PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 32 | 330--340
Tytuł artykułu

The Contribution of EU Funds to Transport Development in Opinion of Inhabitants of Selected Cities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wkład funduszy unijnych w rozwój transportu w opinii mieszkańców wybranych miast
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu było zbadanie, czy katowiczanie i częstochowianie wiedzą, które inwestycje transportowe w latach 2007-2013 zostały współfinansowane z funduszy unijnych. Poza tym autorki chciały poznać opinię respondentów na temat zasadności wydatkowania pozyskanych środków finansowych przez organy samorządowe. Źródło danych miało charakter pierwotny. Podczas przeprowadzania badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę - badanie ankietowe, narzędzie - kwestionariusz ankiety. Na pytania zamieszone w kwestionariuszu odpowiadali mieszkańcy dwóch miast zlokalizowanych w województwie śląskim, tj. Katowic i Częstochowy. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują, że wiedza na temat wydatkowania funduszy unijnych wśród mieszkańców ww. miast jest słaba. Pomimo braku wiedzy na wskazany temat mieszkańcy miast dostrzegają ingerencję bezzwrotnych dotacji w rozwój miejskiej infrastruktury transportowej. Co więcej, są oni przekonani, że jednostki samorządów terytorialnych bardzo dobrze lub dobrze wykorzystały szansę na rozwój transportu, jaką było pozyskanie funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią więc cenną wskazówkę dla władz samorządowych, które powinny w obecnym okresie programowania funduszy unijnych, przypadającym na lata 2014-2020, dążyć do tego, aby informacje na ich temat dotarły do jak największej liczby osób. Z drugiej strony świadomość jednostek samorządowych, że ich działania zostały dostrzeżone, powinny stać się ważnym czynnikiem stymulującym proces wprowadzania dalszych zmian w tym zakresie.
EN
The main objective of the paper was to discover whether the inhabitants of Katowice and Czestochowa know which transport investments in the years 2007-2013 were co-financed from EU funds. Moreover, the authors wished to know the opinion of the respondents on the legitimacy of spending funds raised by the local government bodies. The source of the data was primary in its nature. During the study, the method of diagnostic survey, technique - questionnaire survey, and tool - survey questionnaire were used. The inhabitants of the two cities located in the Silesian Voivodeship, i.e. Katowice and Czestochowa, answered the questions on the questionnaire. The results of the survey clearly indicate that the knowledge about the spending of EU funds among the inhabitants of the aforementioned cities is poor. In spite of the lack of knowledge concerning the indicated issue, the inhabitants of the cities notice the impact of non-reimbursable grants on the development of the urban transport infrastructure. Moreover, they are convinced that local government units very well or well seized the opportunity to develop transport, which was to obtain funds from the European Union. Therefore, the results of the conducted research is valuable guidance for local authorities who, in the current 2014-2020 programming period, strive to share the information on this issue with the largest possible number of people. On the other hand, the awareness of local government units that their actions have been noticed should become an important factor stimulating the process of implementing further changes in this field.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
330--340
Opis fizyczny
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • 1. Alonso A., Monzón A., Cascajo R. (2015), Comparative Analysis of Passenger Transport Sustainability in European Cities, "Ecological Indicators", Vol. 48. DOI: 10.1016/ j.ecolind.2014.09.022.
 • 2. Bank Danych Lokalnych (17.04.2018), Kategoria: LUDNOŚĆ, Grupa: STAN LUDNOŚCI, Podgrupa: Ludność w miastach w % ogółu ludności (dane kwartalne) (Local Data Bank, Category: POPULATION, Group: STATE OF POPULATION, Subgroup: Population in cities in % of the total population (quarterly data)), https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/ podgrup/tablica (accessed: 27.08.2018).
 • 3. Brzozowska A., Szymczyk K. (2018), Management through Opportunities as an Unconventional Solution in the Theory of Strategic Management, [in:] El Emary I.M.M., Brzozowska A. (eds.), Shaping the Future of ICT. Trends in Information Technology, Communications Engineering, and Management, CRC Press.
 • 4. Brzozowska K. (2016), Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych, "Problemy Transportu i Logistyki", nr 2(34). DOI: 10.18276/ptl.2016.34-09.
 • 5. Bylinko L. (2017a), Koncepcja i narzędzia ograniczania ruchu pojazdów w miastach w kontekście ekologicznym, "Marketing i Rynek", nr 7.
 • 6. Bylinko L. (2017b), Koncepcja i narzędzia zarządzania popytem na transport w obszarach miejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka", nr 62.
 • 7. Djahel S., Doolan R., Muntean G.M., Murphy J. (2015), A Communications-oriented Perspective on Traffic Management Systems for Smart Cities: Challenges and Innovative Approaches, "IEEE Communications Surveys & Tutorials", Vol. 17(1). DOI: 10.1109/COMST.2014.2339817.
 • 8. Ejaz W., Naeem M., Shahid A., Anpalagan A., Jo M. (2017), Efficient Energy Management for the Internet of Things in Smart Cities, "IEEE Communications Magazine", Vol. 55(1). DOI: 10.1109/MCOM.2017.1600218CM.
 • 9. Grondys K., Kott I., Sukiennik K. (2017), Funkcjonowanie polskich miast w dobie zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia transportu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25(1). DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.1.21.
 • 10. Hebel K. (2017), Nowa kultura mobilności w polskich miastach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka", nr 62.
 • 11. Herbuś A., Ślusarczyk B. (2018), Zrównoważony rozwój - trend czy element nowoczesnego zarządzania samorządem, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 29. DOI: 10.17512/znpcz.2018.1.01.
 • 12. Hörl B., Dörr H., Wanjek M., Romstorfer A. (2016), METRO. FREIGHT. 2020 - Strategies for Strengthening Rail Infrastructure for Freight Transport in Urban Regions, "Transportation Research Procedia", Vol. 14. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.478.
 • 13. Jagiełło A. (2017), Jakość i jej rola w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego na przykładzie Gdyni, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka", nr 62.
 • 14. Kabus J., Nowakowska-Grunt J. (2016), Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego, "Turystyka i Rozwój Regionalny", nr 5.
 • 15. Kadłubek M. (2018), Selected Issues of Management of Green Logistics in Transport Sector, [in:] El Emary I.M.M., Brzozowska A. (eds.), Shaping the Future of ICT. Trends in Information Technology, Communications Engineering, and Management, CRC Press.
 • 16. Kiba-Janiak M. (2015), Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta, "Logistyka", nr 1.
 • 17. Krysiuk C. (2016), Przemiany infrastrukturalne miast - transport, "Transport Samochodowy", nr 1.
 • 18. Krysiuk C., Brdulak J., Banak M. (2015), Wybrane rozwiązania usprawniające komunikację w mieście, "TTS Technika Transportu Szynowego", nr 12.
 • 19. Krysiuk C., Nowacki G. (2014), Polityka unijna w odniesieniu do transportu miejskiego, "Logistyka", nr 6.
 • 20. Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B. (2015), Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, "Logistyka", nr 4.
 • 21. Majchrzak J. (2007), Fundusze UE w równoważeniu infrastruktury transportu miejskiego w Polsce 2004-2006, "Problemy Rozwoju Miast", nr 1-2.
 • 22. Malasek J. (2016), Zarys nowego paradygmatu zarządzania transportem w miastach, "Transport Miejski i Regionalny", nr 11.
 • 23. Nowakowska-Grunt J., Chłąd M., Sośniak S. (2017), Logistics in the City Management System, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27(2). DOI: 10.17512/znpcz.2017.3.2.08.
 • 24. Pabian A. (2017), Logistics Infrastructure of Motorways in Sustainable Development of a Region, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27(2). DOI: 10.17512/znpcz.2017.3.2.0.
 • 25. Skowron-Grabowska B. (2014), Business Models in Transport Services, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • 26. Smołka-Franke B. (2017), Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju obszaru górnośląskiego. Kilka uwag o rozwoju funkcji metropolitalnych miast, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 105. DOI: 10.29119/1641 - 3466.2017.105.29.
 • 27. Szczepanik T., Besta P. (2018), Impact of Intelligent Transportation Systems on Road Traffic Safety, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 29. DOI: 10.17512/znpcz.2018.1.17.
 • 28. Szczucka-Lasota B. (2017), City Logistics: Influence of Oversized Road Transport on Urban Development, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport", nr 97. DOI: 10.20858/sjsutst.2017.97.14.
 • 29. Taniguchi E. (2014), Concepts of City Logistics for Sustainable and Liveable Cities, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", Vol. 151.
 • 30. Wójcik A. (2017), Rozwój transportu a zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 107. DOI: 10.29119/1641-3466.2017.107.10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.