowego, niepohamowanego wzrostu zrównoważonym rozwojem gospodarczym (ZRG). Miał on stanowić zarówno odpowiedź, jak i "lekarstwo" na pogłębiające się problemy natury ekologicznej, a później również społecznej i ekonomicznej . Jednym z wątków związanej z ZRG dyskusji stały się rozważania dotyczące roli, jaką w procesie zmian odgrywa pojedynczy człowiek. W naturalny sposób pojawiły się zatem pytania: Czy i w jakim stopniu człowiek-konsument jest odpowiedzialny za dzisiejsze problemy? Czy zmieniając swoje zachowania, a w perspektywie również styl życia , jest w stanie przyczynić się do ich ograniczenia? Czy możliwe jest urzeczywistnienie idei bardziej zrównoważonego społeczeństwa, a więc czy współcześni konsumenci dostrzegają potrzebę zmiany swoich konsumpcyjnych nawyków? Czy akceptują konieczność i kierunek tych zmian? Czy potrafią i do jakiego stopnia są skłonni zrezygnować z konsumpcyjnego stylu życia? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania stało się główną inspiracją do napisania niniejszej książki.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abosag I. (2010), Dancing with Macro-boycotters: The Case of Aria Foods, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 28, No. 3, s. 365-373.
 • Ajzen I. (1985), From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior [w:J J. Kuhl, J. Beckman (eds.), Action-control: From Cognition to Behavior, Springer, Heidelberg, s. 11-39.
 • Ajzen I. (2002), Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior, "Journal of Applied Social Psychology", Vol. 32, No. 4, s. 665-683.
 • Ajzen I. (2011), The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections, "Psychology and Health", Vol. 26, No. 9, s. 1113-1127.
 • Ajzen I. (2012), Martin Fishbein's Legacy: The Reasoned Action Approach, "The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science", Vol. 640, s. 11-27.
 • Ajzen I., Fishbein M. (2005), The Influence of Attitudes on Behavior [w:] D. Albarracin, B.T. Johnson, M.P. Zanna (eds.), The Handbook of Attitudes, Mahwah, Erlbaum, New Jersey, s. 173-221.
 • Akpoyomare O.B., Adeosun L.P., Ganiyu R.A., Vargas-Barraza J.A., Suarez M.L.G. (2012), Consumer Motivations for Participation in Boycotts, "Business and Management Review", Vol. 2, No. 9, s. 1-8.
 • ' Albinsson P.A., Perera B.Y. (2012), Alternative Marketplaces in the 21st Century: Building Community Through Sharing Events, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 11, No. 4, s. 303-315.
 • Albinsson P.A., Perera B.Y. (2013), Consumer Activism 2.0: Tools for Social Change [w:] R.W. Belk, R. Llamas (eds.), The Routledge Companion to Digital Consumption, Routledge, s. 356-366.
 • Albinsson P.A., Wolf M., Kopf D.A. (2010), Anti-consumption in East Germany: Consumer Resistance to Hyperconsumption, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9, s. 412-425.
 • Alger C.F., ed. (1998), The Future of the United Nations System: Potential for the Twenty-first Century, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.
 • Anderson Jr W.T., Cunningham W.H. (1972), The Socially Conscious Consumer, "Journal of Marketing", Vol. 36, No. 3, s. 23-31.
 • Andersson L., Shivarajan S., Blau G. (2005), Enacting Ecological Sustainability in the MNC: A Test of an Adapted Value-Belief-Norm Framework, "Journal of Business Ethics", Vol. 59, s. 295-305.
 • Angner E., Loewenstein G. (2012), Behavioral Economics [w:] Uskali Mäki (ed.), Handbook of the Philosophy of Science: Philosophy of Economic, Elsevier, Amsterdam, s. 641-690.
 • Antonetti P., Maklan S. (2014), Feelings that Make a Difference: How Guilt and Pride Convince Consumers of the Effectiveness of Sustainable Consumption Choices, "Journal of Business Ethics", Vol. 124, s. 117-134.
 • Antonetti P., Malkan S. (2015), How Categorisation Shapes the Attitude-behaviour Gap in Responsible Consumption, "International Journal of Market Research", Vol. 57 Iss. 1, s. 51-72.
 • Antonides G" van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa.
 • Auger P., Devinney T.M. (2007), Do What Consumers Say Matter? The Misalignment of Preferences with Unconstrained Ethical Intentions, "Journal of Business Ethics", Vol. 76, No. 4, s. 361-383.
 • Austgulen M.H. (2016), Environmentally Sustainable Textile Consumption - What Characterizes the Political Textile Consumers? "Journal of Consumer Policy", Vol. 39, No. 4, s. 441-466.
 • Aydin N. (2010), Subjective Well-being and Sustainable Consumption, "The Intemation- al Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability", Vol. 6. No. 5, s. 133-147.
 • Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Babonea A.M., Joia R.M. (2012), Transition to a Green Economy - A Challenge and a Solution for the World Economy in Multiple Crisis Context, "Theoretical and Applied Economics", Vol. XIX, No. 10(575), s. 105-114.
 • Balabanis G. (2013), Surrogate Boycotts Against Multinational Corporations: Consumers' Choice of Boycott Targets, "British Journal of Management", Vol. 24, No. 4, s. 515-531.
 • Balderjahn I., Peyer M., Paulssen M. (2013), Consciousness for Fair Consumption: Conceptualization, Scale Development and Empirical Validation, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 37, No. 5, s. 546-555.
 • Barbarossa C., De Pelsmacker P. (2016), Positive and Negative Antecedents of Purchasing Eco-friendly Products: A Comparison Between Green and Non-green Consumers, "Journal of Business Ethics", Vol. 134, s. 229-247.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M. (2012), Access-based Consumption: The Case of Car Sharing, "Journal of Consumer Research", Vol. 39, No. 4, s. 881-898.
 • Bartley T. (2003), Certifying Forests and Factories: States, Social Movements, and the Rise of Private Regulation in die Apparel and Forest Products Fields, "Politics & Society". Vol. 31, No. 3, s. 433-464.
 • Bauhardt Ch. (2014), Solutions to the Crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: Alternatives to the Capitalist Growth Economy from an Ecofeminist Economics Perspective, "Ecological Economics", No. 102, s. 60-68.
 • Baumgärtner S" Becker C., Faber M., Manstetten R. (2006), Relative and Absolute Scarcity of Nature. Assessing die Roles of Economics and Ecology for Biodiversity Conservation, "Ecological Economics", No. 59, s. 487-498.
 • Becchetti L., Huybrechts B. (2008), The Dynamics of Fair Trade as a Mixed-form Market, "Journal of Business Ethics", Vol. 81, Iss. 4, s. 733-750.
 • Becker C. (2006), The Human Actor in Ecological Economics: Philosophical Approach and Research Perspectives, "Ecological Economics", No. 60, s. 17-23.
 • Becker C., Faber M., Hertel K., Manstetten R. (2005), Malthus vs. Wordsworth: Perspectives on Humankind, Nature and Economy. A Contribution to the History and die Foundations of Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 53, s. 299-310.
 • Beder S. (2011), Environmental Economics and Ecological Economics: The Contribution of Interdisciplinarity to Understanding, Influence and Effectiveness, "Environmental Conservation", Vol. 38, No. 2, s. 140-150.
 • Bekin C., Carrigan M., Szmigin I. (2005), Defying Marketing Sovereignty: Voluntary Simplicity at New Consumption Communities, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 8, No. 4, s. 413-429.
 • Bekin C., Carrigan M., Szmigin I. (2007), Beyond Recycling: 'Commons-friendly' Waste Reduction at New Consumption Communities, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 6, No. 5, s. 271-286.
 • Belk R.W. (2014), You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online, "Journal of Business Research", Vol. 67, No. 8, s. 1595-1600.
 • Belle R.W., Devimiey T, Eckhardt G. (2005), Consumer Ethics across Cultures, "Consumption Markets & Culture", Vol. 8, No. 3, s. 275-289.
 • Benedek A. (2012), Conscious Consumption-green Consumption, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 14(6), s. 18-23.
 • Berger I.E., Corbin RM. (1992), Perceived Consumer Effectiveness and Faith in Others as Moderators of Environmentally Responsible Behaviors, "Journal of Public Policy & Marketing", Vol. 11, No. 2, s. 79-89.
 • Bina O., Gliedes Vaz S. (2011), Humans, Environment and Economies: From Vicious Relationships to Virtuous Responsibility, "Ecological Economics", No. 72, s. 170-178.
 • Binninger A.S., Ourahmoiuie N., Robert I. (2015), Collaborative Consumption and Sustainability: A Discursive Analysis of Consumer Representations and Collaborative Website Narratives, "Journal of Applied Business Research", Vol. 31, No. 3, s. 969-986.
 • Bird K., Hughes D.R. (1997), Ethical Consumerism: The Case of "Fairly-Traded" Coffee, "Business Ethics: A European Review", Vol. 6, No. 3, s. 159-167.
 • Black I.R., Chenier H. (2010), Anti-consumption as Part of Living A Sustainable Lifestyle: Daily Practices, Contextual Motivations and Subjective Values, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9, s. 437-453.
 • Bobola A. (2016), Społecznie odpowiedzialni konsumenci - ogniwo zrównoważonego łańcucha żywnościowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 179 (cz. 3 Marketing w rozwoju innowacyjności), s. 87-100.
 • Bołtromiuk A. (2010), Polskie społeczeństwo wobec idei i zasad zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju: Studia Filozoficzno-Sozologiczne", nr 5, s. 107-116.
 • Borel-Saladin J.M., Turok I.N. (2013), The Green Economy: Incremental Change or Transformation? "Environmental Policy and Governance", No. 23, s. 209-220.
 • Botsmaii R., Rogers R. (2011), What's Mine Is Yours: How Collaborative Consumption Is Changing the Way We Live, Harper Collins Publishers, London.
 • Boujbel L., D'astous A. (2012), Voluntary Simplicity and Life Satisfaction: Exploring the Mediating Role of Consumption Desires, "Journal of Consumer Behaviour" Vol. 11, Iss. 6, s. 487-494.
 • Boulstridge E., Carrigan M. (2000), Do Consumers Really Care about Corporate Responsibility? Highlighting the Consumer Attitude-behaviour Gap, "Journal of Communication Management", Vol. 4, Iss. 4, s. 355-368.
 • Bousquet F., Le Page C. (2004), Multi-agent Simulations and Ecosystem Management: A Review, "Ecological Modelling", No. 176, s. 313-332.
 • Boutilier C., Shoham Y, Wellman M.P. (1997), Economic Principles of Multi-agent Systems, "Artificial Intelligence", Vol. 94, s. 1-6.
 • Bray J., Johns N., Kilburn D. (2011), An Exploratory Study into the Factors Impeding Ethical Consumption, "Journal of Business Ethics", Vol. 98, s. 597-608.
 • Brinkmann J., Peattie K. (2008), Consumer Ethics Research: Reframing the Debate about Consumption for Good, "EJBO-Electtonic Journal of Business Ethics and Organization Studies", Vol. 13, No. 1, s. 22-31.
 • Bronfman N.C., Cisternas P.C., Lopez-Väzquez E., Maza C.D.L., Oyanedel J.C. (2015), Understanding Attitudes and Pro-environmental Behaviors in a Chilean Community, "Sustainability", Vol. 7, No. 10, s. 14133-14152.
 • Brown P.M., Cameron L.D. (2000), What Can Be Done to Reduce Overconsumption? "Ecological Economics", Vol. 32, s. 27-41.
 • Buechner M.N. (2014), A Comment on Scarcity, "The Journal of Philosophical Economics", Vol. VHI,No. 1, s. 2-19.
 • Burgiel A. (2014a), Rozwój technologii informacyjnych jako determinanta adaptacji modelu konsumpcji wspólnej (collaborative consumption), "Marketing i Rynek", nr 11 (CD), s. 316-326.
 • Burgiel A. (2014b), Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Burgiel A. (2014c), Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD), s. 1009-1014.
 • Burgiel A. (2016), Postawy konsumentów wobec zachowań z zakresu konsumpcji wspólnej - czy ekonomia współdzielona ma szanse na upowszechnienie? Studia i Prace WNEiZ US, nr 43 (t. 3 Zarządzanie), s. 29-38.
 • Burgiel A., Sowa L, Zrałek J. (2015), Voluntary Simplicity-sustainable Alternative to Overconsumption, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 13(62), s. 18-29.
 • Burgiel A., Zrałek J. (2015a), Is Sustainable Consumption Possible in Poland? An Examination of Consumers' Attitudes Toward Deconsumption Practices, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", Vol. 14, Iss. 2, s. 15-25.
 • Burgiel A., Zrałek J. (2015b), Konsumpcja wspólna jako trend w zachowaniach polskich konsumentów - determinanty i perspektywy jej upowszechnienia, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD), s. 89-98.
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Bylok F. (2016), Konsumpcja hedonistyczna a konsumpcja etyczna. Czy potrzebna jest społecznie odpowiedzialna konsumpcja? Studia i Prace WNEiZ US, nr 43 (t. 3 Zarządzanie), s. 39-55.
 • Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cailleba P, Casteran H. (2010), Do Ethical Values Work? A Quantitative Study of the Impact of Fair Trade Coffee on Consumer Behavior, "Journal of Business Ethics', Vol. 97, No. 4, s. 613-624.
 • Carey L., Shaw D., Shiu E. (2008), The Impact of Ethical Concerns on Family Consumer Decision-making, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 32, No. 5, s. 553-560.
 • Carrigan M., Attalla A. (2001), The Myth of the Ethical Consumer - Do Ethics Matter in Purchase Behaviour? "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18, No. 7, s. 560-578.
 • Carrigan M., Szmigin I., Wright J. (2004), Shopping for a Better World? An Interpretive Study of Potential for Ethical Consumption within the Older Market, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 21, No. 6, s. 401-417.
 • Carrington M., Black I., Newholm T. (2012), Transformative Ethical/Sustainable Consumption Research, "Journal of Nonprofit & Public,Sector Marketing", Vol. 24, No. 4, s. 239-246.
 • Carrington M.J., Neville B.A., Whitwell G.J. (2010), Why Ethical Consumers Don't Walk Their Talk: Towards a Framework for Understanding the Gap between the Ethical Purchase Intentions and Actual Buying Behaviour of Ethically Minded Consumers, "Journal of Business Ethics", Vol. 97, No. 1, s. 139-158.
 • Carrington M.J., Neville B.A., Whitwell G.J. (2014), Lost in Translation: Exploring the Ethical Consumer Intention - Behavior Gap, "Journal of Business Research", Vol. 67, No.l,s. 2759-2767.
 • Carrus G., Passafaro P, Bonnes M. (2008), Emotions, Habits and Rational Choices in Ecological Behaviours: The Case of Recycling and Use of Public Transportation, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 28, s. 51-62.
 • Caruana R., Carrington M.J., Chatzidakis A. (2016), Beyond the Attitude-Behaviour Gap: Novel Perspectives in Consumer Ethics, Introduction to the Thematic Symposium, "Journal of Business Ethics", Vol. 136, No. 2, s. 215-218.
 • Castaldo S., Perrini F., Misani N., Tencati A. (2009), The Missing Link between Corporate Social Responsibility and Consumer Trust: The Case of Fair Trade Products, "Journal of Business Ethics", Vol. 84, No. 1, s. 1-15.
 • Cebula M., Kucharski P. (2012), Antykonsumpcja jako wyraz dbałości o jakość życia [w:] A.M. Zawadzka, M. Gornik-Durose (red.), W supermarkecie szczęścia - o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Difm, Warszawa, s. 297-320.
 • Charmaz K. (2014), Constructing Grounded Theory, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • Chatzidakis A., Hibbert S., Smith A.P. (2007), Why People Don't Take Then- Concerns about Fair Trade to the Supermarket: The Role of Neutralisation, "Journal of Business Ethics", Vol. 74, No. 1, s. 89-100.
 • Chatzidakis A., Kastanakis M., Stathopoulou A. (2016), Socio-Cognitive Determinants of Consumer's Support for the Fair Trade Movement, "Journal of Business Ethics" Vol. 133, No. I, s. 95-109.
 • Chatzidakis A., Larsen G., Bishop S. (2014), Farewell to Consumerism: Countervailing Logics of Growth in Consumption, "Emphera: Theory & Politics in Organization", Vol. 14, No. 4, s. 753-764.
 • Chen M.-F. (2015), An Examination of the Value-Belief-Norm Theory Model hi Predicting Pro-Environmental Behaviour in Taiwan, "Asian Journal of Social Psychology", Vol. 18, Iss. 2, s. 145-151.
 • Cherrier H. (2007), Ethical Consumption Practices: Co-production of Self-expression and Social Recognition, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 6, s. 321-335.
 • Cherrier H. (2009a), Anti-consumption Discourses and Consumer-resistant Identities, "Journal of Business Research", Vol. 62, No. 2, s. 181-190.
 • Cherrier H. (2009b), Disposal and Simple Living: Exploring the Circulation of Goods and the Development of Sacred Consumption, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 8, No. 6, s. 327-339.
 • Cherrier H., Black I.R., Lee M. (2011), Intentional Non-consumption Sustainability. Consumer Resistance and/or Anticonsumption? "European Journal of Marketing", Vol. 45 No. 11/12, s. 1757-1758.
 • Chlipała P. (2014), Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem, "Handel Wewnętrzny", nr 1, t. 2, s. 24-34.
 • Chudzian J. (2016), Wpływ czynników ekonomicznych na zachowania zrównoważone konsumentów żywności, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 115, s. 127-139.
 • Cichocka I., Grabiński T. (2009), Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej, ,/Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 16(5), s. 107-118.
 • Clark W.C., Dickson N.M. (2003), Sustainability Science: The Emerging Research Program, "Proceedings of the National Academy of Sciences", Vol. 100, No. 14, s. 8059-8061.
 • Cleveland M., Kalamas M., Laroche M. (2012), "It's Not Easy Being Green": Exploring Green Creeds, Green Deeds, and Internal Environmental Locus of Control, "Psychology & Marketing", Vol. 29, No. 5, s. 293-305.
 • Codagnone C., Martens B. (2016), Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues, Working Paper by the Joint Research Centre of the European Commission.
 • Cohen M.J, (2011), (Un)sustainable Consumption and the New Political Economy of Growth [w:] K.M. Ekström, K. Glans (eds.), Beyond the Consumption Bubble, Routledge, New York, London, s. 174-190.
 • Coleman J.W. (1994), The Criminal Elite: The Sociology of White-collar Crime, St. Martin's, New York.
 • Comim F., Tsutsumi R., Varea A. (2007), Choosing Sustainable Consumption: A Capability Perspective on Indicators, "Journal of International Development", No. 19, s. 493-509.
 • Conrad E., Cassar L.F. (2014), Decoupling Economic Growth and Environmental Degradation: Reviewing Progress to Date in the Small Island State of Malta, "Sustainability", Vol. 6, Iss. 10, s. 6729-6750.
 • Constanza R., Fisher B., Ali S., Beer C., Bond L., Boumans R., Danigelis N.L., Dickinson J., Elliott C., Farley J., Elliot Gayer D., McDonald Glenn L., Hudspeth T., Mahoney D., McCahil L., Mchitosh B., Reed B., Turab Rizvi S.A., Rizzo D.M., Simpatico T, Snapp R. (2007), Quality of Life: An Approach Integrating Opportunities, Human Needs, and Subjective Well-being, "Ecological Economics", No. 61, s. 267-276.
 • Cooper-Martin E., Holbrook M.B. (1993), Ethical Consumption Experiences and Ethical Space, "Advances in Consumer Research", Vol. 20, No. 1, s. 113-118.
 • Costarelli S., Colloca P. (2004), The Effects of Attitudinal Ambivalence on Pro-environmental Behavioural Intentions, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 24, No. 3, s. 279-288.
 • Cowe R., Williams S. (2000), Who Are die Ethical Consumers? The Co-operative Bank, Manchester.
 • ( Craig-Lees M., Hill C. (2002), Understanding Voluntary Simplifiers, "Psychology & Marketing", Vol. 19, No. 2, s. 187-210.
 • Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Cromwell P., Thurman Q. (2003), The Devil Made Me Do It: Use of Neutralizations by Shoplifters, "Deviant Behavior", Vol. 24, No. 6, s. 535-550.
 • Cruz I., Stahel A" Max-Neef M. (2009), Towards a Systemic Development Approach: Building on the Human-Scale Development Paradigm, "Ecological Economics", Vol. 68, s. 2021-2030.
 • Cruz-Cärdenas J., Gonzalez R., Gascó J. (2017), Clothing Disposal System by Gifting: Characteristics, Processes, and Interactions, "Clothing and Textiles Research Journal", Vol. 35, No. l,s. 49-63.
 • Curtin N., Stewart A. J., Duncan L.E. (2010), What Makes the Political Personal? Openness, Personal Political Salience, and Activism, "Journal of Personality", Vol. 78, No. 3, s. 943-968.
 • Czerpak P. (2010), Duńska wizja fair trade [w:J K. Żukrowska (red.), Fair trade w globalizującej się gospodarce, SGH, Warszawa, s. 121-136.
 • Daly H.E., Farley J. (2004), Ecological Economics. Principles and Applications, Island Press, Washington, Covelo, London.
 • Daly H., Jacobs M., Skolimowski H. (1995), On Wilfrid Beckerman's Critique of Sustainable Development, "Environmental Values", Vol. 4, No. 1, s. 49-70.
 • Daoud A. (2010), Robbins and Malthus on Scarcity, Abundance, and Sufficiency. The Missing Sociocultural Element, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 69, No. 4, s. 1206-1229.
 • Daunoriene A., Drakśaite A., Snieśka V., Valodkiene G. (2015), Evaluating Sustainability of Sharing Economy Business Models, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", Vol. 213, s. 836-841.
 • Davies I.A. (2007), The Eras and Participants of Fair Trade: An Industry Structure/Stakeholder Perspective on the Growth of the Fair Trade Industry, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society", Vol. 7, No. 4, s. 455-470.
 • Davies I.A., Gutsche S. (2016), Consumer Motivations for Mainstream "Ethical" Consumption, "European Journal of Marketing", Vol. 50, No. 7/8, s. 1326-1347.
 • Dąbrowska A. (2015), Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355), s. 88-100.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Gutkowska K. (2015), Collaborative Consumption as a New Trend of Sustainable Consumption, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 14(2), s. 39-49.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • De Groot J.I., Steg L. (2008), Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant Behavior: How to Measure Egoistic, Altruistic, and Biospheric Value Orientations, "Environment and Behavior", Vol. 40, No. 3, s. 330-354.
 • Delmas M.A., Burbano V.C. (2011), The Drivers of Greenwashing, "California Management Review", Vol. 54, No. 1, s. 64-87.
 • Dembkowski S., Hamner-Lloyd S. (1994), The Environmental Value-Attitude-System Model: A Framework to Guide the Understanding of Environmentally-Conscious Consumer Behaviour, "Journal of Marketing Management", No. 10, s. 593-603.
 • Denzin N.K. (1973), The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction Publishers, New Brunswick (USA), London (UK).
 • Dequech D. (2007), Neoclassical, Mainstream, Orthodox, and Heterodox Economics, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 30, No. 2, s. 279-302.
 • Di Giulio A., Fischer D" Schäfer M., Blättel-Mink B. (2014), Conceptualizing Sustainable Consumption: Toward an Integrative Framework, "Sustainability: Science, Practice, & Policy", Vol. 10, Iss. 1, s. 45-61.
 • Di Giulio A., Fuchs D. (2014), Sustainable Consumption Corridors: Concept, Objections, and Responses, "GAIA. Ecological Perspectives for Science and Society , No. 23/S1, special issue: Sustainable consumption, s. 184-192.
 • Dickinson R.A., Carsky M.L. (2005), Die Consumer as Economic Voter [w:J R. Harrison, T.
 • Newholm, D. Shaw (eds.), Die Ethical Consumer, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, s. 25-36.
 • Dickinson R" Hollander S.C. (1991), Consumer Votes, "Journal of Business Research", Vol. 23, No. 1, s. 9-20.
 • Dienneier D., van Mieghem J.A. (2008), Voting with Your Pocketbook - A Stochastic Model of Consumer Boycotts, "Mathematical and Computer Modelling", Vol. 48, No. 9, s. 1497-1509.
 • Dietz S., Neumayer E. (2007), Weak and Strong Sustainability in the SEEA: Concepts and Measurement, "Ecological Economics", No. 61, s. 617-626.
 • Do Paco A.M.F., Raposo M.L.B., Leal Filho W. (2009), Identifying the Green Consumer: A Segmentation Study, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", Vol. 17, No. l,s. 17-25.
 • Dobson A. (2007), Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development, "Sustainable Development", Vol. 15, No. 5, s. 276-285.
 • Dojwa-Turczyńska K. (2015), Case study bojkotu konsumenckiego marek LPP SA w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 414, s. 205-219.
 • Doyal R., Gaugh I. (1984), A Theory of Human Needs, "Critical Social Policy", Vol. 4, s. 6-38.
 • Dunlap R.E., van Liere K.D. (1978), The 'New Environmental Paradigm', "Die Journal ofEnvironmental Education", Vol. 9, No. 4, s. 10-19.
 • Dziedzic S. (2007), Stan świadomości ekologicznej konsumentów żywności z województwa podkarpackiego, "Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1190, s. 158-167.
 • Echegaray F. (2015), Voting at the Marketplace: Political Consumerism in Latin America, "Latin American Research Review", Vol. 50, s. 176-199.
 • Eckhardt G.M., Belk R., Devinney T.M. (2010), Why Don't Consumers Consume Ethically? "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9, No. 6, s. 426-436.
 • Egorova M., Pluzhnic M., Glik P. (2015), Global Trends of «Green» Economy Development as a Factor for Improvement of Economic and Social Prosperity, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", No. 166, s. 194-198.
 • Ekins P., Simon S" Deutsch L., Folke C., de Groot R. (2003), A Framework for the Practical Application of the Concepts of Critical Natural Capital and Strong Sustainability, "Ecological Economics", No. 44, s. 165-185.
 • Elgin D. (2010), Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life That Is Outwardly Simple, Inwardly Rich, Harper Collins, New York.
 • Elgin D. (2013), Voluntary Simplicity-A Path to Sustainable Prosperity, "Social Change Review", Vol. 11, No. 1, s. 69-84.
 • Elgin D., Mitchell A. (1977), Voluntary Simplicity, "Planning Review", Vol. 5, No. 6, s. 13-15.
 • Elkins P. (1991), The Sustainable Consumer Society: A Contradiction in Terms? "International Environmental Affairs", Vol. 3, No. 4, s. 243-258.
 • Ellen P.S., Wiener J.L., Cobb-Walgren C. (1991), The Role of Perceived Consumer Effectiveness in Motivating Environmentally Conscious Behaviors, "Journal of Public Policy & Marketing", Vol. 10, No. 2, s. 102-117.
 • Ellsberg D. (1961), Risk, Ambiguity, and the Savage Axiom, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 75, No. 4, s. 643-669.
 • Ertmańska K. (2014), Konsument odpowiedzialny w społeczeństwie informacyjnym, "Marketing i Rynek", nr 11 (CD), s. 348-355.
 • Escher I., Petrykowska J. (2015), Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355), s. 128-141.
 • Escher I., Petrykowska J. (2016), Żywność ekologiczna w opinii młodych polskich konsumentów - wyniki badania, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 113, s. 33-44.
 • Esterlin R.A. (1995), Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All? "Journal of Economic Behavior and Organization", Vol. 27, s. 35-47.
 • Ettenson R., Smith N.C., Klein J., John A. (2006), Rethinking Consumer Boycotts, "MIT Sloan Management Review", Vol. 47, No. 4, s. 6-7.
 • Etzioni A. (1988), The Moral Dimention: Toward a New Economics, The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore.
 • Etzioni A. (1998), Voluntary Simplicity: Characterization, Select Psychological Implications, and Societal Consequences, "Journal of Economic Psychology", No. 19, s. 619-643.
 • Etzioni A. (2004a), The Post Affluent Society, "Review of Social Economy", Vol. 62, No. 3, s. 407-420.
 • Etzioni A. (2004b), Voluntary Simplicity: Characterization, Select Psychological Implications, and Societal Consequences [w:] B. Hodgson (ed.), The Invisible Hand and the Common Good, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 377-405.
 • Evans D. (2011), Thrifty, Green or Frugal: Reflections on Sustainable Consumption in a Changing Economic Climate, "Geoforum", Vol. 42, s. 550-557.
 • Evans M.J., Moutinho L., van Raiij W.F. (1996), Applied Consumer Behavior, Addison- Wesley, Harlow, UK.
 • Faber M., Petersen T., Schiller J. (2002), Homo oeconomicus and homo politicus in Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 40, s. 323-333.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2009), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption. A Routine Activity Approach, "American Behavioral Scientist", Vol. 21, No. 4, s. 614-624.
 • Ferraro E., Reid L. (2013), On Sustainability and Materiality. Homo Faber, a New Approach, "Ecological Economics", No. 96, s. 125-131.
 • Fournier V. (2008), Escaping from the Economy: The Politics of Edgrowth, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 28, No. 11/12, s. 528-545.
 • Fraj E., Martinez E. (2006), Environmental Values and Lifestyles as Determining Factors of Ecological Consumer Bahaviour: An Empirical Analysis, "Journal of Consumer Marketing", nr 23/3, s. 133-144.
 • Frankish K., Evans J.S.B.T. (2009), The Duality of Mind: An Historical Perspective [w:J J. Evans, K. Frankish (eds.), In Two Minds: Dual Processes and Beyond, Oxford University Press, New York, s. 1-32.
 • Frederick S., Kahneman D. (2002), Representativeness Revisited: Attribute Substitution in Intuitive Judgment [w:] T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (eds.). Heuristics of Intuitive Judgment: Extensions and Applications, Cambridge University Press, New York, s. 49-82.
 • Freestone O.M., McGoldrick P.J. (2008), Motivations of the Ethical Consumer, "Journal of Business Ethics", Vol. 79, No. 4, s. 445-467.
 • Friedman H.H., Weiser Friedman L. (2010), Dying of Consumption? Voluntary Simplicity as an Antidote to Hypermaterialism [w:] W. Sun, J. Stewart, D. Pollard (eds.), Refraining Corporate Social Responsibility: Lessons from the Global Financial Crisis, Emerald Group Publishing Limited, s. 253-269.
 • Friedman M. (1985), Consumer Boycotts in the United States, 1970-1980: Contemporary Events in Historical Perspective, "Journal of Consumer Affairs", Vol. 19, No. 1, s. 96-117.
 • Friedman M. (1996), A Positive Approach to Organized Consumer Action: The "Buycott" as an Alternative to the Boycott, "Journal of Consumer Policy", Vol. 19, No. 4, s. 439-451.
 • Friedman M. (2001), Consumer Boycotts: A Conceptual Framework and Research Agenda, "Journal of Social Issues", Vol. 47, No. 1, s. 149-168.
 • Fritsche I. (2005), Predicting Deviant Behavior by Neutralization: Myths and Findings, "Deviant Behavior", Vol. 26, Iss. 5, s. 483-510.
 • Fuchs D.A., Lorek S. (2004), Sustainable Consumption: Political Debate and Actual impact, Sustainable Europe Research Institute (SERI) Backgrormd Paper, No. 4, Vienna, Austria, 29 s.
 • Fuchs D., Lorek S. (2005), Sustainable Consumption Governance: A History of Promises and Failures, "Journal on Consumer Policy", No. 28(3), s. 261-288.
 • Gajewski S. (1995), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gendron C. (2014), Beyond Environmental and Ecological Economics: Proposal for an Economic Sociology of the Environment, "Ecological Economics", No. 105, S. 240-253.
 • Ghvanidze S., Velikova N., Dodd T.H., Oldewage-Theron W. (2016), Consumers' Environmental and Ethical Consciousness and the Use of the Related Food Products Information: The Role of Perceived Consumer Effectiveness, "Appetite", Vol. 107, s. 311-322.
 • Gilg A., Barr S., Ford N. (2005), Green Consumption or Sustainable Lifestyles? Identifying the Sustainable Consumer, "Futures", Vol. 37, No. 6, s. 481-504.
 • Giljuin S., Hak T. (2005), Environmental Governance in the European Union: Strategies and Instruments for Absolute Decoupling, "International Journal of Sustainable Development", Vol. 8, No. 1/2, s. 31-46.
 • Gintis H. (2000), Beyond Homo Economicus: Evidence from Experimental Economics, "Ecological Economics", No. 35, s. 311-322.
 • Godłów-Legiędź J. (2013), Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, "Ekonomia", nr 4(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 24-41.
 • Goodland R., Daly H. (1996), Environmental Sustainability: Universal and Non- Negotiable, "Ecological Applications", Vol. 6, No. 4, s. 1002-1017.
 • Goryńska-Goldmann E., Adamczyk G., Gazdecki M. (2016), Awareness of Sustainable Consumption and its Implications for the Selection of Food Products, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(41), s. 301-308.
 • Gough I. (2015), Climate Change and Sustainable Welfare: An Argument for the Centrality of Human Needs, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 39, No. 5, s. 1191- 1214.
 • Gould N.J. (2003), Fair Trade and the Consumer Interest: A Personal Account, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 27, No. 4, s. 341-345.
 • Goulding C. (2005), Grounded Theory, Ethnography and Phenomenology: A Comparative Analysis of Three Qualitative Strategies for Marketing Research, "European Journal of Marketing", Vol. 39, No. 3/4, s. 294-308.
 • Gousse-Lessard A.S., Vallerand R.J.!, Carbonneau N., Lafreniere M.A.K. (2013), The Role of Passion in Mainstream and Radical Behaviors: A Look at Environmental Activism, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 35, s. 18-29.
 • Gregory-Smith D., Smith A., Winklhofer H. (2013), Emotions and Dissonance in "Ethical" Consumption Choices, "Journal of Marketing Management", Vol. 29, No. 11-12, s. 1201-1223.
 • Grigsby M. (2004), Buying Time and Getting by: The Voluntary Simplicity Movement, Suny Press, Albany.
 • Groot J. de, Steg L. (2007), General Beliefs and the Theory of Planned Behavior: The Role of Environmental Concerns in the TPB, "Journal of Applied Social Psychology", Vol. 37, No. 8, s. 1817-1836.
 • Gruber V, Schlegelmilch B.B. (2014), How Techniques of Neutralization Legitimize Norm- and Attitude-Inconsistent Consumer Behavior, "Journal of Business Ethics", Vol. 121, s. 29-45.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2012), Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 25, s. 211-222.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 30, s. 47-58.
 • Gsottbauer E., van den Bergh J.C.J.M. (2011), Environmental Policy Theory Given Bounded Rationality and Other-regarding Preferences, "Environmental Policy Theory", No. 49, s. 263-304.
 • Guagnano G.A., Stern PC., Dietz T. (1995), Influences on Attitude Behaviour Relationships, a Natural Experiment with Curbside Recycling, "Environment and Behavior", Vol. 27, s. 699-718.
 • Guerin D., Crete J., Mercier J. (2001), A Multilevel Analysis of the Determinants of Recycling Behavior in the European Countries, "Social Science Research", Vol. 30, s. 195-218.
 • Guillen Royo M. (2007), Consumption and Wellbeing: Motives for Consumption and Needs Satisfiers in Peru, PhD Thesis, Department of Social and Policy Sciences, University of Bath.
 • Gürak H. (2012), Heterodox Economics: Foundations of Alternative Economics, Peter Lang AG, Frankfurt am Main.
 • Ha-Brookshire J.E., Hodges N.N. (2009), Socially Responsible Consumer Behavior? Exploring Used Clothing Donation Behavior, "Clothing and Textiles Research Journal", Vol. 27, No. 3, s. 179-196.
 • Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A. (2016), The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption, "Journal of tlie Association for Information Science and Technology", Vol. 67, No. 9, s. 2047-2059.
 • Han H" Kim Y. (2010), An Investigation of Green Hotel Customers' Decision Formation: Developing Anextended Model of the Theory of Planned Behavior, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 29, s. 659-668.
 • Hanis L.C., Daunt K.L. (2011), Deviant Consumer Behavior: A Study of Techniques of Neutralization, "Journal of Marketing Management", Vol. 27, No. 7-8, s. 834-853.
 • Hanison R., Newholm T., Shaw D. (2005), The Ethical Consumer, Sage, Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • Hassan L.M., Shiu E., Shaw D. (2016), Who Says There Is an Intention-behaviour Gap? Assessing the Empirical Evidence of an Intention-behaviour Gap in Ethical Consumption, "Journal of Business Ethics", Vol. 136, No. 2, s. 219-236.
 • Hassan L., Shaw D., Shiu E., Walsh G., Parry S. (2013), Uncertainty in Ethical Consumer Choice: A Conceptual Model, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 12, No. 3, s. 182-193.
 • Hediger W. (2006), Weak and Strong Sustainability, Environmental Conservation and Economic Growth, "Natural Resource Modeling", Vol. 19, No. 3, s. 259-394.
 • Heiskanen E., Pantzar M. (1997), Toward Sustainable Consumption: Two New Perspectives, "Journal of Consumer Policy", Vol. 20, No. 4, s. 409-442.
 • Helliwell J., Layard R., Sachs J. (2017), World Happiness Report 2017, Sustainable Development Solutions Network, New York.
 • Hełka A., Amin M., Fober A., Jonak J., Krzemińska S., Neska K. (2015), Does Experiencing Poverty and Lower Economic Status Make Us Less Pro-ecological? "Polish Psychological Bulletin", No. 46(1), s. 26-33.
 • Henry S., Eaton R., eds. (1999), Degrees of Deviance: Student Accounts of Their Deviant Behavior, Sheffield Publishing, Salem, Wisconsin.
 • Hensel P., Glinka B. (2012), Teoria ugruntowana [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, WN PWN, Warszawa, s. 89-113.
 • Heo J., Muralidliaran S. (2017), Wliat Triggers Young Millennials to Purchase Eco- friendly Products? The Intrrelationships among Knowledge, Perceived Consumer Effectiveness, and Environmental Concern, "Journal of Marketing Communications", Vol. 23, s. 1-17.
 • Herring H., Sorrell S., eds. (2009), Energy Efficiency and Sustainale Consumption. The Rebound Effect, Palgrave Macmillan.
 • Hibbert S.A., Home S., Tagg S. (2005), Charity Retailers in Competition for Merchandise: Examining How Consumers Dispose of Used Goods, "Journal of Business Research", Vol. 58, No. 6, s. 819-828. Hobson K. (2013), 'Weak' or 'Strong' Sustainable Consumption? Efficiency, Degrowth, and the 10 Year Framework of Programmes, "Environment and Planning C: Government and Policy", Vol. 31, s. 1082-1098.
 • Hoffmann S. (2001), Anti-consumption as a Means to Save Jobs, "European Journal of Marketing", Vol. 45, No. 11/12, s. 1702-1714.
 • Hoffmann S" Hutter S.K. (2012), Carrotmob as a New Form of Ethical Consumption. The Nature of the Concept and Avenues for Future Research, "Journal of Consumer Policy", Vol. 35, No. 2, s. 215-236.
 • Hogg M.K., Banister E.N., Stephenson Ch.A. (2009), Mapping Symbolic (Anti-) Consumption, "Journal of Business Research", Vol. 62, s. 148-159.
 • Holdsworth D.G. (2004), Transformational Economics and the Public Good [w:] B. Hodgson (ed.), The Invisible Hand and the Common Good, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, s. 257-260.
 • Honkanen P, Verplanken B" Olsen S.O. (2006), Ethical Values and Motives Driving Organic Food Choice, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 5, No. 5, s. 420-430.
 • Hosseini H. (2011), George Katona: A Founding Father of Old Behavioral Economics, "The Journal of Socio-Economics", No. 40, s. 977-984.
 • Hull Z. (2007), Czy idea sustainable developement ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? "Problemy Ekorozwoju" Vol. 2, No. 1, s. 49-57.
 • Huneke M.E. (2005), The Face of the Un-consumer: An Empirical Examination of die Practice of Voluntary Simplicity in the United States, "Psychology & Marketing", Vol. 22, No. 7, s. 527-550.
 • Hussein A. (2015), The use of Triangulation in Social Sciences Research: Can Qualitative and Quantitative Methods Be Combined? "Journal of Comparative Social Work", Vol. 4, No. l,s. 1-12.
 • Hustvedt G., Bernard J.C. (2010), Effects of Social Responsibility Labelling and Brand on Willingness to Pay for Apparel, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 34, No. 6, s. 619-626.
 • Hutter K., Hoffinann S. (2013), Carrotmob and Anti-consumption: Same Motives but Different Willingness to Make Sacrifices? "Journal of Macromarketing", Vol. 33, No. 3, s. 217-231.
 • Hutter K., Hoffmann S., Mai R. (2016), Carrotmob: A Win-win -win Approach to Creating Benefits for Consumers, Business, and Society at Large, "Business & Society", Vol. 55, No. 7, s. 1059-1077.
 • Illge L, Schwarze R. (2009), A Matter of Opinion - How Ecological and Neoclassical Environmental Economists and Think about Sustainability and Economics, "Ecological Economics", No. 68, s. 594-604.
 • Iyer R., Muncy J. A. (2009), Purpose and Object of Anti-consumption, "Journal of Business Research", Vol. 62, s. 160-168.
 • Jackson A.L., Olsen J.E., Granzin K.L., Burns A.C. (1993), An Investigation of Determinants of Recycling Consumer Behavior [w:J L. McAlister, M.L. Rothschild (ed.), "NA - Advances in Consumer Research", Vol. 20, Provo, UT: Association for Consumer Research, s. 481-487.
 • Jackson T. (2005a), Live Better by Consuming Less? Is There a "Double Dividend" in Sustainable Consumption? "Journal of Industrial Ecology", Vol. 9, No. 1-2, s. 19-36.
 • Jackson T. (2005b), Motivating Sustainable Consumption. A Review of Evidence on Consumer Behaviour and Behavioural Change, Report to the Sustainable Development Research Network.
 • Jackson T. (2008), The Challenge of Sustainable Lifestyles [w:] State of The World. Innovations for a Sustainable Economy, W.W. Norton 86 Company, New York, London, s. 45-60.
 • Jackson T., Jager W., Stagl S. (2004), Beyond Insustainability: Needs Theory, Consumption and Sustainability, Working Paper Series, No. 2, Centre for Environment Strategy, University of Surrey, s. 79-110.
 • Jackson T, Marks N. (1999), Consumption, Sustainable Welfare and Human Needs - With Reference to UK Expenditure Patterns between 1954 and 1994, "Ecological Economics", Vol. 28, s. 421-441.
 • Jacobsen E., Dulsrud A. (2007), Will Consumers Save the World? The Framing of Political Consumerism, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", Vol. 20, No. 5, s. 469-482.
 • Jaffee D. (2014), Brewing Justice: Fair Trade Coffee, Sustainability, and Survival, University of California Press, Oakland, California.
 • Jager W., Janssen M.A., De Vries H.J.M., De Greef J., Vlek C.A.J. (2000), Behaviour in Commons Dilemmas: Homo economicus and Homo psychologicus in an Ecological-economic Model, "Ecological Economics", No. 35, s. 357-379.
 • Jak nie dać się nabrać na "eko" produkty? (2014), "Forbes" z 24 października 2014.
 • Jakubowska D" Staniewska K., Urbaniak M. (2015), Consumer Awareness of Selected Actions Undertaken in the Area of Ethical Production of Food, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 42-49.
 • Jang S.Y., Chung J.Y., Kim Y.G. (2015), Effects of Environmentally Friendly Perceptions on Customers' Intentions to Visit Environmentally Friendly Restaurants: An Extended Theory of Planned Behavior, "Asia Pacific Journal of Tourism Research", Vol. 20, No. 6, s. 599-618.
 • Janikowski R. (2004), Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M. (2014), Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań), "Handel Wewnętrzny", nr 3(350), s. 229-241.
 • Janoś-Kresło M. (2015), Postawy wobec konsumpcji kolaboratywnej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4(13), s. 27-39.
 • Jansson J., Marell A., Nordlind A. (2010), Green Consumer Behavior: Determinants of Curtailment and Eco-innovation adoption, "Journal of Consumer Marketing", No. 27/4, s. 358-370.
 • Jarcho J.M., Berkman E.T., Lieberman M.D. (2011), The Neural Basis of Rationalization: Cognitive Dissonance Reduction during Decision-making, "SCAN", Vol. 6, s. 460-467.
 • Jaros B. (2014), Pomiar zrównoważonej konsumpcji, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69), s. 169-183.
 • Jaros B. (2015), Koncepcja zrównoważonej konsumpcji - problemy implementacji w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.
 • Jaros B. (2016a), Bariery i pozytywne tendencje w rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce, "Ekonomia i Środowisko", nr 2, s. 24-36
 • Jaros B. (2016b), Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 5(365), s. 82-91.
 • Jaros B. (2016c), Zrównoważona konsumpcja w praktyce. Raport z badań, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(81), s. 148-161.
 • Jasiulewicz A. (2015), Konsumpcjonizm i dekonsumpcja jako współczesne trendy rynkowe. Zachowania polskich konsumentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(37), s. 417-425.
 • Jemielniak D., red. (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, WN PWN, Warszawa.
 • Jick T.D. (1979), Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, "Administrative Science Quarterly", Vol. 24, No. 4, s. 602-611.
 • Johnson R.B., Onwuegbuzie A.J., Turner L.A. (2007), Toward a Definition of Mixed Methods Research, "Journal of Mixed Methods Research", Vol. 1, No. 2, s. 112-133.
 • Johnston J. (2008), The Citizen-consumer Hybrid: Ideological Tensions and the Case of Whole Foods Market, "Theory and Society", Vol. 37, No. 3, s. 229-270.
 • Johnstone M.L., Tan L.P. (2015), Exploring the Gap Between Consumers' Green Rethoric and Purchasing Behaviour, "Journal of Business Ethics", Vol. 132,No. 2, s. 311-328.
 • Jones E. (1908), Rationalisation in Every-day Life, "The Journal of Abnormal Psychology", Vol. 3, No. 3,s. 161-169.
 • Jones P, Comfort D., Hillier D. (2003), Retailing Fair Trade Food Products in the UK, "British Food Journal", Vol. 105, No. 11, s. 800-810.
 • Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe: Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S. (2014a), Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" , nr 195, s. 55-64.
 • Kaczmarczyk S. (2014b), Kryteria podziału badań marketingowych na ilościowe i jakościowe, "Handel Wewnętrzny", nr 1(348), t. II, s. 3-13.
 • Kaczmarek M., Olejnik I., Springer A. (2016), Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Kahneman D. (2003a), A Perspective on Judgment and Choice. Mapping Bounded Rationality, "American Psychologist", Vol. 58, No. 9, s. 697-720.
 • Kahneman D. (2003b), Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economic, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 5, s. 1449-1475.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospcet Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica", Vol. 47, No. 2, s. 263-290.
 • Kaiser F.G., Shimoda T.A. (1999), Responsibility as a Predictor of Ecological Behavior, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 19, No. 3, s. 243-253.
 • Kajikawa Y, Ohno J., Takeda Y, Matsushima K., Komiyama H. (2007), Creating an Academic Landscape of Sustainability Science: An Analysis of the Citation Network, "Sustainability Science", Vol. 2, No. 2, s. 221-231.
 • Kais E., Schumacher D., Montada L. (1999), Emotional Affinity toward Nature as a Motivational Basis to Protect Nature, "Environment and Behavior", Vol. 31, No. 2, s. 178-202.
 • Kasztelan A. (2015), Zielony wzrost jako nowy kierunek rozwoju gospodarki w warunkach zagrożeń ekologicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 2(LXXXV), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, s. 183-208.
 • Kates R.W. (2011), What Kind of a Science is Sustainability Science? "Proceedings of the National Academy of Sciences", Vol. 108, No. 49, s. 19449-19450.
 • Kates R.W., Clark W.C., Corell R., Hall J.M., Jaeger C.C., Lowe I., McCarthy J.J., Schellnhuber H.J., Bolin B., Dickson N.M., Faucheux S., Gallopin G.C., Grübler A., Huntley B., Jager J., Jodha N.S., Kasperson R.E., Mabogunje A., Matson P" Mooney H., Moore III B., O'Riordan T., Svedin U. (2001), Sustainability Science, "Science", Vol. 292, No. 5517, s. 641-642.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A. (2005), What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, "Environment", Vol. 47, No. 3, s. 8-21.
 • Katona G. (1953), Rational Behavior and Economic Behavior, "Psychological Review", Vol. 60, No. 5, s. 307-318.
 • Kawa M" Cyran K. (2015), Wiedza konsumentów jako determinanta decyzji zakupowych na rynku żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 112, s. 63-74.
 • Kędzior Z., Karcz K. (1999), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Kennedy E.H., Krahn H., Krogman N.T. (2013), Downshifting: An Exploration of Motivations, Quality of Life, and Environmental Practices, "Sociological Forum" Vol. 28, No. 4, s. 764-783.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kieżel E., red. (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kieżel E., red. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kilbourne W.E., Beckmann S.C. (1998), Review and Critical Assessment of Research on Marketing and the Environment, "Journal of Marketing Management", No. 14, s. 513-532.
 • Kim S" Littrell M.A., Paff Ogle J.L. (1999), Academic Papers: The Relative Importance of Social Responsibility as a Predictor of Purchase Intentions for Clothing, "Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal", Vol. 3, No. 3, s. 207-218.
 • Kinnear T.C., Taylor J.R., Ahmed S.A. (1974), Ecologically Concerned Consumers: Who Are They? "The Journal of Marketing", Vol. 38, No. 2, s. 20-24.
 • Kirman A. (2014), Is It Rational to Have Rational Expectations? "Mind & Society", No. 13, s. 29-48.
 • Klar M., Kasser T. (2009), Some Benefits of Being an Activist: Measuring Activism and Its Role hr Psychological Well-Being, "Political Psychology", Vol. 30, No. 5, s. 755-777.
 • Klein J.G., Smith N.C., John A. (2004), Why We Boycott: Consumer Motivations for Boycott Participation, "Journal of Marketing", Vol. 68, No. 3, s. 92-109.
 • Kołodko G.W. (2016), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru. Reahia perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, WN PWN, Warszawa, s. 21-40.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa.
 • Korthals M. (2001), Taking Consumers Seriously: Two Concepts of Consumer Sovereignty, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", Vol. 14, No. 2, s. 201 -215.
 • Kostakis V, Bauwens M. (2014), Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Kostecka J. (2013), Retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody, "Inżynieria Ekologiczna", nr 34, s. 38-52.
 • Kozinets R.V. (1998), On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cyberculture, "Advances in Consumer Research", Vol. 25, s. 366-371.
 • Kozinets R.V. (2006), Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising, "Journal of Advertising Research", Vol. 46, No. 3, s. 279-288.
 • Kozinets R.V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, WN PWN, Warszawa.
 • Kozinets R.V., Handelman J. (1998), Ensouling Consumption: A Netnographic Exploration of the Meaning of Boycotting Behavior, "Advence in Consumer Research", Vol. 25, s. 475-480.
 • Kozlowski S. (1994), Droga do ekorozwoju, WN PWN, Warszawa.
 • Kraciuk J. (2015), Paradygmat homo oeconomicus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", nr 401, s. 212-213.
 • Kraft R, Rise L, Sutton S., Roysamb E. (2005), Perceived Difficulty in the Theory of Planned Behaviour: Perceived Behavioural Control or Affective Attitude? "British Journal of Social Psychology", Vol. 44, No. 3, s. 479-496.
 • Kramarczyk J. (2015), Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych, Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 414, s. 270-285.
 • Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, s. 5-15.
 • Krełowska-Kulas M. (2007), Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 743, s. 39-45.
 • Kryk B. (2007), Świadomość ekologiczna studentów - prawda czy fikcja? [w:] T. Borys (red.), Gospodarka a Środowisko, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zarządzanie środowiskiem - gospodarka przestrzenna - zarządzanie jakością, nr 7, s. 48-60.
 • Kryk B. (2013), Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, t. 2, s. 5-19.
 • Kulig-Moskwa K., Nogieć J. (2017), Fan Trade Certification as a Way of Communicating with a Customer in the Polish Market, "Handel Wewnętrzny", nr 2(367), s. 236-246.
 • Kwiecień J. (2010), Dwie sttony fair trade [w:] K. Żukrowska (red.). Fair trade w globalizującej się gospodarce, SGH, Warszawa, s. 408-419.
 • Lang T., Gabriel Y. (2005), A Brief History of Consumer Activism [w:] R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw (eds.), The Ethical Consumer, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, s. 39-54.
 • Laperche B., Levratto N" Uzunidis D., eds. (2012), Crisis, Innovation and Sustainable Development: The Ecological Opportunity, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Laroche M., Bergeron J., Barbaro-Forleo G. (2001), Targeting Consumers Who Are Willing to Pay More for Environmentally Friendly Products, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18, No. 6, s. 503-520.
 • Lastovicka J.L., Bettencourt L.A., Hughner R.S., Kuntze R.J. (1999), Lifestyle of the Tight and Frugal: Theory and Measurement, "Journal of Consumer Research" Vol. 26, s. 85-98.
 • Lavelle M.J., Rau H., Fahy F. (2015), Different Shades of Green? Unpacking Habitual and Occasional Pro-environmental Behavior, "Global Environmental Change" No. 35, s. 368-378.
 • Leäo de Carvalho B., Fatima Salgueiro M. de, Rita P. (2015), Consumer Sustainability Consciousness: A Five Dimensional Construct, "Ecological Indicators" No 58 s. 402-410.
 • Lee J.A., Holden S.J. (1999), Understanding the Determinants of Environmentally Conscious Behavior, "Psychology and Marketing", Vol. 16, No. 5, s. 373-392.
 • Lee M.S., Motion J., Conroy D. (2009), Anti-consumption and Brand Avoidance, "Journal of Business Research", Vol. 62, No. 2, s. 169-180.
 • Lee M., Roux D., Cherrier H., Cova B. (2011), Anti-consumption and Consumer Resistance: Concepts, Concerns, Conflicts and Convergence, "European Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 11/12, s. 1680-1687.
 • Leigh H., Murphy P.E., Enis B.M. (1988), A New Approach to Measuring Socially Responsible Consumption Tendencies, "Journal of Macromarketing", Vol. 8, No. 1, s. 5-20.
 • Leismann K., Schmitt M., Rohn H., Baedeker C. (2013), Collaborative Consumption: Towards a Resource-saving Consumption Culture, "Resources", Vol. 2, No. 3, s. 184-203.
 • Lemanowicz M. (2014), Żywność ekologiczna - innowacyjny trend w zachowaniu konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD), s. 1110-1115.
 • Leonard-Barton D. (1981), Voluntary Simplicity Lifestyles and Energy Conservation, "The Journal of Consumer Research", Vol. 8, Iss. 3, s. 243-252.
 • Ley R.D., Johnson L.E. (1990), Selecting Social Goals: Alternative Concepts of Rationality: Both the Orthodox and the Heterodox Must Be Able to Explain the Origin and Significance of Values, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 49, No. 4, s. 469-481.
 • Lind H.B., Nordfjasrn T., Jorgensen S.H., Rundmo T. (2015), The Value-belief-norm Theory, Personal Norms and Sustainable Travel Mode Choice in Urban Areas, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 44, s. 119-125.
 • Lisicka H. (2005), Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce państwa [w:J A. Papuziński (red.). Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 246-259.
 • Lisowska A. (2005), Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej [w:] A. Papuziński (red.). Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 230-245.
 • Long M.A., Murray D.L. (2013), Ethical Consumption, Values Convergence/Divergence and Community Development, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", Vol. 26, No. 2, s. 351-375.
 • Lorek A. (2015), Current Trends in the Consumer Behaviour Towards Eco-friendly Products, "Economic and Environmental Studies", Vol. 15, No. 2(34), s. 115-129.
 • Lorek S. (2016), Sustainable Consumpton [w:] H.G. Brauch, Ü.O. Spring, J. Grin, J. Scheffran (eds.), Handbook on Sustainability Transition and Sustainable Peace, Springer International Publishing, Switzerland, s. 559-570.
 • Lorek S., Fuchs D. (2013), Strong Sustainable Consumption Governance a Precondition for a Degrowth Path? "Journal of Cleaner Production", Vol. 38, s. 36-43.
 • Lorek S., Spangenberg J.H. (2014), Sustainable Consumption within a Sustainable Economy - Beyond Green Growth and Green Economies, "Journal of Cleaner Production", No. 63, s. 33-44.
 • Low W., Davenport E. (2005), Postcards from the Edge: Maintaining the 'Alternative' Character of Fair Trade, "Sustainable Development", Vol. 13, No. 3, s. 143-153.
 • Low W, Davenport E. (2006), Mainstreaming Fair Trade: Adoption, Assimilation, Appropriation, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 14, No. 4, s. 315-327.
 • Luchs M.G., Mooradian T.A. (2012), Sex, Personality, and Sustainable Consumer Behaviour: Elucidating the Gender Effect, "Journal of Consumer Policy", Vol. 35, No. 1, s. 127-144.
 • Lyon S. (2006), Evaluating Fair Trade Consumption: Politics, Defetishization and Producer Participation, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 30, No. 5, s. 452-464.
 • Lyon S., Moberg M" eds. (2010), Fair Trade and Social Justice: Global Ethnographies, New York University Press, New York, London.
 • Łuczka-Bakuła W. (1995), Uwarunkowania produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej, Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Łuczka-Bakuła W. (2005), Percepcja żywności ekologicznej przez konsumentów, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 7(8), s. 164-170.
 • Łuczka-Bakuła W. (2011), Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 3(332), s. 52-59.
 • Maciaszczyk M. (2016), Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 1(360), s. 75-83.
 • Mainieri T., Barnett E.G., Valdero T.R., Unipan J.B., Oskamp S. (1997), Green Buying: Die Influence of Environmental Concern on Consumer Behavior, "The Journal of Social Psychology", Vol. 137, No. 2, s. 189-204.
 • Maison D. (2004), Utajone postawy konsumenckie, GWP, Gdańsk.
 • Maison D. (2007) Jakościowe metody badań marketingowych [w:] D. Maison, A. Noga- Bogomilski (red,), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
 • Maison D. (2017), Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, WN PWN, Warszawa.
 • Maison D., Noga-Bogomilski A., red. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
 • Małecka A., Mitręga M. (2016), Eksploracja motywów związanych z partycypacją w konsumpcji kolaboratywnej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 118-127.
 • Małysa-Kaleta A. (2007), Modele instytucjonalne ochrony interesów konsumentów w krajach Unii Europejskiej a polskie realia [w:J E. Kieźel (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difm, Warszawa s. 66-102.
 • Mano H., Elliott M.T. (1997), Smart Shopping: The Origins and Consequences of Price Savings, "NA - Advances in Consumer Research", M. Bracks, D. J. Maclnnis (eds.), Vol. 24, Provo, Association for Consumer Research, s. 504-510.
 • Mańkowska-Wróbel L. (2015), Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, "Handel Wewnętrzny", nr 1(354), s. 141-150.
 • Martin C.J., Upham P. (2016), Grassroots Social Innovation and the Mobilisation of Values in Collaborative Consumption: A Conceptual Model, "Journal of Cleaner Production", Vol. 134, s. 204-213.
 • Martin C.J., Upham P., Budd L. (2015), Commercial Orientation in Grassroots Social Innovation: Insights from the Sharing Economy, "Ecological Economics", Vol. 118, s. 240-251.
 • Maslow A.H. (1943), A Theoiy of Human Motivation, "Psychological Review", Vol. 50, No. 4, s. 370-396.
 • Maslow A.H. (1954), Motivation and Personality, Harper & Row, New York.
 • Matthews R.A., Hammill A. (2010), Sustainable Development and Climate Change, "International Affairs", Vol. 85, No. 6, s. 1117-1128.
 • Max-Neef M. (1991), Human Scale Development: Conception, Application and Further Reflections, The Apex Press, New York.
 • Max-Neef M. (2010), The World on a Collision Course and the Need for a New Economy, Contribution to the 2009 Royal Colloquium, "AMBIO", No. 39, Royal Swedish Academy of Science, s. 200-210.
 • Max-Neef M., Elizalde A., Hopenhayn M. (1992), Development and Human Needs, "Real-life Economics: Understanding Wealth Creation", s. 197-213.
 • Mazhar Iqbal M. (2013), Choice under Uncertainty; 'Allais Paradox' and Its Paradoxical Implication, "Journal of Business & Economics", Vol. 5, No. 2, s. 129-148.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 35, s. 169-179.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2015), Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 909, s. 5-15.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2005), Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym [w:j D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 33-44.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, "Ekonomia" nr 4(21), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 76-87.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2016), The Poles on the Path Towards Sustainable Consumption, "Przemysł Spożywczy", nr 70(10), s. 17-20.
 • Mączyńska E. (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, "Zeszyty Naukowe", nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 43-70.
 • McDaniel C., Gates R. (2004), Marketing Research Essentials, John Wiley & Sons.
 • McDonald R.I., Fielding K.S., Louis W.R. (2013), Energizing and De-motivating Effects of Norm-conflict, "Personality and Social Psychology Bulletin", Vol. 39, No. 1, s. 57-72.
 • McDonald S., Oates C.J. (2006), Sustainability: Consumer Perceptions and Marketing Strategies, "Business Strategy and the Environment", Vol. 15, No. 3, s. 157-170.
 • McDonald S., Oates C.J., Alevizou P.J., Young C.W., Hwang K. (2012), Individual Strategies for Sustainable Consumption, "Journal of Marketing Management", Vol. 28, No. 3-4, s. 445-468.
 • McGregor S.L.T. (2008), Conceptualizing Immoral and Unethical Consumption Using Neutralization Theory, "Family and Consumer Sciences Research Journal", Vol. 36, No. 3, s. 261-276.
 • McGregor S.L.T. (2013), Sustainable Life Path Concept: Journeying Toward Sustainable Consumption, "Journal of Research for Consumers", Vol. 24, s. 33-56.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. (1972), The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 • Menzel S. (2013), Are Emotions to Blame? - The Impact of Non-analytical Information Processing on Decision-making and Implications for Fostering Sustainability, "Ecological Economics", No. 96, s. 71-78.
 • Michaud C., Llerena D. (2011), Green Consumer Behaviour: An Experimental Analysis of Willingness to Pay for Remanufactured Products, "Business Strategy and the Environment", Vol. 20, No. 6, s. 408-420.
 • Milbrath L.W. (1989), Envisioning a Sustainable Society: Learning Our Way Out, State University of New York Press, Albany.
 • Minor W.W. (1981), Techniques of Neutralization: A Reconceptualization and Empirical Examination, "Journal of Research in Crime and Delinquency", Vol. 18, s. 295-318.
 • Miśniakiewicz M., Suwała G. (2006), Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 705, s. 57-75.
 • Moore G. (2004), The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research, "Journal of Business Ethics", Vol. 53, No. 1, s. 73-86.
 • Moore G., Gibbon J., Slack R. (2006), The Mainstreaming of Fair Trade: A Macromarketing Perspective, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 14, No. 4, s. 329-352.
 • Moraes C., Carrigan M., Szmigin I. (2012), The Coherence of Inconsistencies: Attitude-behaviour Gaps and New Consumption Communities, "Journal of Marketing Management", Vol. 28, No. 1-2, s. 103-128.
 • Moraes C., Shaw D., Carrigan M. (2011), Purchase Power: An Exammation of Consumption as Voting, "Journal of Marketing Management", Vol. 27, No. 9-10 s. 1059-1079.
 • Morse J.M. (1991), Approaches to Qualitative-quantitative Methodological Triangulation, "Nursing Research", Vol. 40, No. 2, s. 120-123.
 • Moser A.K. (2015), Thinking Green, Buying Green? Drivers of Pro-environmental Purchasing Behavior, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 32, No. 3, s. 167-175.
 • Mousavi S., Kheirandish R. (2014), Behind and Beyond a Shared Definition of Ecological Rationality: A Functional View of Heuristics, "Journal of Business Research", No. 67, s. 1780-1785.
 • Moven J.C. (1995), Consumer Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Munda G. (1997), Environmental Economics, Ecological Economics and die Concept of Sustainable Development, "Environmental Values", No. 6, s. 213-233.
 • Murtaza N. (2011), Pursuing Self-interest or Self-actualization? From Capitalism to Steady State, Wisdom Economy, "Ecological Economics", No. 70, s. 577-584.
 • Muth J.F. (1961), Rational Expectations and the Theory of Price Movements, "Econometrica", Vol. 29, No. 3, s. 315-335.
 • Mynarski S. (2000), Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków.
 • Neilson L.A. (2010), Boycott or Buyęott? Understanding Political Consumerism, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9, No. 3, s. 214-227.
 • Nestorowicz R., Pilarczyk B. (2014), Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce - w świetle badali konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD), s. 583-589.
 • Newholm T. (2005), Case Studying Ethical Consumers' Projects and Strategies [w:] R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw (eds.), The Ethical Consumer, Sage Publications, London, s. 107-124.
 • Newholm T., Shaw D. (2007), Studying the Ethical Consumer: A Review of Research, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 6, No. 5, s. 253-270.
 • Nigbur D" Lyons E" Uzzell D. (2010), Attitudes, Norms, Identity and Environmental Behaviour: Using an Expanded Theory of Planned Behaviour to Predict Participation in a Kerbside Recycling Programme, "British Journal of Social Psychology", Vol. 49, No. 2, s. 259-284.
 • Nikodemska-Wołowik A.M. (2008), Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe. Wydawnictwo Grupa Verde, Warszawa.
 • NorumP.S. (2017), Towards Sustainable Clothing Disposition: Exploring the Consumer Choice to Use Trash as a Disposal Option, "Sustainability", Vol. 9, No. 7, s. 1187- 1203.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:j S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa, s. 17-88.
 • Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Nyborg K. (2000), Homo economicus and Homo politicus: Interpretation and Aggregation of Environmental Values, "Journal of Economic Behavior & Organization", No. 42, s. 305-322.
 • O'Rourke D., Lollo N. (2015), Transforming Consumption: From Decoupling, to Behavior Change, to System Changes for Sustainable Consumption, "Annual Review of Environment and Resources", No. 40, s. 233-259.
 • Oates C., McDonald S., Alevizou P., Hwang K., Young W., McMorland L.A. (2008), Marketing sustainability: Use of Information Sources and Degree of Voluntary Simplicity, "Journal of Marketing Communications", Vol. 14, No. 5, s. 351-365.
 • Olejniczak K. (2016), Contemporary Determinants of Sustainable Consumption, "Handel Wewnętrzny", nr 5(365), s. 195-204.
 • Onel N., Muklieijee A. (2015), Understanding Environmentally Sensitive Consumer Behaviour: An Integrative Research Perspective, "World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. II, No. 1, s. 2-16.
 • Opschoor H., Reijnders L. (1991), Towards Sustainable Development Indicators [w:] O. Kuik, H. Verbruggen (ed.), In Search of Indicators of Sustainable Development, Kluwer Academic Publishers, s. 8-27.
 • Ottman J.A. (1993), Green Marketing: Opportunity for Innovation, NIC Business Books.
 • Overby B. (2002), Contract, in the Age of Sustainable Consumption, "Journal of Corporation Law", No. 27, s. 603-630.
 • Ozanne L.K., Ballantine P.W. (2010), Sharing as a Form of Anti-consumption? An Exammation of Toy Library Users, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 9, No. 6, s. 485-498.
 • Paco A., Gouveia Rodrigues R. (2016), Environmental Activism and Consumers' Perceived Responsibility, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 40, No. 4, s. 466-474.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2014), Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 8(CD), s. 1204-1210.
 • Papaoikonomous E. (2013), Sustainable Lifestyles in an Urban Context: Towards a Holistic Understanding of Ethical Consumer Behaviours. Empirical Evidence from Catalonia, Spain, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 37, s. 181-188.
 • Papaoikonomous E., Ryan G., Ginieis M. (2011), Towards a Holistic Approach of the Attitude Behaviour Gap in Ethical Consumer Behaviours: Empirical Evidence from Spain, "International Advances in Economic Research", Vol. 17, No. 1, s. 77-88.
 • Papaoikonomous E., Valverde M., Ryan G. (2012), Articulating the Meanings of Collective Experiences of Ethical Consumption, "Journal of Business Ethics", Vol. 110, No. 1, s. 15-32.
 • Park J., Ha S. (2012), Understanding Pro-environmental Behavior. A Comparison of Sustainable Consumers and Apathetic Consumers, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 40, No. 5, s. 388-403.
 • Parker G. (1999), The Role of the Consumer-citizen in Environmental Protest in the 1990s, "Space and Polity", Vol. 3, No. 1, s. 67-83.
 • Patrzałek W. (2013), Dekonsumpcja - racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus? "Forum Socjologiczne", No. 4, s. 15-29.
 • Patrzałek W. (2015), Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 38, s. 47-56.
 • Patrzałek W. (2016), Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych, "Marketing i Zarządzanie", nr 44, s. 157-166.
 • Peattie K. (1999), Trappings versus Substance in the Greening of Marketing Planning, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 7, No. 2, s. 131-148.
 • Peattie K. (2001), Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing, "The Marketing Review", Vol. 2, No. 2, s. 129-146.
 • Peattie K. (2010), Green Consumption: Behavior and Norms, "Annual Review of Environment and Resources", Vol. 35, No. 8, s. 195-228.
 • Peattie K., Charter M. (2003), Green marketing [w:] M.J. Baker (ed.), The Marketing Book, Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 726-755.
 • Peattie K., Samuel A. (2016), Fairtrade Towns as Unconventional Networks of Ethical Activism, "Journal of Business Ethics", s. 1-18.
 • Pelenc J. (2016), Combining Capabilities and Fundamental Human Needs: A Case Study with Vulnerable Teenagers in France, "Social Indicators Research", Vol. 133(3), s. 1-28.
 • Pelenc J., Ballet J. (2015), Strong Sustainability, Critical Natural Capital and the Capability Approach, "Ecological Economics", No. 112, s. 36-44.
 • Pelletier N. (2010), Environmental Sustainability as the First Principle of Distributive Justice: Towards an Ecological Communitarian Normative Foundation for Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 69, s. 1887-1894.
 • Penaloza L., Price L.L. (1993), Consumer Resistance: a Conceptual Overview [w:] L. McAlister, M.L. Rothschild (eds.), "NA - Advances in Consumer Research", Vol. 20, Provo, UT: Association for Consumer Research, s. 123-128.
 • Pepper M., Jackson T, Uzzell D. (2009), An Examination of the Values that Motivate Socially Conscious and Frugal Consumer Behaviours, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 33, s. 126-136.
 • Perchla-Wlosik A. (2014), Ethical fashion w świetle badań nad zachowaniami konsumenckimi ludzi młodych,,Marketing i Rynek", nr 4 (CD), s. 117-122.
 • Pereira Heath M.T., Chatzidakis A. (2012), 'Blame It on Marketing': Consumers' Views on Unsustainable Consumption, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 36, No. 6, s. 656-667.
 • Pezzullo P.C. (2011), Contextualizing Boycotts and Buycotts: The Impure Politics of Consumer-Based Advocacy in an Age of Global Ecological Crises, "Communication and Critical/Cultural Studies", Vol. 8, No. 2, s. 124-145.
 • Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa.
 • Plepys A., Heiskanen E., Mont O. (2015), European Policy Approaches to Promote Servicizing, "Journal of Cleaner Production", Vol. 97, s. 117-123.
 • Pohorille M. (1985), Potrzeby - podział - konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Prothero A., Dobsclia S., Freund J., Kilbourne W.E., Luchs M.G., Ozanne L.K., Thogersen J. (2011), Sustainable Consumption: Opportunities for Consumer Research and Public Policy, "Journal of Public Policy & Marketing", Vol. 30, No. 1, s. 31-38.
 • Radziukiewicz M. (2013), Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa w najbiedniejszych krajach, "Handel Wewnętrzny", nr 6(347), s. 16-31.
 • Radziukiewicz M. (2014), Zachowania i preferencje konsumentów produktów Fair Trade, "Handel Wewnętrzny", nr 3(350), s. 215-228.
 • Radzymińska M., Jakubowska D., Mozolewski W. (2015), Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2(355), s. 346-356.
 • Raynolds L.T. (2002), Consumer/Producer Links in Fair Trade Coffee Networks, "Sociologia Ruralis", Vol. 42, No. 4, s. 404-424.
 • Reichel J. (2006), Czas ziemi, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków.
 • Reisch L.A., Cohen M.J., Thogersen J.B., Tukkcr A. (2016), Frontiers in Sustainable Consumption Research, "GAIA. Ecological Perspectives for Science and Society", Vol. 25, No. 4, s. 234-240.
 • Renard M.C. (2003), Fair Trade: Quality, Market and Conventions, "Journal of Rural Studies", Vol. 19, No. 1, s. 87-96.
 • Roberts A., Bacon D.R. (1997), Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior, "Journal of Business Research", Vol. 40, No. 1, s. 79-89.
 • Roberts J.A. (1995), Profiling Levels of Socially Responsible Consigner Behavior: A Cluster Analytic Approach and Its Implications for Marketing, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 3, No. 4, s. 97-117.
 • Roberts J.A. (1996), Green Consumers in the 1990s: Profile and Implications for Advertising, "Journal of Business Research", Vol. 36, s. 217-231.
 • Ropke I. (2004), The Early History of Modem Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 50, s. 293-314.
 • Ropke I. (2005), Trends in the Development of Ecological Economics from the Late 1980s to the Early 2000s, "Ecological Economics", No. 55, s. 262-290.
 • Rosenbaum M.S., Kuntze R., Wooldridge B.R. (2011), Understanding Unethical Retail Disposition Practice and Restraint from the Consumer Perspective, "Psychology & Marketing", Vol. 28, No. 1, s. 29-52.
 • Rothenberg S. (2007), Sustainability through Servicizing, "MIT Sloan Management Review", Vol. 48, No. 2, s. 83-89.
 • Rotkiewicz M. (2013), Ekościema, czyli mity zdrowej żywności, "Polityka" z 16 lipca 2013.
 • Roux D. (2007), Consumer Resistance: Proposal for an Integrative Framework, "Recherche et Applications en Marketing", Vol. 22, No. 4, s. 60-79.
 • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Rumianowska I. (2013), Ekokonsumpcja jako warunek efektywniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych a świadomość i zachowania konsumentów polskich, Research Papers of the Wroclaw University of Economics I Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318, s. 364-375.
 • Sagan A. (1998), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Gutkowska K. (2015), Symptomy ekologizacji konsumpcji w zachowaniach konsumentów na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 03(37), s. 521-530.
 • Sassatelli R. (2015), Consumer Culture, Sustainability and a New Vision of Consumer Sovereignty, "Sociologia Ruralis", Vol. 55, No. 4, s. 483-496.
 • Saunders H.D. (2014), Toward a Neoclassical Theory of Sustainable Consumption: Eight Golden Age Propositions, "Ecological Economics", Vol. 105, s. 220-232.
 • Scliiffman L.G., Kanuk L.L. (1997), Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Schiliro D. (2013), Bounded Rationality: Psychology, Economics and the Financial Crises, "Theoretical and Practical Research in Economic Fields", Vol. IV, Iss. 1(7), s. 97-108.
 • Schlegelmilch B.B., Bohlen G.M., Diamantopoulos A. (1996), The Link between Green Purchasing Decisions and Measures of Environmental Consciousness, "European Journal of Marketing", Vol. 30, No. 5, s. 35-55.
 • Schor J. (2016), Debating the Sharing Economy, "Journal of Self-Govemance & Management Economics", Vol. 4, No. 3, s. 7-22.
 • Schor J.B., Fitzmaurice C.J. (2011), Collaborating and Connecting: the Emergence of Sharing Economy [w:] L.A. Reisch, J. Thogersen (eds.), Handbook of Research on Sustainable Consumption, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northamption, MA, USA, s. 410-425.
 • Schrader U., Thogersen J. (2011), Putting Sustainable Consumption into Practice, "Journal of Consumer Policy", No. 34, s. 3-8.
 • Schreurs J., Martens P., Kok G. (2012), Meet the Dutch Downshifters: How People Adjust Consumption Expenditures, Experience Downsizing and Contribute to Sustainability, "International Journal of Home Economics", Vol. 5, No. 2, s. 290-306.
 • Schultz P.W., Oskamp S. (1996), Effort as a Moderator of the Attitude-behavior Relationship: General Environmental Concern and Recycling, "Social Psychology Quarterly", Vol. 59, No. 4, s. 375-383.
 • Schultz P.W., Oskamp S., Mainieri T. (1995), Who Recycles and When? A Review of Personal and Situational Factors, "Journal of Envimnmental Psychology", Vol. 15, s. 105-121.
 • Sebastiani R., Dalli D., Montagnini F. (2011), How Consumers Shape the Market: Ethics and Value Co-creation [w:j The 2011 Naples Forum on Service, Capri.
 • Sedlacko M., Martinuzzi A., Repke I., Videira N., Antunes P. (2012), Towards a Systemie Understanding of Sustainable Consumption and Economic Growth [w:J Sustainable Consumption Transitions Series, Issue 1, SCORAI Europe Workshop Proceedings: Sustainable Consumption During Times of Crisis First Trans-Atlantic SCORAI Workshop May 1,2012, Bregenz, Austria, s. 20-41.
 • SeegebarthB., Peyer M., Balderjahn I., Wiedmann K. P. (2016), The Sustainability Roots of Anticonsumption Lifestyles and Initial Insights Regarding Their Effects on Consumers' Well-Being, "Journal of Consumer Affairs", Vol. 50, No. 1, s. 68-99.
 • Seguin C., Pelletier L., Hunsley J. (1998), Toward a Model of Environmental Activism, "Environment and Behavior", Vol. 30, No. 5, s. 628-652.
 • Sekścińska K., Maison D., Furman A. (2016), Różne odcienie zieleni - o znaczeniu ekologii dla Polaków, .Marketing i Rynek", nr 10, s. 17-32.
 • Sen S., Gürhan-Canli Z., Morwitz V (2001), Withholding Consumption: A Social Dilemma Perspective on Consumer Boycotts, "Journal of Consumer Research", Vol. 28, No. 3, s. 399-417.
 • Sent E.M. (2004), Behavioral Economics: How Psychology Made Its (Limited) Way Back Into Economics, "History of Political Economy", Vol. 36, No. 4, s. 736-760.
 • Shah S.K., Corley K.G. (2006), Building Better Theory by Bridging the Quantitative - Qualitative Divide, "Journal of Management Studies", Vol. 43, No. 8, s. 1821-1835.
 • Shaheen S.A., Chan N.D., Gaynor T. (2016), Casual Carpooling in the San Francisco Bay Area: Understanding user Characteristics, Behaviors, and Motivations, "Transport Policy", Vol. 51, s. 165-173.
 • Shaw D. (2007), Consumer Voters in Imagined Communities, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 27, No. 3/4, s. 135-150.
 • Shaw D., Clarke I. (1998), Culture, Consumption and Choice: Towards a Conceptual Relationship, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 22, No. 3, s. 163-168.
 • Shaw D., Grehan E., Sliiu E., Hassan L., Thomson J. (2005), An Exploration of Values in Ethical Consumer Decision Making, "Journal of Consumer Behaviour", Vol. 4, No. 3, s. 185-200.
 • Shaw D., McMaster R., Newhohn T. (2016), Care and Commitment in Ethical Consumption: An Exploration of the 'Attitude-Behaviour Gap', "Journal of Business Ethics", Vol. 136, No. 2, s. 251-265.
 • Shaw D., Moraes C. (2009), Voluntary Simplicity: An Exploration of Market Interactions, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 33, No. 2, s. 215-223.
 • Shaw D., Newholm T. (2002), Voluntary Simplicity and the Ethics of Consumption, "Psychology & Marketing", Vol. 19, No. 2, s. 167-185.
 • Shaw D., Newholm T., Dickinson R. (2006), Consumption as Voting: An Exploration of Consumer Empowerment, "European Journal of Marketing", Vol. 40, No. 9/10, s. 1049-1067.
 • Shaw D., Riach K. (2011), Embracing Ethical Fields: Constructing Consumption in the Margins, "European Journal of Marketing", Vol. 45, No. 7/8, s. 1051-1067.
 • Shaw D., Shiu E. (2002a), An Assessment of Ethical Obligation and Self-identity in Ethical Consmner Decision-making: A Structural Equation Modelling Approach "International Journal of Consumer Studies", Vol. 26, No. 4, s. 286-293.
 • Shaw D., Shiu E. (2002b), The Role of Ethical Obligation and Self-identity in Ethical Constuner Choice, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 26, No 2 s. 109-116.
 • Shaw D., Shiu E., Clarke I. (2000), The Contribution of Ethical Obligation and Selfidentity to the Theory of Planned Behaviour: An Exploration of Ethical Consumers, "Journal of Marketing Management", Vol. 16, Iss. 8, s. 879-894.
 • Shaw D., Shiu E., Hassan L., Bekin C" Hogg G. (2007), Intending to Be Ethical: An Examination of Consumer Choice in Sweatshop Avoidance, "NA - Advances in Consumer Research", G. Fitzsimons, V. Morwitz Duluth (eds.), Vol. 34, Association for Consumer Research, s. 31-38.
 • Sheth J.N., Sethia N.K., Srinivas S. (2011), Mindful Consumption: A Customer-centric Approach to Sustainability, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 39, s. 21-39.
 • Shogren J.F., Shin S.H., Hayes D.J., Kliebenstein J.B. (1994), Resolving Differences in Willingness to Pay and Willingness to Accept, "The American Economic Review", Vol. 84, No. 1, s. 255-270.
 • Sidique S.F., Lupi F" Joshi S.V. (2010), The Effects of Behavior and Attitudes on Dropoff Recycling Activities, "Resources, Conservation and Recycling", Vol. 54, s. 163-170.
 • Siebenhüner B. (2000), Homo Sustinens - Towards a New Conception of Humans for the Science of Sustainability, "Ecological Economics", No. 32, s. 15-25.
 • Siedlecka A. (2017), Sustainable Consumption as a Behaviour Model of Households, "Economic Science for Rural Development", Conference Proceedings, Iss. 45, s. 351-359.
 • Simon H.A. (1955), A Behavioral Model of Rational Choice, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 69, No. 1, s. 99-118.
 • Simon H.A. (1972), Theories of Bounded Rationality [w:J C.B. McGuire, R. Radner (eds.), Decision and Organization, North Holland Publishing Company, New York.
 • Simon H.A. (1986), Rationality in Psychology and Economics, "Journal of Business", Vol. 59, No. 4, s. 209-224.
 • Skalska T., Markiewicz E., Pędzierski M. (2016), Konstunpcja kolaboratywna w obszarze turystyki: próba oceny stanu zjawiska na rynku polskim, "Folia Turistica", Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, nr 41 ("Zarządzanie i Transfer Wiedzy w Turystyce"), s. 165-190.
 • Skorupa A., Moroń M. (2010), Zrównoważony rozwój - między wrodzonymi predyspozycjami człowieka a świadomie przyjmowanymi postawami [w:] R. Masztalski (red.), Homo Nauralis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 221-226.
 • Sloman S.A. (1996), The Empirical Case for Two Systems of Reasoning, "Psychological Bulletin", Vol. 119, No. 1, s. 3-22.
 • Słupik S. (2015), Świadomy konsument energii w województwie śląskim w świetle badań ankietowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 232, s. 215-224.
 • Smith M.H., Hargroves K. 'Charlie', Desha C. (2010), Cents and Sustainability. Securing Our Common Future by Decoupling Economic Growth from Environmental Pressures, Routledge, London, Washington, DC.
 • Smith N.C. (2001), The Role of Consumer Boycotts and Socially Responsible Consumption in Promotion Corporate Social Responsibility [w:J P.N. Bloom, G.T. Gundlach (eds.), Handbook of Marketing and Society, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, London, New Dehli, s. 140-161.
 • Smith V.L. (2003), Constructivist and Ecological Rationality in Economics, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 3, s. 465-507.
 • Söderbaum P. (1999), Values, Ideology and Politics in Ecological Economics, "Ecological Economics", No. 28, s. 161-170.
 • Sojkin B., Witczak J. (2009), Konsument na rynku żywności ekologicznej, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 79-86.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaard S. (1999), Consumer Behavior. A European Perspective, Prentice Hall Europe, Harlow.
 • Sołoma L. (1997), Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, UWM, Olsztyn.
 • Spangenberg J.H. (2002), Environmental Space and the Prism of Sustainability: Frameworks for Indicators Measuring Sustainable Development, "Ecological Indicators", No. 2, s. 295-309.
 • Spangenberg J.H. (2014), Institutional Change for Strong Sustainable Consumption: Sustainable Consumption and the Degrowth Economy, "Sustainability: Science, Practice & Policy", Vol. 10, Iss. 1, s. 62-77.
 • Spash C.L. (2011), Social Ecological Economics: Understanding the Past to See the Future, "American Journal of Economics and Sociology", Vol. 70, No. 2, s. 340-375.
 • Stanimir A., red. (2006), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Stanovich K.E. (2011), Who Is Rational? Studies of Individual Differences in Reasoning, Psychology Press, Routlege, Taylor & Francis Group, New York, London.
 • Steg L., Vlek Ch. (2009), Encouraging Pro-environmental Behaviour: An Integrative Review and Research Agenda, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 29, No. 3, s. 309-317.
 • Stem P.C. (1999), Information, Incentives, and Proenvironmental Consumer Behavior, "Journal of Consumer Policy", Vol. 22, s. 461-478.
 • Stem P.C. (2000a), New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior, "Journal of Social Issues", Vol. 56, No. 3, s. 407-424.
 • Stern P.C. (2000b), Tow'ard a Coheren Theory of Environmentally Sigificant Behavior, "Journal of Social Issues", Vol. 56, No. 3, s. 407-424.
 • Stem P.C., Dietz T., Abel T., Guagnano G.A., Kalof L. (1999), A Value-Belief-Norm Theory of Support for Social Movements: The Case of Environmentalism, "Human Ecology Review", Vol. 6, No. 2, s. 81-97.
 • Straughan R.D., Roberts J.A. (1999), Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 16, No. 6, s. 558-575.
 • Strong C. (1996), Features Contributing to the Growth of Ethical Consumerism - A Preliminary Investigation, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 14, No. 5 s. 5-13.
 • Swart R.J., Raskin P., Robinson J. (2004), The Problem of the Future: Sustainability Science and Scenario Analysis, "Global Environmental Change". Vol. 14, No. 2, s. 137-146.
 • Sykes G.M., Matza D. (1957), Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, "American Sociological Review", Vol. 22, No. 6, s. 664-670.
 • Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Szmigin I., Carrigan M. (2003), New Consumption Communities: Resisting the Hegemony of the Marketing Process [w:] 3rd International Critical Management Studies Conference, Lancaster University, s. 7-9.
 • Szmigin I., Carrigan M. (2006), Exploring the Dimensions of Ethical Consumption, "European Advances in Consumer Research", Vol. 7, s. 608-613.
 • Szmigin I., Carrigan M., Bekin C. (2007), New Consumption Communities and the Reenabling of 21st Century Consumers [w:] B. Cova, R.V. Kozinets, A. Shankar (eds.), Consumer Tribes, Butterworth-Heinemann, Routledge, s. 296-311.
 • Szmigin I., Carrigan M., McEachern M.G. (2009), The Conscious Consumer: Taking a Flexible Approach to Ethical Behavior, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 33, No. 2, s. 224-231.
 • Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE, Warszawa.
 • Sztemberg-Lewandowska M. (2003), Przegląd zastosowali analizy czynnikowej w rozwiązywaniu problemów marketingowych [w:] E. Gatnar (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, Wydawnictwo AE, Katowice, s. 139-148.
 • Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik nadań społecznych, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 • Szubska-Włodarczyk N. (2014), Analiza popytu na produkty Sprawiedliwego Handlu, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4(9), s. 40-51.
 • Szyja P. (2015), Zielona gospodarka w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 41, s. 432-447.
 • Światowy G. (1994), Zachowania konsumenckie, AE, Wrocław.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Tallontire A., Rentsendorj E., Blowfield M. (2001), Ethical Consumers and Ethical Trade: A Review of Current Literature, NRI Policy Series, No. 12, University of Greenwich.
 • Tail B.-Ch., Lau T.-Ch. (2011), Green Purchase Behavior; Examining the Influence of Green Environmental Attitude, Perceived Consumer Effectiveness and Specific Green Purchase Attitude, "Australian Journal of Basic and Applied Science", Vol. 5, No. 8, s. 559-567.
 • Tańska M., Babicz-Zielmska E. (2016), Postawy ludzi starszych względem żywności light i ekologicznej jako element konsumpcji zrównoważonej, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4(17), s. 78-88.
 • Thieme J., Royne M.B., Jha S., Levy M., Barnes McEntee W. (2015), Factors Affecting the Relationship between Environmental Concern and Behaviors, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 33, No. 5, s. 675-690.
 • Thompson C.J., Locander W.B., Pollio H.R. (1989), Putting Consumer Experience Back into Consumer Research: The Philosophy and Method of Existential-phenomenology, "Journal of Consumer Research", Vol. 16, No. 2, s. 133-146.
 • Thoreau H.D. (2010), Walden, czyli życie w lesie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Tilikidou I. (2013), Evolutions in the Ecologically Conscious Consumer Behaviour in Greece, "EuroMed Journal ofBusiness", Vol. 8, No. 1, s. 17-35.
 • Todd S., Lawson R. (2003), Towards an Understanding of Frugal Consumers, "Australasian Marketing Journal", Vol. 11, No. 3, s. 8-18.
 • Trafimow D" Sheeran P., Conner M., Finlay K.A. (2002), Evidence that Perceived Be- haviomal Control Is a Multidimensional Construct: Perceived Control and Perceived Difficulty, "British Journal of Social Psychology", Vol. 41, No. 1, s. 101-121.
 • Tripathi A., Singh M.P. (2016), Determinants of Sustainable/Green Consumption: A Review, "International Journal of Environmental Technology and Management", Vol. 19, No. 3-4, s. 316-358.
 • Turner R.K. (2006), Sustainability Auditing and Assessment Challenges, "Building Research & Information", Vol. 34, No. 3, s. 197-200.
 • Urbański M. (2009), Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Utzig M. (2017), Sustainable Consumption of Rural and Urban Households in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia", Vol. 16, Iss. 2, s. 135-144.
 • Uusitalo O., Oksanen R. (2004), Ethical Consumerism: A View from Finland, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 28, No. 3, s. 214-221.
 • Valor C. (2007), The Influence of Information about Labour Abuses on Consumer Choice of Clothes: A Grounded Theory Approach, "Journal of Marketing Management", Vol. 23, No. 7-8, s. 675-695.
 • Van den Bergh J.C.J.M. (2010), Externality or Sustainability Economics? "Ecological Economics", No. 69, s. 2047-2052.
 • Venkatachalam L. (2007), Environmental Economics and Ecological Economics: Where They Can Converge? "Ecological Economics", No. 61, s. 550-558.
 • Vermeir I., Verbeke W. (2006), Sustainable Food Consumption: Exploring the Consumer "Attitude-Behavioral Intention" Gap, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", Vol. 19, No. 2, s. 169-194.
 • Voget-Kleschin L. (2013), Large-Scale Land Acquisition: Evaluating its Environmental Aspects Against the Background of Strong Sustainability, "Journal of Agricultural and Environmental Ethics", No. 26, s. 1105-1126.
 • Von Moltke K. (2005), The Environment and the Principle of Non-discrimination in Investment Regimes: International and Domestic Institutions [w:] L. Zarsky (ed.), International Investment for Sustainable Development: Balancing Rights and Rewards, Earthscan from Routledge, UK and USA, s. 1-25.
 • Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, WN PWN, Warszawa.
 • Wapner P.K. (1996), Environmental Activism and World Civic Politics, Suny Press, Albany.
 • Wardak R, Zalega T. (2013), Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, "Studia i Materiały", nr 16, s. 7-32.
 • Waring T.M. (2010), New Evolutionary Foundations: Theoretical Requirements for a Science of Sustainability, "Ecological Economics", No. 69, s. 718-730.
 • Wąsik J.F. (1996), Green Marketing and Management: A Global Perspective, Wiley, Cambridge.
 • Wasilik K. (2013), Poles' Attimdes towards the Fair Trade Idea and Products, "Handel Wewnętrzny", nr 5(346), s. 16-27.
 • Webster Jr F.E. (1975), Determining the Characteristics of the Socially Conscious Consumer, "Journal of Consumer Research", Vol. 2, No. 3, s. 188-196.
 • Wlieale P., Hinton D. (2007), Ethical Consumers in Search of Markets, "Business Strategy and the Environment", Vol. 16, No. 4, s. 302-315.
 • White A.L., Stoughton M., Feng L. (1999), Servicizing: the Quiet Transition to Extended Product Responsibility, Tellus Institute, Boston.
 • Wilczak A. (2016), Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej, "Handel Wewnętrzny", nr 3(362), s. 388-402.
 • Wildowicz-Giegiel A., Giegiel A. (2013), Wzrost zapotrzebowania na produkty Fair Trade jako przejaw społecznej odpowiedzialności konsumentów w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9(58), s. 600-611.
 • Wilson M. (2016), When Creative Consumers Go Green: Understanding Consumer Upcycling, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 25, No. 4, s. 394-399.
 • Wilson T.P. (1970a), Conceptions of Interaction and Forms of Sociological Explanation, "American Sociological Review", Vol. 35, No. 4, s. 697-710.
 • Wilson T.P. (1970b), Normative and Interpretive Paradigms in Sociology [w:j J.D. Douglas (ed.), Understanding Everyday Life, Routledge, London, s. 57-79.
 • Witek L. (2011), Bariery zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 19, s. 143-151.
 • Witek L. (2014), Odpowiedzialność ekologiczna konsumenta i jej wpływ na zachowania konsumpcyjne, "Marketing i Rynek", nr 11 (CD), s. 492-499.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2011), Zachowania konsumentów: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wu D.E., Boyd T.J., Moore M., Carroll K. (2013), Voluntary Simplicity: The Great American Apparel Diet, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 17, No. 3, s. 294-305.
 • Young W., Hwang K" McDonald S" Oates C.J. (2010), Sustainable Consumption: Green Consumer Behaviour when Purchasing Products, "Sustainable Development", Vol. 18, s. 20-31.
 • Zadęcka E. (2016), Downshifting - koncepcja nowego stylu życia w małym mieście, "Handel Wewnętrzny", nr 4(363), s. 350-360.
 • Zalega T. (2014), Sustainable Consumption And Innovative Consumption in Consumer Behaviour ofMazovian Households, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351), s. 311-323.
 • Zalejski J., Faszczewska K. (2012), Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 4(3), s. 92-104.
 • Zamwel E., Sasson-Levy O., Ben-Porat G. (2014), Voluntary Simplifiers as Political Consumers: Individuals Practicing Politics through Reduced Consumption, "Journal of Consumer Culture", Vol. 14, No. 2, s. 199-217.
 • Zasuwa G. (2015), Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 17-22.
 • Zasuwa G. (2016a), Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 1(360), s. 334-347.
 • Zasuwa G. (2016b), Wpływ aktywności obywatelskiej konsumentów na ich udział w bojkotach produktów, "Konsumpcja i Rozwój"', nr 14(1), s. 77-88.
 • Zasuwa G. (2017), Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 5-13.
 • Zavestoski S. (2002a), Anticonsumption Attitudes, "Psychology & Marketing", Vol. 19, No. 2, s. 121-126.
 • Zavestoski S. (2002b), The Social-Psychological Bases of Anticonsumption Attitudes, "Psychology & Marketing", Vol. 19, No. 2, s. 149-165.
 • Zervas G" Proserpio D., Byers J.W. (2017), The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry, "Journal of Marketing Research", Vol. 54, No. 5, s. 687-705.
 • Zhao H.H., Gao Q., Wu Y.P., Wang Y, Zhu X.D. (2014), What Affects Green Consumer Behavior in China? A Case Study from Qingdao, "Journal of Cleaner Production", Vol. 63, s. 143-151.
 • Zrałek J. (2003), Znaczenie proekologicznych cech produktu przy zakupie sprzętu AGD - racjonalne przesłanki ekokonsumpcji [w:] E. Kieżel (red.). Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 175-216.
 • Zrałek J. (2006), Zmiany postaw konsumentów w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 75-104.
 • Zrałek J. (2007), Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Zrałek J. (201 Oa), Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań bezpośrednich, "Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku", "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 16, s. 391-400.
 • Zrałek J. (2010b), Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych, "Ekonomiczne Problemy Usług", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 55, s. 335-347.
 • Zrałek J. (2012a), Dekonsumpcja jako przejaw proekologicznych zachowań konsumentów, "Handel Wewnętrzny", t. II, s. 134-142.
 • Zrałek J. (2012b), Idea fair trade - nowe zjawisko w zachowaniach konsumentów, "Handel Wewnętrzny", t. II, s. 163-173.
 • Zrałek J. (2013a), Dekonsumpcja jako przejaw konsumpcji zrównoważonej i jej konsekwencje dla marketingu, "Handel Wewnętrzny", 1.1, s. 105-113.
 • Zrałek J. (2013b), Motives of Pro-environmental Behavior in the Context of Changing Level of Poles Ecological Awareness, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9/58/2013, Zeszyty Naukowe SGGW, s. 656-668.
 • Zrałek J. (2013c), Proekologiczne zachowania konsumentów w gospodarstwie domowym - wyniki badań bezpośrednich, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty, s. 189-200.
 • Zrałek J. (2013d), Proekologiczne zachowania w fazie konsumpcji - zróżnicowanie postaw konsumenckich w świetle badań bezpośrednich [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 32, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, s. 135-144.
 • Zrałek J. (2015a), Proekologiczna dekonsumpcja w procesie unowocześniania konsumpcji - zachowania i postawy konsumentów [w:] E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 193-227.
 • Zrałek J. (2015b), Voluntary simplicity - zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 231, s. 139-158.
 • Zrałek J. (2016), Challenges of Sustainable Consumption: Voluntary Simplicity as a Social Movement, "Handel Wewnętrzny", nr 4(363), s. 361-371.
 • Żakowska-Biemans S. (2008), Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc zakupu żywności ekologicznej, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 88-95.
 • Żakowska-Biemans S. (2011 a), Aspekty etyczne w zachowaniach konsumentów na rynku żywności ekologicznej, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management", nr 52, s. 76-84.
 • Żakowska-Biemans S. (2011b), Polish Consumer Food Choices and Beliefs about Organic Food, "British Food Journal", Vol. 113, No. 1, s. 122-137.
 • Żelazna-Blicharz A. (2013a), Nowe trendy w konsumpcji-odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 9-12.
 • Żelazna-Blicharz A. (2013b), Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • (www 1) Agenda 21, United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil 3 to 14 June 1992, https.7/docs.google.com/gview?url=http.7/ sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf&embedded=true (dostęp: 21.03.2016).
 • (www 2) Alexander S. (2011), The Voluntary Simplicity Movement: Reimagining the Good Life Beyond Consumer Culture, "The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability", Vol. 7, Iss. 3, https://papers.ssm. com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1970056 (dostęp: 18.11.2014).
 • (www 3) Attitudes of European Citizens Towards the Environment (2014), Eurobarometer Special, European Commission 416, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf (dostęp: 17.09.2017).
 • (www 4) Barker T., Foxon T. (2008), The Macroeconomic Rebound Effect and the UK Economy, Research Report, 5th February, REF UKERC/WP/ESM/2008/001, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45446428/The_macro-economic _rebound_effect_and_th20160508-1059-12vv4rl.pdf? AWS AccessKeyId=AKIAIW OWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1490358956&Signature=V4y4%2FXcoZRWZT wi6OQL5ojzYA6Y%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename% 3DThe_macro-economic_rebound_effect_and_th.pdf (dostęp: 22.03.2017).
 • (www 5) Becker C. (2010), Sustainability Ethics, http://ssrn.com/abstracW626013 (dostęp: 1.03.2016).
 • (www 6) Botsman R., Defining the Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption - And What Isn't? https://www.fastcompany.com/3046119/delining-the-sharing -economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt (dostęp: 19.08.2017).
 • (www 7) Botsman R., Rogers R. (2010), Beyond Zipcar: Collaborative Consumption, "Harvard Business Review", Vol. 88, No. 10, https://hbr.org/2010/10/beyond- zipcar-collaborative-consumption (dostęp: 20.08.2017).
 • (www 8) Daly H. (2014), The Steady-State Economy [w:] S.W. Wheeler, T. Beatley (eds.), The Sustainable Urban Development Reader, Routledge, London, New York, https://books.google.com/books?hl=pl&lr=&id=OmWvBAAAQBAJ&oi=fh d&pg=PA55&dq=steady-state+economy&ots=vmjE-4Z8rO&sig=2dS13bDyWHqV 73_TpXHidc 50Q
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.