PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 87--99
Tytuł artykułu

Zdolności dynamiczne i rutynizacja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dynamic capabilities and routinization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest rozpoznanie rutynizacji zdolności dynamicznych. W artykule przedstawiono definicje, komponenty oraz czynniki zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Wykorzystaną metodą badań był przegląd literatury. Podsumowano kluczowe ustalenia empiryczne, a także ujawniono odmienności w definiowaniu dwóch głównych konstruktów, tj. zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Oprócz tego ustalono, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Wykazano także brak jednoznaczności, co do powiązania tych poziomów ze stopniem rutynizacji zachowań. Z jednej strony stopień rutynizacji jest postrzegany jako niemal identyczny na obu poziomach, z drugiej zaś, że poziom rutynizacji na poziomie strategicznym jest wyższy niż na poziomie operacyjnym.Badanie to ilustruje rutynowanie jako ważny aspekt dotyczący charakteru dynamicznych możliwości i identyfikuje poziom organizacyjny jako decydujący czynnik, który wspiera częściową konkurencyjną konceptualizację efektu rutynizacji na dynamiczne możliwości. Dlatego te odkrycia promują lepsze zrozumienie zdolności dynamicznych, jako zdolności do rekonfigurowania wiedzy i oferują potencjalną ścieżkę w kierunku pogodzenia rozbieżnych dyskusji akademickich na temat dynamicznych możliwości.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is the recognition of routinization of dynamic capabilities. In the article, the definitions, components and the factors of dynamic capabilities and organizational routines were presented. The scientific literature study was used as the method. The key empiric researches were summarized, and the differences in defining of two main constructs, i.e. dynamic capabilities and organizational routines, were revealed. Apart from that, it was established that the issue of routinization is analyzed on the strategic and operational levels. Moreover, the lack of unambiguity of the connection between these two levels with the degree of routinization of behaviors was shown. On the one hand, the degree of the routinization is perceived as almost identical on both levels, however, on the other hand, the degree of routinization on the strategic level is higher than on the operational level. This study illuminates routinization as an important aspect concerning the nature of dynamic capabilities and identifies the organizational level as a decisive factor that lends partial support to the competing conceptualizations of the effect of routinization on dynamic capabilities. These findings promote a better understanding of dynamic capabilities as knowledge-recon- figuring capabilities and offer a potential path toward reconciling the diverging academic discussion on dynamic capabilities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Ambrosini V., Bowman C., What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?, "International Journal of Management Reviews" 2009, Vol. 11.
 • Amit R., Schoemaker P., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 • Barreto I., Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future, "Journal of Management" 2010, Vol. 36.
 • Becker M. C., Organizational routines: A review of the literature, "Industrial and Corporate Change" 2004, Vol. 13.
 • Cohen M. D., Burkhart R., Dosi G., Egidi M., Marengo L., Warglien M., Winter S., Contemporary issues in research on routines and other recurring action patterns of organization, "Industrial and Corporate Change" 1996, Vol. 5.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, Vol. 35.
 • Cohendet P., Llerena P., Routines and incentives: The role of communities in the firm, "Industrial and Corporate Change" 2003, Vol. 12.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • D'Adderio L., The performativity of routines: Theorising the influence of artefacts and distributed agencies on routines dynamics, "Research Policy" 2008, Vol. 37.
 • D'Adderio L., Artifacts at the centre of routines: performing the material turn in routines theory, "Journal of Institutional Economics" 2011, Vol. 7.
 • Di Stefano G., Peteraf M., Verona G., The organizational drivetrain: A road to integration of dynamic capabilities research, "Academy of Management Perspectives" 2014, Vol. 28.
 • Dosi G., Nelson, R. Winter S. (eds.), The nature and dynamics of organizational capabilities, Oxford University Press, New York 2000.
 • Eisenhardt K. M., Martin J. A., Dynamic capabilities: What are they?, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Eriksson T., Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities, "Scandinavian Journal of Management" 2014, Vol. 30.
 • Feldman M. S., Pentland B. T., Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, "Administrative Science Quarterly" 2003, Vol. 48.
 • Felin T., Foss N. J., Organizational routines and capabilities: Historical drift and a course-correction toward microfoundations, "Scandinavian Journal of Management" 2009, Vol. 25.
 • Felin T., Foss N. J., The endogenous origins of experience, routines, and organizational capabilities: the poverty of stimulus, "Journal of Institutional Economics" 2011, Vol. 7.
 • Felin T., Foss N. J., The (proper) microfoundations of routines and capabilities: a response to Winter, Pentland, Hodgson and Knudsen, "Journal of Institutional Economics" 2012, Vol. 8.
 • Fiss P., Building better casual theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research, "Academy of Management Journal" 2011, Vol. 54.
 • Forgas J. P., Episode cognition and personality: A multidimensional analysis, "Journal of Personality" 1983, Vol. 51, pp. 34-48, za: Laureiro-Martinez D., Cognitive control capabilities, routinization propensity and decision-making performance, "Organization Science" 2014, Vol. 25.
 • Gilbert C. G., Change in the presence of residual fit: can competing frames coexist?, "Organization Science" 2006, Vol. 17.
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A., Strategic networks, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Helfat C. E., Winter S. G., Untangling dynamic and operational capabilities: strategy for the (n)ever-changing world, "Strategic Management Journal" 2011, Vol. 32.
 • Hodgson G. M., Knudsen T., Poverty of stimulus and absence of cause: some questions for Felin and Foss, "Journal of Institutional Economics" 2011, Vol. 7.
 • Kim L., The dynamics of Samsung's technological learning in semiconductors, "California Management Review" 1997, Vol. 39.
 • Klimas P., Czakon W., Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2017, nr 2.
 • Klimas P., Wójcik D., Konceptualizacja pojęcia "mikrofundamenty" w naukach o zarządzaniu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 444.
 • Laureiro-Martinez D., Cognitive control capabilities, routinization propensity and decision-making performance, "Organization Science" 2014, Vol. 25.
 • Li D., Liu J., Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China, "Journal of Business Research" 2014, Vol. 67.
 • Loasby B. J., Choice, Complexity and Ignorance: an enquiry into economic theory and the practice of decision-making, Cambridge University Press, Cambridge 1976, za: Laureiro-Martinez D., Cognitive control capabilities, routinization propensity and decision-making performance, "Organization Science" 2014, Vol. 25.
 • Miller D., What happens after success: the perils of excellence, "Journal of Management Studies" 1994, Vol. 31.
 • Nelson R. R., Winter S. G., An evolutionary theory of economic change, Harvard University Press, Cambridge, MA 1982.
 • Parmigiani A., Howard-Grenville J., Routines revisited: Exploring the capabilities and practice perspectives, "Academy of Management Annals" 2011, Vol. 5.
 • Pentland B. T., The foundation is solid, if you know where to look: comment on Felin and Foss, "Journal of Institutional Economics" 2011, Vol. 7.
 • Pentland B. T., Hærem T., Hillison D., The (N) Ever-changing world: Stability and change in organizational routines, "Organization Science" 2011, Vol. 22.
 • Piórkowska K., Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego - czy to tylko retoryka?, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod" 2014, t. 27 (2).
 • Salvato C., Rerup C., Beyond collective entities: Multilevel research on organizational routines and capabilities, "Journal of Management" 2011, Vol. 37.
 • Schilke O., On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism, "Strategic Management Journal" 2014, Vol. 35.
 • Schreyögg G., Kliesch-Eberl M., How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28.
 • Teece D., Pisano G., Dynamic capabilities of a firm: An introduction, "Industrial and Corporate Change" 1994, Vol. 3.
 • Teece D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18.
 • Van den Bosch F. A. J., Volberda H. W., de Boer M., Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment: Organizational forms and combinative capabilities, "Organization Science" 1999, Vol. 10.
 • Vogel R., Güttel W. H., The dynamic capability view in strategic management: A bibliometric review, "International Journal of Management Reviews" 2013,Vol. 15.
 • Winter S. G., Understanding dynamic capabilities, "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 33.
 • Winter S. G., The satisficing principle in capability learning, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21.
 • Winter S. G., Problems at the Foundation? Comments on Felin and Foss, "Journal of Institutional Economics" 2011, Vol. 7.
 • Wójcik-Karpacz A., Zdolności dynamiczne versus zdolności operacyjne, "Organizacja i Kierowanie" 2017, nr 1.
 • Zahra S. A., George G., Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review" 2002, Vol. 27.
 • Zollo M., Winter S. G., Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities, "Organization Science" 2002, Vol. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.