PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 141--152
Tytuł artykułu

Postrzeganie funkcji opakowań i zainteresowanie inteligentnymi i aktywnymi opakowaniami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perception of Packaging Functions and the Interest in Intelligent and Active Packaging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie funkcji opakowań wciąż rośnie, a w konsekwencji podejście do opakowań jest bardziej innowacyjne i kreatywne, co skutkuje tworzeniem opakowań o innowacyjnych cechach, takich jak opakowania aktywne i inteligentne. Niniejszy dokument bada funkcje preferencyjne opakowań i preferencje klientów w odniesieniu do inteligentnych i aktywnych opakowań. Badanie ankietowe przeprowadzono z udziałem 200 respondentów, których można określić jako milenialsów (osoby urodzone w latach 1980-2000). Ta grupa wiekowa została wybrana ze względu na poprzednie wyniki badań, co potwierdziło, że inteligentne i aktywne opakowania są najbardziej atrakcyjne dla respondentów w tym wieku. Funkcja ochrony jest nadal postrzegana jako podstawowa i, co najważniejsze, zapewniająca świeżość i trwałość produktów. Zainteresowanie respondentów jest nieco wyższe w przypadku opakowań aktywnych, ponieważ podnoszą one poziom ochrony produktu, a przez to przedłużają żywotność produktu, ale również zwiększają jego bezpieczeństwo. Analiza zezwala na bardziej szczegółowe sugestie dotyczące marketingu aktywnych i inteligentnych opakowań w odniesieniu do wymogów klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of packaging functions is still growing and, consequently, the approach to packaging is more innovative and creative, resulting in the creation of packaging with innovative features in the form of active and intelligent packaging. This paper explores preferential packaging functions and preferences of customers according to intelligent and active packaging. The survey was conducted with 200 respondents, who can be defined as the millennials (people born in 1980-2000). This age group was chosen due to previous research results, which confirmed that intelligent and active packaging are most attractive for respondents of this age. Protection function is still perceived as the primary one and most importantly ensuring the freshness and shelf life of products. Respondents' interest is slightly higher in active packaging as they extend the protection of the product and thus extend shelf life of the product, but also its safety. The analysis allows for more specific suggestions for active and intelligent packaging marketing with respect to the customers' requirements. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Technical University in Zvolen
 • Technical University in Zvolen
autor
 • Technical University in Zvolen
Bibliografia
 • Aday, M.S., Yener, U. (2015). Assessing consumers' adoption of active and intelligent packaging. British Food Journal, vol. 117, pp. 157-177.
 • Barska, A., Wyrwa, J. (2016). Consumer perception of active and intelligent food packaging. Problems of Agricultural Economics, vol. 4(49), pp. 138-159.
 • Biji, K.B., Ravishankar, C.N., Mohan, C.O., Srinivasa Gopal, T.K. (2015). Smart packaging systems for food applications: a review. Journal of Food Science Technology, vol. 52, pp. 6125-6135.
 • Brennan, J.C., Crandison, A.S. (2011). Food processing handbook. Wiley: 2011.
 • Brody, A.L., Bugusu, B., Han, J.H., Koelsch Sand, C., Mchugh, T.H. (2008). Scientific status summary. Innovative food packaging solutions. Journal of Food Sciences, vol. 73, pp. 107-116.
 • Dainelli, D., Gontard, N., Spyropoulos, D., Zondervan-Van Den Beuken, E., Tobback, P. (2008). Active and intelligent food packaging: legal aspects and safety concerns. Trends Food Science Technology, vol 19, pp. 103-112.
 • Dobrucka, R., Cierpiszewski, R. (2014). Active and Intelligent Packaging Food - Research and Development - A Review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol. 64, pp. 7-15.
 • Dopico, A. (2017). The consumer perceived value: Development of a measurement scale for package functions. Retrieved from: http://www.actinpak.eu/wp-content/uploads/2017/11/Ana- -Dopico.pdf.
 • Europe Active and Intelligent Packaging Market - Forecasts, Trends and Shares (2016). Retrieved from: https://www.businesswire.com/news/home/20160229006006/en/Europe- Active-Intelligent-Packaging-Market-2015-2020.
 • Gordon, R. (2012). Food packaging: principles and pratise. CRS Press: 2012.
 • Harrington, R. (2010). Future trends for active and intelligent packaging. Retrieved from: http:// www.bakeryandsnacks.com/Article/2010/06/22/Future-trends-for-active-and-intelligentpackaging.
 • Jakubíková, D. (2005). Strategický marketing. Praha: Oeconomica.
 • Kačeňák, I. (2011). Trendy rozvoja potravinárskej obalovej techniky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
 • Kaputa, V., Paluš, H., Dzian, M. (2017). End-users' views on selected green properties of paper products. More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective. Proceedings of Scientific Papers, pp. 204-211.
 • Kollár, V. (1999). Systém a špecifikácia produktovej politiky. Bratislava: Sprint.
 • Kotler, P., Trias De Bes, F. (2005). Inovativní marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
 • Loučanová, E., Kalamárová, M., Parobek, J. (2017a). Innovative approach to product packaging. Innovations in forestry, wood processing and furniture manufacturing. Zagreb.
 • Loučanová, E., Kalamárová, M., Parobek, J. (2017b). The innovative approaches to packaging - comparison analysis of intelligent and active packaging perceptions in Slovakia. Studia Universitatis Vasile Goldiş Arad. Seria Ştiinţe Economice.
 • Loučanová, E., Nosáľová, M., Parobek, J. (2017c). Inteligentné inovácie a ich riešenia ako nástroj konkurencieschopnosti. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene.
 • Loučanová, E., Nosáľová, M., Parobek, J., Dopico, A. (2018). The Kano model use to evaluate the perception of intelligent and active packaging of Slovak customers. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad - Economics Series, vol. 28, pp. 35-44.
 • Loučanová, E., Parobek, J., Kalamárová, M. (2016). The perception of respondents of packaging innovations in Slovakia. Studia Universitatis Vasile Goldiş Arad. Seria Ştiinţe Economice, vol. 26, pp. 33-43.
 • Merriam-Webster Dictionary (2018). Defnition of millennial. Retrieved from: https://www.merriam- webster.com/dictionary/millennial.
 • Mlalila, N., Kadam, D.M., Swai, H. Hilonga, A. (2016). Transformation of Food Packaging from Passive to Innovative via Nanotechnology: Concepts and Critiques. Journal Food Science Technology, vol. 53, pp. 3395-3407.
 • O' Callaghan, K.A.M., Kerry, J.P. (2016). Consumer attitudes towards the application of smart packaging technologies to cheese products. Food Packaging and Shelf Life, vol. 9, pp. 1-9.
 • Parobek, J., Loučanová, E., Kalamárová, M., Šupín, M., Repková Štofková, K. (2015). Customer window quadrant as a tool for tracking customer satisfaction on the furniture market. Procedia - economics and finance, vol. 34, pp. 493-499.
 • Prasad, P., Kochhlar, A. (2014). Active Packaging in Food Industry: A Review. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 8, pp. 01-07.
 • Richterová, K., Labská, H., Vokounová, D., Klepochová, D., Žák, Š. (1999). Kapitoly z marketingového výskumu. Bratislava: Ekonóm.
 • Robertson, G.L. (2012). Food Packagin and Shelf Life. A practical Guide. Boca Raton: CRC Press.
 • Sokolović, M. (2018). Tackling food waste: turning nemesis into a saviour. EUFIC.
 • Sosnovcová, J. (2008). Aktivní a inteligentní obalové systémy pro balení potravin. Vedecký výbor pro potraviny. Brno.
 • Šajtroch, J., Nosáľová, M. (2018). Vnímanie funkcií inteligentných a aktívnych obalov. ŠVOČ 59: 59th international student's scientific conference, pp. 320-336.
 • Yam, K.L., Sun Lee, D. (2012). Emerging Food Packaging Technologies: Principles and practice. Cambridge: Woodhead Publishing.
 • Yam, K.L., Takhistov, P.T., Miltz, J. (2005). Intelligent Packaging: Concepts and Applications. Journal of Food Science, vol. 70, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.