PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | T. 10, Nr 3 | 6--24
Tytuł artykułu

Fałszywe wyjaśnienia a taktyka obrony

Warianty tytułu
False Statement and the Strategy of Defence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę wyjaśnień oskarżonego, ukazując ich dualistyczną rolę - środka dowodowego oraz środka służącego obronie oskarżonego. Autor rozważa, czy w zakresie przysługującego oskarżonemu prawa do obrony mieści się prawo do kłamstwa, a także zajmuje stanowisko w odniesieniu do granic skła- dania przez oskarżonego fałszywych wyjaśnień. Następnie przedstawia uwagi dotyczące posługiwania się kłamstwem przez obrońcę oskarżonego w ramach taktyki obrony. Refleksje te zostały oparte na badaniach własnych autora polegających na przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów z adwokatami wykonującymi funkcję obrońców.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the issue of explanations given by an accused person, showing their dual nature - that of evidence and that of a measure used for the purpose of defence. The author raises a question if the scope of the right to defence granted to the accused encompasses the right to lie, and takes a stand on the limits to the accused making false statements. This is followed by comments on the practice of defence counsels making use of falsehood as part of their defence strategies. The reflection has been based on the author's own studies involving in-depth interviews made with barristers working as defence counsels. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Błoński M., Odpowiedzialność oskarżonego za pomówienie a prawo do obrony, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2018, 106.
 • Bojańczyk A., Uprawnienie do składania fałszywych wyjaśnień - jak długo jeszcze, "Palestra" 2014, 9.
 • Cieślak M., [w:] S. Waltoś (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom II. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Kraków 2011.
 • Cieślak M., Glosa do uchwały SN z dnia 29 czerwca 1972 r., VI KZP 67/71, "Państwo i Prawo" 1973, 11.
 • Depa W., Prawo oskarżonego do obrony de lege lata, Kraków 2004.
 • Derlatka M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., "Palestra" 2007, 11-12.
 • Gardocka T., Z problematyki granic legalnego działania obrońcy w procesie karnym, "Palestra" 1987, 3-4.
 • Grzegorczyk T., Obrońca w postępowaniu przygotowawczym, Łódź 1988.
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom. I. Komentarz do artykułów 1-296, Warszawa 2011.
 • Kardas P., Problem granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia, [w:] D. Gruszecka, J. Skorupka (red.), Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, Warszawa 2015.
 • Klejnowska M., Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004.
 • Kruszyński P., Granice legalności działania obrońcy w procesie karnym, "Państwo i Prawo" 1989, 4.
 • Kunicka-Michalska B., Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie, "Palestra" 1968, 12.
 • Lipczyńska M., Ponikowski R., Granice prawa oskarżonego do obrony, "Palestra" 1978, 4. Makarowski R., Manipulacje w postępowaniu karnym, Kraków 2006.
 • Matan J., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym oraz formy jej realizacji, "Rocznik Administracji i Prawa" 2009, 9.
 • Pohl Ł., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym - szkic teoretycznoprawny, "Prokuratura i Prawo" 2006, 6.
 • Rusinek M., O "prawie do kłamstwa" (artykuł polemiczny), "Prokuratura i Prawo" 2008, 4.
 • Sobolewski Z., Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipsum accusare tenetur), Warszawa 1982.
 • Szewczyk M., [w:] A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013.
 • Wąsek A., Z problematyki odpowiedzialności karnej obrońcy w sprawach karnych, [w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994.
 • Wiernikowski Z., Działanie w granicach uprawnienia lub obowiązku prawnego jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, "Państwo i Prawo" 1987, 3.
 • Wiliński P., [w:] P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady Procesu Karnego, cz. 2, s. 1547.
 • Wiliński P., Górecki P., Zasada prawdy a zasada prawa do obrony, [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej: materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r., Zakamycze 2006.
 • Wiliński P., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień w postępowaniu karnym - artykuł polemiczny, "Prokuratura i Prawo" 2007, 2.
 • Wróbel W., Wojtaszczyk A., Zontek W., [w:] L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t. 8, Warszawa 2013.
 • Zoll A., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.