PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 127 Rozwijanie potencjału organizacji | 83--95
Tytuł artykułu

Zarządzanie talentami jako narzędzie rozwijania potencjału współczesnych organizacji

Warianty tytułu
Talent Management as a Instrument for Developing the Potential of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszym, złożonym i dynamicznym środowisku biznesowym, w którym firmy starają się przetrwać i budować przewagę nad konkurentami, zarządzanie talentami ma ogromny wpływ na rozwijanie i utrzymywanie najcenniejszych aktywów, wybitnych, szczególnie uzdolnionych pracowników w celu budowania długofalowego rozwoju. Celem artykułu jest określenie roli i znaczenia zarządzania talentami w rozwijaniu potencjału współczesnych organizacji. W oparciu o różne źródła, autorki wskazują, że realizacja koncepcji zarządzania talentami wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich. W pierwszej części artykułu autorki wyjaśniają pojęcia talent i zarządzanie talentami, w kolejnej części opisują pozytywne efekty zarządzania talentami. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's complex and dynamic business environment, where companies try to survive and build an advantage over competitors, talent management has a huge impact on the development and maintenance of the most valuable assets, outstanding, particularly talented employees. The aim of the article is to define the role and importance of talent management in developing the potential of contemporary organizations. Based on various sources, the authors point out that the implementation of the talent management concept influences the more effective use of human resources. In the first part of the article, the authors explain the concepts of talent and talent management, in the next part they describe the positive effects of talent management. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Armstrong, M., Taylor, S. (20160). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 2. Aston, C., Morton, L. (2005). Managing Talent for competitive advantag. Strategic HR Review, 4, No. 5.
 • 3. Axelrod, E.L., Handfield-Jones, H., Welsh, T.A. (2001). War for talent, part two. The McKinsey Quarterly, 2.
 • 4. Becker, B., Huselied, M., Beatty, R. (2009). The differentiated workforce: Transforming talent into strategic impact. Harvard Business Press, Boston.
 • 5. Beechler, S., Woodward, I. (2009). The global war for talent. Journal of International Management, 1(3).
 • 6. Brzeziński, Ł. (2016). Zarządzanie talentami w organizacjach, Szkoła, zawód, praca, nr 12. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,; http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3750/Lukasz%20Brzezinski%20Za rzadzanie%20talentami%20w%20organizacji.pdf?sequence=1 (dostęp: 18.01.2018).
 • 7. Buckingham, M., Vosburgh, R. (2001). The 21st Century human resources function: It's the talent, stupid! Human Resource Planning, 24(4).
 • 8. Cappelli, P. (2004). Talent on demand: Managing talent in an age of uncertainty. Harvard Business School Press, Boston.
 • 9. Collings, D.G., Mollahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human ResourceManagement Review, 19(4).
 • 10. Gagne, F. (2007). Ten commandments for academic talent development. Gifted Child Quarterly, 51(2).
 • 11. Gandossy, R., Kao, T. (2004). Talent Wars: Out of Mind, Out of Practice. Human Resource Planning, 27(4).
 • 12. Głowacka-Stewart, K., Majcherczyk, M. (2006). Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy, The Conference Board (E-0011-06-RR), https://www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf (dostęp: 18.01.2018).
 • 13. Guthridge, M., Komm, A.B. (2008). Why multinationals struggle to manage talent. The McKinsey Quarterly.
 • 14. Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3).
 • 15. Ingram, T., Glod, W. (2018). Talent management in healthcare organizations - qualitative research results. Procedia Economics and Finance, 39, www.sciencedirect.com (available online: 20.01.2018).
 • 16. Khavul, S., Benson, G.S., Datta, D.K. (2010). Is internationalization associated with investments in HRM? A study of entrepreneurial firms in emerging markets. Human Resource Management, 49(4).
 • 17. Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2017). Zarządzanie talentami jako instrument rozwoju zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem problemu migracji. W T. Kupczyk, Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, Wrocław: Wyd. Gazeta Wyborcza.
 • 18. Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J. (2017). Zarządzanie talentami jako wyzwanie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Perspektywy kultury. Kraków: Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, nr 16(1).
 • 19. Konecki, K. (2008). Zarządzanie talentami - zarządzanie lamentami, czyli jak rozwija się "geniusz"? W S. Banaszak, K. Doktór (red.), Problemy Socjologii Gospodarki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2973/Zarz%C4%85dzanie% 20Talentami.pdf?sequence=1 (dostęp: 18.01.2018).
 • 20. Kontoghiorghes, C., Frangou, K. (2009). The Association Between Talent Retention, Antecedent Factors, and Consequent Organizational Performance. SAM Advanced Management Journal, 74(1),.
 • 21. Lawler III, E.E. (2008). Making people your competitive advatenge. San Francisco: John Wiley & Sons.
 • 22. Lewis, R.E., Heckman, R.J. (2006). Talent Management: A critical review. Human Resource Management Review, 16, 2.
 • 23. Listwan, T. (2005). Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. W S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS.
 • 24. Lunenburg, F.C. (2011). Goal - setting theory of motivation. International Journal of Management, Business, and Administration, 15, 1.
 • 25. MacBeath, J. (2006). The talent enigma. International Journal of Higher Education, 9(3).
 • 26. Michaels, E., Handfield-Jones, H., Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Harvard Business School Press. Boston.
 • 27. Morawski, M., Mikuła, B. (2009). Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 3-4, http://mikulab.fm.interiowo.pl/zzl-3-4-2009-morawki-mikula.pdf (dostęp: 18.01.2018).
 • 28. Pfeffer, J., Sulton, R.I. (2006). Hard facts, dangerous half-truths, and total nonsense: Profiting from evidence-based management. Harvard Business School Press, Cambridge.
 • 29. Pochopień, J. (2011). Zarządzanie talentami. Ekonomia i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 91, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91.pdf (dostęp: 18.01.2018).
 • 30. Rizwana, K., Dr. Mushtaq, A.D. (2016). Managing talent for competitive advantage. International Journal of Applied Research, 2, 2, http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue2/PartI/2-2-137.pdf (available online: 18.01.2018).
 • 31. Schuler, R.S. (2015). The 5-C Framework for Managing Talent. Organizational Dynamics, 44, 1.
 • 32. Smart, B.D. (1999). Topgrading: How leading companies win by hiring, coaching, and keeping the best people. Paramus, New York: Prentice Hall Press.
 • 33. The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015. Heidrick and Struggles, 2011. http://www.globaltalentindex.com/pdf/Heidrick_Struggles_Global_Talent_Report.pdf (available online: 15.01.2018)
 • 34. Ulrich, D. (2007). The talent Trifecta. Workforce Management, http://www.workforce.com/2007/09/17/the-talent-trifecta/
 • 35. Wellins, R.S., Liu, L., Qiuyong, T. Trend Research. The Talent Management Imperative. Fueling China's Business Growth. The Talent Management Expert, DDI, https://www.ddiworld.com/DDI/media/trend-research/chinatalentmanagementimperativ
 • 36. e_mis_ddi.pdf?ext=.pdf (available online: 15.01.2018).
 • 37. Yapp, M. (2008). Measuring the ROI of talent management. Strategic HR Review, 8(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.