PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 536 Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność | 60--68
Tytuł artykułu

Spójność europejska w XXI wieku - oczekiwania a efekty ilościowe

Autorzy
Warianty tytułu
European Cohesion in The XXist Century - Expectations vs. Quantitative Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki analizy opracowanej na bazie wybranych wskaźników polityki spójności UE sklasyfikowanych w kategorii inteligentny rozwój w układzie przestrzenno-czasowym. Materiał badawczy stanowią zasoby Eurostatu - szeregi czasowe Produktu Krajowego Brutto (na mieszkańca w parytecie siły nabywczej) i wskaźnika zatrudnienia obejmujące lata 2004-2016 dla jednostek NUTS-2. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że systematycznemu wzrostowi wartości poszczególnych wskaźników nie towarzyszyło zmniejszanie się ich bezwzględnych różnic, a wprost przeciwnie: doszło do ich wzrostu. Wyznaczone relacje nie są dobrym prognostykiem zmian dokonujących się w zakresie polityki spójności. Brak konwergencji, przy jednoczesnych dowodach na występowanie zjawiska dywergencji, może stać się przyczyną dezintegracji europejskiej. Długotrwałe różnice w kondycji społeczno-gospodarczej regionów stanowią realne zagrożenie związane z marginalizacją, a w konsekwencji wykluczeniem(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the analysis based on selected indicators of the EU cohesion policy grouped in the category of intelligent development (in space-time arrangement). The research material includes Eurostat resources - time series covering the years 2004-2016 for NUTS-2 type units (regional gross domestic product (purchasing power standard per inhabitant), employment rate). The analysis allows to formulate the conclusion that the systematic increase in the value of individual indicators was not accompanied by a decrease in their absolute differences, but on the contrary, these differences increased. The identified relationships are not a good predictor of changes taking place in the area of cohesion policy. Lack of convergence, with simultaneous evidence of the occurrence of divergence, may lead to European disintegration. Long-term differences in the socio-economic condition of the regions constitute a real threat related to marginalization and, consequently, exclusion(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Bachtler J., Mendez C., 2016, EU Cohesion Policy and European integration: The dynamics of EU budget and regional policy reform, Routledge, London.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2016, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Borowiec J., 2015, Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380, s. 15-25.
 • Borsi M., Metiu N., 2015, The evolution of economic convergence in the European Union, Empirical Economics, vol. 48, Issue 2, s. 657-681.
 • Churski P., Perdał R., 2016, Where do cohesion policy funds flow and do they have any impact? The Polish lesson, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 3 (45), s. 7-24.
 • Dobrinsky R., Havlik P., 2014, Economic Convergence and Structural Change: the Role of Transition and EU Accession, Research Report, no 395, Vienna Institute for International Economic Studies, https://ideas.repec.org/p/wii/rpaper/rr395.html (24.01.2018).
 • Dvoroková K., 2014, Sigma versus beta - Convergence in EU28: Do they lead to different results?,
 • Mathematical methods in finance and business administration. Proceedings of the 8th WSEAS international conference on business administration (ICBA '14), s. 88-94.
 • Głodowska A., 2017, Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze jako czynnik dezintegracji Unii Europejskiej, Horyzonty Polityki, t. 8, nr 23, s. 55-75.
 • Goecke H., Hüther M., 2016, Regional convergence in Europe, Intereconomics, vol. 51, no 3, s. 165-171.
 • Grafström J., Jaunky V., 2017, Convergence of Incentive Capabilities within the European Union, Ratio Working Papers, no 301, The Ratio Institute.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level (24.01.2018).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/cohesion-policy-indicators (24.01.2018).
 • Jegorow D., 2014, Społeczno-gospodarcze problemy rozwoju - paradoks interpretacyjny w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół funkcjonalności PKB), [w:] Jegorow D. (red.), Człowiek - gospodarka- współpraca - rozwój. Perspektywa lokalna i globalna, cz. 3, CIVIS & Sun Solution, Chełm, s. 49-60.
 • Jegorow D., 2015, Fundusze europejskie - stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, nr 43, s. 7-20.
 • Jegorow D., 2016a, Ekonomia, polityka i rozwój - w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej, Journal of Modern Science, nr 4, s. 355-372.
 • Jegorow D., 2016b, Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość, Studia i Prace WNEiZ US, nr 46 (2), s. 255-264.
 • Jóźwik B., 2017, Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej, PWN, Warszawa.
 • Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Słodowa-Hełpa M., 2013, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Tarchalski K., 2013, Ekonomia polityczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Tylec T., 2017, Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, Studia Ekonomiczne, nr 319, s. 259-267.
 • Zielonka J., 2014, Koniec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.