PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 538 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 11--26
Tytuł artykułu

Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej w praktyce polskich przedsiębiorstw - testowanie narzędzia

Autorzy
Warianty tytułu
Dynamizing of Competitive Advantage in the Practice of Polish Enterprises - Testing the Tool
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca dynamika zmian oraz wymagań otoczenia rynkowego, m.in. ze względu na wymagania Industry 4.0, wymusza podobne zachowania przedsiębiorstw. W ich przypadku dynamika ta powinna dotyczyć zarówno tworzenia potencjału organizacji, jak i procesów oraz działań stymulujących ich rozwój. Jednym z bardziej istotnych jest dziś współpraca, która wydaje się kluczowym wyznacznikiem sprostania wymogom skutecznego konkurowania w erze Industry. Celem opracowania jest próba identyfikacji i charakterystyki procesu dynamizowania przewagi konkurencyjnej grupy przedsiębiorstw w oparciu o koncepcję "nawigatora dynamizacji przewagi konkurencyjnej" i towarzyszące jej narzędzia operacjonalizujące. Będzie to test ich przydatności. Dla zebrania materiału badawczego wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego przy wsparciu techniki CATI, a narzędziem badawczym był "Kwestionariusz ścieżki diagnozującej narzędzia wspierające dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa". Próbę badawczą stanowiło 150 funkcjonujących na terenie Polski przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The growing dynamics of changes and requirements of the market environment, among others due to the Industry 4.0 requirements. It enforces similar behavior of enterprises. In their case, this dynamics should concern both the creation of the organization's potential as well as processes and activities that stimulate their development. One of the more important today is cooperation, which seems to be a key determinant of meeting the requirements of effective competition in the age Industry 4.0. The aim of the study is to attempt to identify and characterize the process of dynamizing the competitive advantage of a group of enterprises by using the concept of "navigator for competitive advantage dynamizing" and the accompanying operationalization tools. It will be a kind of test of their usefulness. The method of direct interview with the support of CATI technology was used to collect the research material, and the research tool was "Questionnaire of the path diagnosing tools supporting the dynamization of the competitive advantage of the enterprise". The research sample consisted of 150 enterprises operating in Poland.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., 2015, Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Głuszek E., Bełz G. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 400, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 11-26.
 • Adamik A., 2016, The mechanism of building competitiveness through strategic partnering, Management, vol. 20, no 1, s. 292-310.
 • Adamik A., 2017, Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, nr 3 (368), t. 1, s. 5-17.
 • Adamik A., Nowicki M., 2017, Dynamizowanie działalności przedsiębiorstw poprzez współpracę na płaszczyźnie wirtualnej, [w:] Szostak J. (red.), Strategie przedsiębiorstw w sieci, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, s. 85-101.
 • Agarwal R., Helfat C.E., 2009, Strategic renewal of organizations, Organization Science, vol. 20, no 2.
 • Al-Aali A., Teece D.J., 2014, International Entrepreneurship and the Theory of (Long-Lived) International Firm: A Capabilities Perspective, Entrepreneurship Theory and Practice, January.
 • Bamel U., Bamel N., 2018, Organizational resources, KM process capability and strategic flexibility: a dynamic resource-capability perspective, Journal of Knowledge Management, no 22 (7), s. 1555-1572.
 • Drnevich A., Kriauciunas P., 2011, Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, Strategic Management Journal, vol. 32, no 11.
 • Ferrier W.J., Wiltbank R., 2010, Value from Gestalt: How Sequences of Competitive Actions Create Advantage for Firms In Nascent Markets Violina Rindova, Strategic Management Journal, no 31, s. 1474-1497.
 • Heene A., Sanchez R., 2010, Enhancing Competeces for Competitive Advantage, Emerald Publishing Limited.
 • Hsiang-Han H., Tsung-ting C., 2016, Building competitive advantages and restructure resources: case of Taiwan's exhibition industry, International Journal of Organizational Innovation, no 8 (3), s. 112-124.
 • Huang K., Dyerson R., Wu L., Harindranath G., 2015, From Temporary Competitive Advantage to Sustainable Competitive Advantage, British Journal of Management, no 26 (4), s. 617-636, Business Source Complete, EBSCOhost.
 • Kagermann H., Wahlster W., Helbig J., 2013, Recommendations for implementing he strategic initiative Industrie 4.0. In: Final report of the Industrie 4.0 Working Group Acatech, Frankfurt am Main, Germany.
 • Kaleka A., Morgan N., 2017, Which Competitive Advantage(s)? Competitive Advantage-Market Performance Relationships in International Markets, Journal of International Marketing, no 25, s. 25- 49, Business Source Complete, EBSCOhost.
 • Kang H.S., Lee J.Y., Choi S., Kim H., Park J.H., Son J.Y., Kim B.H., Noh S.D., 2016, Smart manufacturing: past research, present findings, and future directions, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology, no 3 (1), s. 111-128.
 • Kiel D., Muller J.M., Arnold C., Voigt K.I., 2017, Sustainable industrial value creation: benefits and challanges of Industry 4.0, International Journal Innovation Management, no 21 (8).
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), 2017, Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lei H., Huang C., 2014, Geographic clustering, network relationships and competitive advantage, Management Decision, no 52 (5), s. 852-871, https://search.proquest.com/docview/1633967315?accountid= 28422.
 • Ma H., 2004, Toward global competitive advantage: Creation, competition, cooperation, and co-option, Management Decision, no 42 (7), s. 907-924, https://search.proquest.com/docview/212064001?accountid= 28422.
 • Maynard A.D., 2015, Navigating the fourth industrial revolution, Nat. Nanotechnology, no 10 (12), s. 1005-1006.
 • Pfohl H.C., Yahsi B., Kurnaz T., 2015, The impact of Industry 4.0 on the supply chain, [w:] Kersten W., Blecker T., Ringle C.M. (red.), Innovation and Strategies for Logistics and Supply, Chain.epubli GmbH, s. 31-58.
 • Polovova T.A., Gladilina I. P., Gusev Y.V., Pogudaeva M.Y., Kolesnik V.V., 2017, Transformation of traditional competitive advantages of companies within ensuring the economic security, Journal of Advanced Research in Law and Economics, no 8 (2), s. 559-569.
 • Porter M.E., Heppelmann J.E., 2015, How smart, connected products are transforming companies, Harvard Business Review, no 93 (10), s. 96-114.
 • Reider R., 2014, Developing Successful Business Strategies: Gaining the Competitive Advantage, Business Expert Press. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/plodzasp/detail. action?docID=1881872.
 • Romero D., 2011, Collaborative networked organizations and customer communities: value co-creation and co-innovation in the networking era, Production Planning & Control The Management of Operations, vo. 22, Issue 5-6.
 • Sigalas C., Papadakis V.M., 2018, Empirical investigation of relationship patterns between competitive advantage and superior performance, Journal of Strategy and Management, no 11 (1), s. 81-111, https://search.proquest.com/docview/2007445676?accountid=28422.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219.
 • Thomas A., 2018, Innovation and competitive advantage creation, International Marketing Review, no 35 (4), s. 580-600.
 • Veza I., Mladineo M., Gieldum N., 2015, Managing innovative production network of smart factories, IFAC-Papers On Line, no 48 (3), s. 555-560.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2013, Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, s. 159-175.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.