PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 316--329
Tytuł artykułu

Analysis of Problems of Public Transport Functioning in 2017 and 2018 on the Example of Czestochowa City

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza problemów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w latach 2017 i 2018 na przykładzie miasta Częstochowy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule wskazane zostały problemy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie. Głównym celem autorki było zbadanie, czy znaczenie poszczególnych problemów dla użytkowników komunikacji miejskiej zmieniło się na przestrzeni lat 2017-2018. Realizacja celu była możliwa dzięki przeprowadzeniu badań własnych metodą sondażu diagnostycznego i metodą analizy danych. Wyniki badań wskazują na rosnące zainteresowanie komunikacją miejską, a w szczególności komunikacją autobusową. Popularyzację publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie ogranicza jednak dostęp do infrastruktury transportowej. Ze względu na wiele uwarunkowań rozbudowa sieci transportowej w mieście jest trudna, czasem wręcz niemożliwa do zrealizowania. Istnieje jednak rozwiązanie, którego wprowadzenie jest możliwe bez konieczności poniesienia znacznych kosztów finansowych. Jest nim zwiększenie częstotliwości przejazdów taboru na poszczególnych liniach.(abstrakt oryginalny)
EN
The article identifies the problems of public transport in Czestochowa. The authors' main goal was to investigate whether the importance of particular problems for public transport users has changed between the years 2017-2018. Implementation of the goal was possible thanks to the authors' own research using the diagnostic survey method and data analysis method. The results of the research indicate a growing interest in public transport, in particular bus communication. Popularizing public transport in Czestochowa, however, limits access to the transport infrastructure. Due to many conditions, development of the transport network in the city is difficult, sometimes impossible to implement. Nonetheless, there is a solution that can be introduced without having to incur significant financial costs - it is to increase the frequency of rolling stock on individual lines.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
316--329
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
autor
 • Szent István University, Gödöllő, Hungary
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • 1. Brzeziński A., Rezwow M. (2007), Zrównoważony transport - ekologiczne rozwiązania transportowe, "Ekorozwój i Agenda", Vol. 21.
 • 2. Brzustewicz P. (2013), Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim - kierunki rozwoju, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 40, z. 413. DOI: https://doi.org/10.12775/aunc_zarz.2013.007.
 • 3. Ferenc A., Łamasz G., Koreleska E. (2015), Determinanty wyboru środków transportu oraz ich promocja w opinii młodych pasażerów, "TTS Technika Transportu Szynowego", R. 22, nr 12.
 • 4. Grabińska A. (2017), Zarządzanie transportem miejskim w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie miasta Częstochowy, [in:] Nowakowska-Grunt J., Kabus J. (red.), Wyzwania i perspektywy współczesnej organizacji. Kontekst gospodarczy i publiczny, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 5. Green Paper (2007), Towards a New Culture for Urban Mobility, C0M/2007/0551, https://eur-lex.europa.eu (accessed: 31.05.2018).
 • 6. Jariyasunant J., Carrel A., Ekambaram V., Gaker D.J., Kote T., Sengupta R., Walker J.L. (2011), The Quantified Traveler: Using Personal Travel Data to Promote Sustainable Transport Behavior, University of California, Berkeley.
 • 7. Kabus J., Karolczyk J. (2017), Zarządzanie rozwojem gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Będzin, [in:] Nowakowska-Grunt J., Kabus J. (red.), Wyzwania i perspektywy współczesnej organizacji. Kontekst gospodarczy i publiczny, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 8. Kajdanek K. (2016), Społeczno-kulturowe wzory korzystania z systemu transportu w kontekście zrównoważonego transportu - przykład Wrocławia, XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 9. Konopka M., Kozerska M. (2017), Współczesne strategie zrównoważonego transportu miejskiego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, "Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe", R. 18, nr 6.
 • 10. Kowalewski A.T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka", nr 1.
 • 11. Koźlak A. (2009), Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju, "Transport Miejski i Regionalny", nr 7-8.
 • 12. Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B. (2015), Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, "Logistyka", nr 4.
 • 13. Mierzejewska L. (2010), Rozwój zrównoważony miasta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • 14. Montini L., Prost S., Schrammel J., Rieser-Schüssler N., Axhausen K.W. (2015), Comparison of Travel Diaries Generated from Smartphone Data and Dedicated GPS Devices, "Transportation Research Procedia", Vol. 11. DOI: https://doi.org/10.10167j.trpro. 2015.12.020.
 • 15. Nowakowska-Grunt J., Chłąd M. (2015), Mobilność jako element zarządzania miastem, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 20.
 • 16. Nowakowska-Grunt J., Chłąd M., Sośniak S. (2017), Logistics in the City Management System, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 2. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.3.2.08.
 • 17. Osyra B. (2016), Zarządzanie mobilnością miejską - instrumenty i podstawowe etapy wdrażania zrównoważonych planów zarządzania (SUMP), "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 22. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.2.19.
 • 18. Osyra B., Nitkiewicz T. (2016), The Role of Civitas Project in Implementation of Sustainable Urban Mobility Management, [in:] Долi В.К. (red.), ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ I МЕТОД1В ЕРГОНОМ1КИ I ЛОГ1СТИКИ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ. Харюв Видавництво «Л1ДЕР».
 • 19. Rizzoli A.E., Rudel R., Förster A., Corani G., Cellina F., Pampuri L., Guidi R., Baldassari A. (2014, June), Investigating Mobility Styles Using Smartphones: Advantages and Limitations According to a Field Study in Southern Switzerland, 7th International Congress on Environmental Modelling and Software - San Diego, California, USA.
 • 20. Safi H., Assemi B., Mesbah M., Ferreira L., Hickman M. (2015), Design and Implementation of a Smartphone-Based Travel Survey, "Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board", Vol. 2526. DOI: https://doi.org/10.3141/ 2526-11.
 • 21. Safi H., Mesbah M., Ferreira L. (2014, February), Smartphone-Assisted Travel Surveys: A Smart Way for Transport Planning. In Sydney, Australia: CAITR (Conference of Australian Institutes of Transport Research).
 • 22. Sierpiński G. (2012), Zachowania komunikacyjne osób podróżujących a wybór środka transportu w mieście, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej", z. 84.
 • 23. Sierpiński G., Staniek M., Celiński I. (2016), Travel Behavior Profiling Using a Trip Planner, "Transportation Research Procedia", Vol. 14. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.trpro.2016.05.140.
 • 24. Skowron-Grabowska B., Sukiennik K., Szczepanik T. (2015), Growth of Transport Industry and Economic Development in Poland, The Publications of the MultiScience - XXIX MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference (CD-ROM), Miskolc.
 • 25. Strzelczyk M., Chłąd M., Kott I. (2017), Organization and Problems of Functioning Public Transportation on the Example of the City of Częstochowa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 2. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2017.3.2.14.
 • 26. Sukiennik K., Herbuś A. (2017), Transport miejski wyzwaniem dla odpowiedzialnych samorządów, [in:] Zachorowska A., Wielgórka D. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 27. White Paper (2001), European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Commission of the European Communities, September 2001, Brussels.
 • 28. White Paper (2011), Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System, COM/2011/0144 final, https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011 DC0144 (accessed: 04.06.2018).
 • 29. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Transport (Understanding European Union Policy, Transport) (2014), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.