PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 24 (2) | 57--62
Tytuł artykułu

Udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w postępowaniu karnym skarbowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Participation of the Internal Security Agency in Fiscal Penal Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia udziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym, a ściślej w sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione w zakresie jej działania. W publikacji omówiono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zakres spraw objętych prawem karnym skarbowym, stanowiących obszar zadań i właściwości rzeczowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poruszono także zagadnienie związane z określeniem podmiotu wykonującego czynności procesowe ABW, czyli uprawnień jego upoważnionych przedstawicieli. Ponadto rozważaniami objęto problematykę istoty nadzoru nad ABW sprawowanego przez prokuratora. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an attempt to present the participation of the Internal Security Agency as a non-financial body of preparatory proceedings in fiscal penal proceedings, and more specifically in cases concerning tax offenses disclosed in the scope of its operation. The publication is discussed based on the provisions of the Act of May 24, 2002. about the Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency, the scope of matters covered by fiscal penal law, which are the area of tasks and properties of the material Internal Security Agency. The issue related to the definition of the entity performing the procedural steps of the Internal Security Agency, ie the rights of its authorized representatives, was also discussed. In addition, the considerations covered the issue of the essence of supervision over the ABW exercised by the prosecutor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Bożek M., Znaczenie i konstytucjonalizacja zasad ustroju politycznego państwa w: M. Bożek, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
 • Grzemski J., Krześ A., Analiza pojęcia "przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa" w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2010, Nr 2.
 • Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Karpiuk M., Zasady ustroju politycznego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej w: M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.
 • Kołdys M., Rola i zadania niefinansowych organów postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo 2017, Nr 3.
 • Lipka M., Krwawicz J., O rozpracowaniach operacyjnych, Warszawa 1963.
 • Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Pająk P., Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, Nr 2.
 • Schaff L., O niektórych problemach dotyczących zakresu postępowania przygotowawczego, Nowe Prawo 1957, Nr 12.
 • Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, Przegląd Policyjny 2001, Nr 3.
 • Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2003, Nr 3.
 • Skwarczyński H., Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbowym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2001, Nr 3-4.
 • Świda Z., Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2003 r., sygn. I KZP 3/03, Prokuratura i Prawo 2003, Nr 10.
 • Tuleja P., Zasady konstytucyjne [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, P. Sarnecki (red.), Warszawa 1997.
 • Tużnik M., Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2012, Nr 1.
 • Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.
 • Walczuk K., Bożek M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji i funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siedlce 2015.
 • Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Warszawa 1999.
 • Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
 • Zgoliński I., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, Warszawa 2011.
 • Uchwała SN z dnia 27 marca 2003r., sygn. I KZP 3/03, OSNKW 2003, Nr 3-4, poz. 29.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, T.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1958 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, T.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1987 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, T.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 i 2077.
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2387 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1393.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, T.j. Dz. U. z 2018r. poz.1401 i 1560.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.